RSS

Κύρια σημεία πτωχευτικού

06 Νοέ.

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ;

Από την 27η.10.2020 ο πολύκροτος και περιώνυμος Νέος Πτωχευτικός Κώδικας αποτελεί νόμο του Κράτους, και συγκεκριμένα τον υπ’ αριθμ. 4738/2020 Νόμο, που έλαβε την πραγματικά αταίριαστη ονομασία: «Ρύθμιση οφελών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις». Ο νόμος εκδόθηκε παρά τις πολλές επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από τη νομική κοινότητα  προς τον νομοθέτη – το Δικηγορικό μας Γραφείο μετείχε ενεργά στη Δημόσια Διαβούλευση του υπό επεξεργασία ακόμη νόμου – ως προς το γεγονός ότι ήδη από τα σπάργανά του, ως νομοσχέδιο, φαινόταν να τάσσεται απροκάλυπτα σε βάρος των δανειοληπτών. Και δυστυχώς, έτσι φέρθηκε προς ψήφιση κι έτσι τέθηκε σε ισχύ, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των πιστωτών και αφήνοντας ευάλωτους τους οφειλέτες απανταχού στην Επικράτεια.

Αρχικά, πρέπει να επισημανθεί ότι ο νόμος προβλέπει τρεις διαφορετικές μορφές διευθέτησης οφειλών (Ρύθμιση, Εξυγίανση και Πτώχευση), αποσκοπώντας να καλύψει όλο το φάσμα του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα. Κατωτέρω θα δούμε τις δύο περιπτώσεις, ήτοι τη Ρύθμιση και την Πτώχευση, που απευθύνονται όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε νοικοκυριά.

Ως προς την Ρύθμιση:

 • Συστήνεται και πάλι πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Οφειλών, στα πρότυπα των παλαιοτέρων (κι όχι ιδιαίτερα επιτυχών, να σημειωθεί), όπου θα μπορούν να υπάγονται και φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και βεβαίως νομικά πρόσωπα. Η πρωτοβουλία δεν ανήκει μόνο στον οφειλέτη, αλλά και στους πιστωτές του.
 • Η βασική προϋπόθεση της υποβολής της αίτησης είναι να μην υφίσταται άλλου είδους δικαστική ρύθμιση σε ισχύ (π.χ. Νόμος Κατσέλη) και να μην οφείλεται το 90% και άνω σε έναν και μοναδικό χρηματοδοτικό φορέα. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση, ουσιαστικά προκρίνεται η εξωδικαστική διαπραγμάτευση.
 • Αίτηση που υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο που έχει οικογένεια (σύζυγο και εξαρτώμενα μέλη), πρέπει να φέρει υπογραφή και των τελευταίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το απόρρητο να αίρεται στην πραγματικότητα για ολόκληρο το νοικοκυριό!!!
 • Η υποβολή της αίτησης σημαίνει την αναστολή των διωκτικών μέτρων μεν, εκτός εάν έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός εντός 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης.
 • Ρυθμίζονται και οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης). Προϋπόθεση για την αποδοχή από το Δημόσιο είναι να τηρούνται ορισμένοι συγκεκριμένοι όροι, υπάρχει δε για το σκοπό αυτό ειδικό εργαλείο υπολογισμού.
 • Ο οφειλέτης κινδυνεύει να χάσει τη ρύθμιση αν καθυστερήσει την αποπληρωμή ποσού τριών δόσεων είτε του 3% του συνολικού ποσού της οφειλής.
 • Προβλέπεται δυνατότητα επιδότησης της ρύθμισης, υπό πολύ αυστηρούς όμως όρους, μεταξύ των οποίων είναι να πληροί ο οφειλέτης τα οικονομικά κριτήρια για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος!!!
 • Δεν υπάρχει καμία απολύτως υποχρέωση αποδοχής συγκεκριμένης πρότασης από τους ιδιώτες πιστωτές (Τράπεζες και Funds).

Ως προς την Πτώχευση:

 • Την πτωχευτική ικανότητα πλέον αποκτούν και τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή, εκτός από τις επιχειρήσεις, και οι ιδιώτες, τα νοικοκυριά.
 • Προϋπόθεση απαραίτητη είναι η γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμών, η οποία όμως δεν είναι δόλια. Μεγάλος κίνδυνος εν προκειμένω εγείρεται για τους οφειλέτες που επιχείρησαν να ρυθμίσουν μέσω του Νόμου Κατσέλη, αλλά απορρίφθηκαν λόγω δολιότητας, που είναι ακόμη εξαιρετικά της «μοδός», ως ένα άτυπο τεκμήριο υπέρ της δολιότητας του οφειλέτη. Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών συνιστά επίσης λόγο για αίτηση πτώχευσης.
 • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί τόσο από τον οφειλέτη, όσο και από τους πιστωτές, αλλά και από τον εισαγγελέα.
 • Η καταχρηστική ή δόλια άσκηση της αίτησης πτώχευσης συνιστά λόγο απόρριψής της. Βέβαια, το τί συνιστά καταχρηστικότητα και δολιότητα δεν διευκρινίζεται με κανέναν τρόπο, όπως απέδειξε η πρόσφατη εμπειρία του Νόμου Κατσέλη.
 • Αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εκτός αν πρόκειται για τη λεγόμενη «μικρή» πτώχευση.
 • Ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της περιουσίας του οφειλέτη μεσούσης της προθεσμίας μέχρι την έκδοση απόφασης προστατεύουν την περιουσία του οφειλέτη μόνον εάν φέρεται ολόκληρη προς εκποίηση. Διαφορετικά, τα ασφαλιστικά μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν τους ενέγγυους πιστωτές, που μπορούν να επιδιώξουν την εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα ασφαλιστικά μέτρα είναι μόνον προς διασφάλιση των πιστωτών, αφού ο οφειλέτης είτε εκποιεί το σύνολο της περιουσίας του είτε η περιουσία που δεν φέρεται προς εκποίηση μένει έρμαιο των διωκτικών διαθέσεων των πιστωτών.
 • Η κατοικία του οφειλέτη δεν σφραγίζεται μεν, αλλά δίδεται προθεσμία έξι μηνών στον οφειλέτη να αποδώσει την κατοχή της.
 • Μέρος της πτωχευτικής περιουσίας είναι και τα εισοδήματα του οφειλέτη που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες. Το υπερβάλλον πρέπει να καταβάλλεται, βάσει σχετικού σχεδίου πληρωμών. Τούτο δεν ισχύει εάν η κύρια κατοικία του οφειλέτη προσφέρεται προς εκποίηση (ως πτωχευτική περιουσία).
 • Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τις οφειλές του εντός τριετίας, εκτός εάν εκποιηθεί το σύνολο της περιουσίας του, οπότε απαλλάσσεται εντός έτους.

Ως προς τα Ευάλωτα Νοικοκυριά:

Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει για τον «κοινωνικά ευαισθητοποιημένο» χαρακτήρα του νόμου, όπου στους ευάλωτους δανειολήπτες θα δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης κι επαναγοράς της κύριας κατοικίας τους. Ας δούμε όμως πότε συμβαίνει πραγματικά αυτό:

 • «Ευάλωτοι» θεωρούνται μόνον οι οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για να λάβουν στεγαστικό επίδομα. Πρόκειται για μία εξαιρετικά μικρή μερίδα των συμπολιτών μας, εν συγκρίσει με το σύνολο των δανειοληπτών στη Χώρα.
 • Συστήνεται ειδικός φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης της περιουσίας των ευάλωτων οφειλετών, που λειτουργεί όπως θα δούμε κατωτέρω.
 • Ο μηχανισμός «προστασίας» τίθεται σε εφαρμογή είτε σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης είτε σε περίπτωση πτώχευσης, με σχετικό αίτημα του οφειλέτη προς τον φορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκτά  ο φορέας ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί του ακινήτου, το οποίο «αγοράζει» και αποδίδει το τίμημα στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.
 • Ο φορέας εκμισθώνει για δώδεκα έτη το ακίνητο στον οφειλέτη. Ο οφειλέτης δεν πρέπει να χάσει πάνω από τρία μισθώματα, αλλιώς καταγγέλλεται η μίσθωση και χάνεται το δικαίωμα της επαναγοράς.
 • Για την επαναγορά του ακινήτου, προϋπόθεση είναι η καταβολή όλων των μισθωμάτων (244 στον αριθμό), ακόμη κι εάν ο οφειλέτης επιθυμεί να αποκτήσει το ακίνητο νωρίτερα από την δωδεκαετία.
 • Επαναγορά σημαίνει κυριολεκτική αγορά του ακινήτου, στην εμπορική του αξία, από τον φορέα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη για επιδότηση ή ειδικό πλαίσιο της επαναγοράς από τον οφειλέτη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος καταργεί όλους τους παλαιούς νόμους που αφορούσαν πτώχευση ή ρύθμιση, δικαστική ή εξώδικη, του ιδιωτικού χρέους. Βεβαίως, ήδη αρχθείσες διαδικασίες δεν επηρεάζονται (π.χ. αιτήσεις του Ν. Κατσέλη που δεν έχουν ολοκληρωθεί).

Ο νόμος τίθεται σε ισχύ από 01η.01.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: