RSS

Διαγραφή οφειλών κι ακύρωση πλειστηριασμών

29 Μάι.

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΟΠΛΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μολονότι προσωρινά έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί λόγω του Κορωνοϊού είναι σαφές πως η εθνική και ευρωπαϊκή κατεύθυνση για την ικανοποίηση των συμφερόντων των Τραπεζών στοχεύει στην πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών.

Είναι λοιπόν επιτακτικό οι δανειολήπτες να απευθυνθούν σε εξειδικευμένο δικηγόρο και να χρησιμοποιήσουν όλα τα νομικά όπλα που έχουν στην διάθεσή τους για να προστατέψουν την κατοικία τους. Ένα από αυτά τα όπλα είναι και η αρνητική αναγνωριστική αγωγή, με την οποία δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστεί η επιβολή παράνομων επιτοκίων, δαπανών κι εξόδων καθώς και η ακυρότητα των παράνομων όρων των δανειακών συμβάσεων,  οι οποίοι επιβάλλονται παράνομα και καταχρηστικά από την τράπεζα με αποτέλεσμα όλα αυτά να δημιουργούν παράνομη διόγκωση της οφειλής, η οποία έτσι μειώνεται σημαντικά.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών», όπως είχε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 παρ. 24 στοιχ. β του ν. 2741/1999, οι γενικοί όροι των συναλλαγών, δηλαδή οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για αόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων, απαγορεύονται και είναι άκυροι, αν έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή, όπως είναι και ο πελάτης της τράπεζας, στον οποίο αυτή, χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση, αλλά με βάση προδιατυπωμένους όρους, χορηγεί, εκτός των άλλων, δάνεια. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας τέτοιου γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται.

            Το πλεονέκτημα της αναγνωριστικής αγωγής είναι ότι μπορεί να οδηγήσει το Δικαστήριο στην διαγραφή μεγάλου μέρους του υποτιθέμενου χρέους καθώς και να δώσει χρονικό πλεονέκτημα στον δανειολήπτη, γιατί εν τω μεταξύ δεν μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, η οποία σε κάθε περίπτωση –αν παρά ταύτα εκδοθεί – απλά ακυρώνεται!

 Με την  αγωγή αυτή μπορεί να επιτευχθεί αναστολή πλειστηριασμών και εν γένει διώξεων κατά της περιουσίας για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών με αποτέλεσμα την άμεση ανακούφιση των δανειοληπτών και την διασφάλιση της ακίνητης περιουσίας τους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο της αγωγής αυτής, σκόπιμο είναι να συνταχθεί τεχνική έκθεση από εξειδικευμένο οικονομολόγο, όπου γίνεται ενδελεχής έλεγχος των συμβάσεων, των δανειακών κινήσεων και των διακυμάνσεων των επιτοκίων, από την οποία προκύπτουν όλες οι καταχρηστικές και παράνομες χρεώσεις που υπεισήλθαν στο ποσό της οφειλής για να το διογκώσουν, κι επομένως και το πραγματικό ύψος της οφειλής του δανειολήπτη.

Στο γραφείο μας υπάρχει εμπειρία και συνεργασία με ειδικούς οικονομολόγους για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων για την εξεύρεση της λύσης – κουρέματος του δανείου καθώς και την αναστολή πλειστηριασμών με μεγάλες επιτυχίες σε όλες τις υποθέσεις, είτε δια της δικαστικής οδού είτε δια της εξώδικης διαπραγμάτευσης-διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: