RSS

Ζευγάρια ετερόφυλων κι ομοφυλόφιλων

10 Φεβ.

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Με την εξέλιξη και τις αλλαγές της κοινωνίας στο πέρασμα του χρόνου και την συνακόλουθη εξέλιξη των διαπροσωπικών σχέσεων, υπήρξε και η ανάγκη μεταρρύθμισης των όρων συνύπαρξης των μελών της. Από το 2008, δυνάμει του Ν.3719/2008, θεσμοθετήθηκε το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης προκειμένου να ρυθμίσει με κανόνες δικαίου τις σχέσεις μεταξύ ετεροφυλόφιλων ζευγαριών που συμβιώνουν. Ωστόσο μόλις το 2015, με την ψήφιση του Ν.4356/2015, επεκτείνεται η ισχύς του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια.

Ας δούμε αναλυτικά τι ακριβώς είναι το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.

Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης έχουν τη δυνατότητα, όπως είπαμε ανωτέρω, να συνάψουν τόσο ετερόφυλα όσο και ομόφυλα ζευγάρια ενηλίκων, με την προϋπόθεση ότι αμφότερα τα μέρη έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η σύναψη συμφώνου συμβίωσης δεν επιτρέπεται πρώτον, αν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα (ή ένα από αυτά) έχει ήδη παντρευτεί ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δεύτερον, όταν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν μεταξύ τους συγγένεια εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, ή είναι συγγενείς εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, και τρίτον, δεν επιτρέπεται μεταξύ αυτού που υιοθέτησε και εκείνου που υιοθετήθηκε. Αν συνηφθεί σύμφωνο σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, όπως και σε περίπτωση εικονικότητας, το συναφθέν σύμφωνο συμβίωσης είναι άκυρο.

Με το σύμφωνο συμβίωσης τα πρόσωπα ρυθμίζουν κάθε έκφανση της συμβίωσής τους, κατά κύριο λόγο με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους, ενώ για τα οικονομικά, κληρονομικά, τα κοινωνικά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα και παροχές, υπάρχει πλήρης εξομοίωση με τα αντίστοιχα δικαιώματα των συζύγων που προκύπτουν από την τέλεση ενός γάμου με την παραδοσιακή έννοια.

Πιο συγκεκριμένα, το σύμφωνο ρυθμίζει το επώνυμο των ίδιων των συμβιούντων και των παιδιών που ενδεχομένως υπάρχουν ή θα έρθουν στο μέλλον, την άσκηση της γονικής μέριμνας, το δικαίωμα διατροφής, την χρήση οικογενειακής στέγης, την κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες, την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και άλλα. Σημειωτέον, ότι το σύμφωνο συμβίωσης, κατ’ αναλογία με τον γάμο, δημιουργεί τεκμήριο πατρότητας για τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος του συμφώνου συμβίωσης ή 300 μέρες από τη λύση ή την ακύρωσή του.

Για την κατάρτιση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων ενώπιον του Συμβολαιογράφου της επιλογής τους, καθώς δεν χωρεί πληρεξουσιότητα. Η ισχύς του συμφώνου ξεκινά με την καταχώρηση της συμβολαιογραφικής πράξης στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των συμβιούντων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι ελάχιστα, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία ταχύτατη. Απαραίτητα είναι:

  • η ταυτότητα ή το διαβατήριο των ενδιαφερόμενων
  • η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας,
  • ο αριθμός Δημοτολογίου
  • ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δ.Ο.Υ.
  • ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το μεγάλο προσόν, όμως του σύμφωνου συμβίωσης είναι η εύκολη, σε σχέση με τον γάμο, λύση του, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4356/2015, αυτό λύεται α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.

Καταληκτικά, δεδομένων των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση που επέφερε η πανδημία του νέου κορονοϊού covid-19, το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης αποτελεί την αναγκαία και άμεση λύση για όλα τα ζευγάρια που σήμερα συζούν. Με το σύμφωνο συμβίωσης ταχύτατα λύνονται από απλά ζητήματα, όπως ένα ζευγάρι να μη χρειάζεται να φοράει μάσκα όταν βρίσκονται στο ίδιο όχημα, μέχρι και πολύ σημαντικά, όπως η ενημέρωση από το νοσοκομείο σε περίπτωση νοσηλείας ενός εκ των δύο.

Το σύμφωνο καταρτίζεται από εξειδικευμένο δικηγόρο και παραδίδεται έτοιμο για επικύρωση σε συμβολαιογράφο.

Για περισσότερες περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή  στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: