RSS

Φωτογραφίες – μηνύματα F/b

28 Φεβ.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ MESSENGER ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ;

            Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να προστατεύεται η ιδιωτικότητά του, η ελεύθερη επικοινωνία του και γενικότερα τα προσωπικά του δεδομένα. Αυτό το δικαίωμά του κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα, στο άρθρο 9Α, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στο άρθρο 19 παρ. 1, όσον αφορά το απόρρητο των επικοινωνιών. Αυτή η προστασία όμως δεν είναι, ούτε και πρέπει να είναι απόλυτη, ιδίως όταν η μη χρήση των προσωπικών δεδομένων αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσβολή άλλων (Συνταγματικών) δικαιωμάτων.

            Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η ποινική διαδικασία, όπου διακινδυνεύεται όχι απλώς η τιμή και η υπόληψη του κατηγορουμένου – το έννομο αγαθό που προστατεύεται κατά κόρον από τους περιορισμούς στη χρήση των προσωπικών δεδομένων – αλλά και η ίδια του η προσωπική του ελευθερία, από μία ενδεχόμενη καταδίκη. Πρόκειται δηλαδή για μία σύγκρουση αντικρουόμενων δικαιωμάτων, όπου ο ποινικός Δικαστής καλείται να λάβει υπόψη αφ’ ενός την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του ατόμου, αφ’ ετέρου δε το δικαίωμα του κατηγορουμένου στη δίκαιη δίκη, και να σταθμίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα αυτά, βασιζόμενος στην αρχή της αναλογικότητας, αφού εδώ έχουμε σύγκρουση θεμελιωδών αρχών που προστατεύει το Σύνταγμα.

            Μία τέτοια περίπτωση ακριβώς κλήθηκε να κρίνει το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, η οποία εξέδωσε την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασή του. Στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, προσκομίστηκαν από το συνήγορο υπεράσπισης φωτογραφίες εξηγμένες από αναρτήσεις στο Facebook, καθώς και συνομιλίες εξηγμένες από λογαριασμό Messenger. Τα στοιχεία αυτά ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής ζήτησε να μην ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο, γιατί θα έπρεπε να θεωρηθούν παράνομα αποδεικτικά μέσα.

            Το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι, όσον αφορά τα γραπτά μηνύματα, πράγματι εμπίπτουν στην Συνταγματική προστασία των άρθρων 9 και 19 του Συντάγματος, αλλά και στην ΕΣΔΑ, άρθρο 8, και πράγματι κατά κανόνα απαγορεύεται η χρήση των αποδεικτικών αυτών μέσων. Παρά ταύτα, εάν προσκομίζονται από τους ίδιους τους συνομιλούντες κι αντιδίκους, δεν πρέπει να θεωρούνται παράνομα αποδεικτικά μέσα. Από την άλλη, αν προσκομίζονται από τρίτους, τότε είναι πράγματι παράνομο αποδεικτικό μέσο, το οποίο υπό πολύ αυστηρές μόνο προϋποθέσεις μπορεί να ληφθεί υπόψη, και συγκεκριμένα μόνον εάν ο κατηγορούμενος δεν έχει κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του και συνάμα την αθωότητά του.

            Από την άλλη, διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των δημοσιευμένων φωτογραφιών στο Facebook: το Δικαστήριο έκρινε ότι οι χρήστες της συγκεκριμένης πλατφόρμας αποδέχονται προδιατυπομένους όρους κι έτσι λαμβάνουν γνώση ότι κάθε χρήστης του Facebook μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους ίδιους. Επομένως, ο ίδιος ο χρήστης που δημοσιοποιεί τη φωτογραφία απεμπολεί την προστασία που διαφορετικά θα του παρείχε ο νόμος, αφού συνάγεται κατά τεκμήριο ότι επιθυμεί την κοινοποίησή της στο ευρύτερο κοινό. Έτσι, η δημοσιευμένη στο Facebook φωτογραφία δεν αποτελεί παράνομο αποδεικτικό μέσο.

            Σημειωτέον προηγούμενη προηγούμενη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, ήτοι η υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφαση του Μ.Ο.Δ. Ηρακλείου δέχτηκε ότι «τα μηνύματα μέσω των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης δεν πρέπει, καταρχήν, να θεωρούνται παράνομα αποδεικτικά μέσα και πως δεν προσβάλλονται τα δικαιώματα της ελεύθερης επικοινωνίας και του απορρήτου, όταν προσκομίζονται από τους ίδιους τους αντιδίκους και συνάμα συνομιλούντες μέσω αυτών στο πλαίσιο δικαστικής μεταξύ τους διένεξης.».

Επίσης η απόφαση ολομέλειας Αρείου Πάγου (Α.Π. Ολομ. 1/2017) έκανε δεκτό πως η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων δεν είναι απόλυτη αλλά δύναται να περιοριστεί εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος ή εάν η άσκησή τους προσβάλλει ανώτερα δικαιώματα τρίτων. Αλλά και

Έτσι, κινούμενες προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτή της προστασίας των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, οι ανωτέρω αποφάσεις δέχονται ως αποδεικτικά μέσα συνομιλίες και φωτογραφίες που ανταλλάσσουν οι χρήστες-διάδικοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: