RSS

Συμβιβασμό ή δικαστική αποζημίωση στα τροχαία;

14 Φεβ.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;

            Η καθημερινότητα της σύγχρονης Ελλάδας τακτικά συγκλονίζεται από ειδήσεις τροχαίων ατυχημάτων, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, πέρα από τις υλικές ζημίες, υπάρχουν σωματικές βλάβες, σοβαροί τραυματισμοί, ακόμη και θάνατοι. Η στατιστική πιθανότητα κάποιος οδηγός να μην εμπλακεί στη ζωή του σε κάποιο τροχαίο, είτε ως παθών είτε ως προκαλών το ατύχημα (ή, χειρότερα, το δυστύχημα), είναι δυστυχώς αμελητέα. Για τούτον ακριβώς το λόγο σκόπιμο είναι κανείς να γνωρίζει τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται μετά από ένα τέτοιο συμβάν.

            Αρχικά, είναι σαφές ότι δικαιούμενοι σε αποζημίωση, κατόπιν και λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος, είναι όχι μόνο ο παθών ιδιοκτήτης του οχήματος που ενεπλάκη στο ατύχημα, αλλά και οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να έπαθε κάποια βλάβη από το ατύχημα αυτό. Αυτός μπορεί να είναι π.χ. επιβάτης του οχήματος ή πεζός παρευρισκόμενος, μεταξύ άλλων. Από την άλλη, υπόχρεος προς αποζημίωση είναι ο ιδιοκτήτης και ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε τη ζημία, αλλά και η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία το όχημα αυτό είναι ασφαλισμένο. Η ευθύνη αυτών είναι εις ολόκληρον, δηλαδή μπορείς να ζητήσεις ολόκληρο το χρηματικό ποσό από οποιονδήποτε επιλέγεις.

            Υπάρχουν βασικά τρεις κατηγορίες «βλαβών» για τις οποίες οι παθόντες δύνανται να διεκδικήσουν αποζημίωση: 1. Υλική Ζημία, 2. Σωματική Βλάβη, 3. Χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ηθικής Βλάβης (όπου περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για Ψυχική Οδύνη).

1. Η πλέον αυτονόητη και πιο συνηθισμένη απαίτηση που προκύπτει από το τροχαίο ατύχημα είναι αυτή της αποζημίωσης για τις ζημίες που προκλήθηκαν στο όχημα του παθόντος. Αυτό το κονδύλι μπορεί να περιλαμβάνει είτε το κόστος της επισκευής της ζημίας του οχήματος (αν αυτή είναι δυνατή) είτε ολόκληρη την εμπορική αξία του οχήματος προ του ατυχήματος (αν η επισκευή κρίνεται ασύμφορη ή δεν είναι καν εφικτή). Βεβαίως, το τροχαίο για το όχημα αποτελεί μελανό στίγμα για το «ιστορικό» του, ήτοι η εμπορική του αξία μειώνεται εκ των πραγμάτων. Αυτή η διαφορά εμπορικής αξίας προ και κατόπιν ατυχήματος μπορεί επίσης να διεκδικηθεί. Μεταξύ των ζημιών, είναι πιθανό να περιλαμβάνονται όμως και υλικές ζημίες σε αντικείμενα που σχετίζονται ή και όχι με το όχημα. Μπορεί δηλαδή να πρόκειται για επιπρόσθετο εξοπλισμό του αυτοκινήτου (π.χ. συναγερμός, ραδιόφωνο) ή και προσωπικά αντικείμενα, από ρουχισμό και αξεσουάρ μέχρι και τεχνολογικά προϊόντα (π.χ. κινητό). Για κάθε τέτοιου είδους ζημία, δηλαδή, που προέκυψε από το ατύχημα, ο παθών μπορεί να αξιώσει την αποζημίωσή του.

2. Στο ενδεχόμενο που το ατύχημα είναι σοβαρότερο, είναι δυνατό να προκύψουν σωματικές βλάβες στους παθόντες, οι οποίες σημαίνουν κλονισμό της υγείας τους, παραμονή στο νοσοκομείο (νοσήλια), θεραπείες κι αγωγές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ακόμη (π.χ. φυσικοθεραπείες) και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι δαπάνες κι έξοδα για τον παθόντα, κι ως εκ τούτου, δικαιούται αυτός να αποζημιωθεί  πλήρως για αυτά. Δεν είναι απίθανο βέβαια, η προκληθείσα σωματική βλάβη να είναι τόσο εκτεταμένη που να απαιτείται δαπάνη για αποκλειστική νοσοκόμα ή οικιακή βοηθό· κι αυτή η δαπάνη μπορεί να αναζητηθεί από τον ζημιώσαντα. Τέλος, ένας τέτοιου είδους τραυματισμός είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανικανότητα εργασίας του παθόντος για ορισμένο χρονικό διάστημα – κι επομένως απώλεια εισοδημάτων. Κι αυτά τα απολεσθέντα εισοδήματα μπορούν να αναζητηθούν. Με το ίδιο σκεπτικό, εάν ο παθών έχει υποχρέωση να διατρέφει τρίτα πρόσωπα (π.χ. τέκνα, υπέργηρους γονείς κ.λπ.), και λόγω του τραυματισμού περιέρχεται σε αδυναμία, την υποχρέωση της διατροφής αναλαμβάνει ο ζημιώσας.

3. Ηθική βλάβη είναι η θλίψη, η ταλαιπωρία, ο πόνος και η αναστάτωση που προκαλείται στον παθόντα λόγω της παράνομης ενέργειας του ζημιώσαντος. Εν προκειμένω, στην περίπτωση των τροχαίων ατυχημάτων, μπορεί να δημιουργηθεί υποχρέωση αποζημίωσης για πρόκληση ηθικής βλάβης για τους κάτωθι λόγους: α. λόγω του γεγονότος του τραυματισμού καθαυτού και της συνακόλουθης ταλαιπωρίας που αυτός συνεπάγεται. Την αποζημίωση αυτή είναι δυνατό να διεκδικήσει και οικείος του τραυματισθέντος (π.χ. γονέας τραυματισμένου τέκνου) για τη δική του θλίψη και αναστάτωση. β. λόγω της καταστροφής αντικειμένων με τα οποία ο παθών έχει ιδιαίτερα συναισθηματικό δέσιμο. Ακόμη και η ζημία ή η καταστροφή του οχήματος καθαυτού είναι ικανή να επιτρέψει την επιδίωξη τέτοιου είδους ικανοποίησης. γ. ιδιαίτερη περίπτωση ηθικής βλάβης εισάγει η διάταξη του άρθρου 931 του Αστικού Κώδικα, η οποία αναφέρεται σε αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα κι η οποία θεμελιώνει αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση. δ. ιδιαίτερη επίσης είναι η περίπτωση της ψυχικής οδύνης. Πρόκειται για την έντονη οδύνη που προκαλεί η απώλεια ζωής στους οικείους του θύματος, κι εν προκειμένω για τα οικεία πρόσωπα αυτού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα. Ο ψυχικός αυτός πόνος είναι ιδιάζουσας έντασης και διάρκειας κι ως εκ τούτου κατά κανόνα οι αποζημιώσεις που επιδικάζονται για την ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης είναι υψηλές.. Την αποζημίωση αυτή δικαιούται μόνον ο λεγόμενος «σκληρός πυρήνας» της οικογένειας του θύματος, ήτοι οι γονείς του, ο/η σύζυγος ή αρραβωνιαστικός/ά του, τα τέκνα του αλλά και τα αδέλφια του).

Ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα των συνεπειών του ατυχήματος, ο παθών και ζημιωθείς από το τροχαίο δύναται να διεκδικήσει ορισμένα κονδύλια, τα οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν όποιες δαπάνες έγιναν για τη μεταφορά του ζημιωθέντος με ταξί, ελλείψει οχήματος, τα έξοδα μεταφοράς του οχήματος μέσω γερανού στα οποία ενδεχομένως προέβη, καθώς και φύλαξής του σε γκαράζ. Έτσι, θα μπορέσει να καλύψει κάθε είδους βλάβη, ζημία και έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί συνεπεία ακριβώς του ατυχήματος.

Στην περίπτωση συμβιβασμού από τα παραπάνω που δικαιούται ο παθών και οι δικοί του ελάχιστα δίνονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες, δηλαδή μόνο κάποια από αυτά που με έγγραφα αποδεικνύονται! Επομένως εάν κάποιος θέλει να διεκδικήσει όλα όσα δικαιούται και τόκους επί αυτών ασκεί αγωγή και σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι παλιότερα αποζημιώνεται πολύ καλύτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: