RSS

Ποινή ψευδομαρτυρίας κι αποζημίωση

06 Φεβ.

ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

            Είναι ένα δυστυχές φαινόμενο, και, δυστυχέστερα, συχνό, συμπολίτες μας να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης, εγκαλούμενοι ή εναγόμενοι ψευδώς από τρίτους, γνωστούς κι άγνωστους, είτε λόγω κάποιας προϋφιστάμενης, άσχετης, προσωπικής διαφοράς είτε λόγω κακοτροπίας είτε επειδή αυτοί προσδοκούν να αποκομίσουν κάποιο όφελος, συνήθως οικονομικό, είτε επειδή απλώς θέλουν να διασύρουν τον αντίδικό τους. Φτάνουν πολλές φορές να υποστηρίζουν τα ψεύδη αυτά ενώπιον των δικαστηρίων, καταθέτοντας είτε ως διάδικοι ή μάρτυρες (στα αστικά δικαστήρια) είτε ως μάρτυρες κατηγορίας (στα ποινικά δικαστήρια).

            Είναι όμως πολύ πιθανό, τα ψεύδη αυτά σε κάποιο σημείο της διαδικασίας να αποκαλυφθούν, είτε επειδή οι καταθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων, που τηρούνται πάντοτε στα πρακτικά, αποδεικνύονται αντιφατικές, αντικρουόμενες κι αντιφάσκουσες με την πραγματικότητα είτε από δικαστική ομολογία είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Τότε ο παθών, δηλαδή ο ψευδώς καταμηνυόμενος,   έχει την δυνατότητα να ανατρέψει την κατάσταση υπέρ του και να διεκδικήσει όχι μόνο την ανατροπή μίας προηγούμενης εις βάρος του απόφασης αλλά και την αποζημίωσή του.

            Άλλωστε, η ψευδής καταμήνυση, η ψευδής καταγγελία και η ψευδής κατάθεση συνιστούν αδικήματα, ποινικώς κολάσιμα, τα οποία τυποποιούνται στα άρθρα 229, 230 και 224 του (νέου) Ποινικού Κώδικα, αντιστοίχως. Οπότε, σε πρώτη φάση, μπορεί να κινηθεί ποινική διαδικασία κατά αυτού που καταμηνύει, καταγγέλλει ή καταθέτει ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής ψευδώς εις βάρος συμπολίτη του, ώστε να κινηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του και να τιμωρηθεί από την ποινική δικαιοσύνη για τα ως άνω εγκλήματα. Όμως, τα ποινικά αδικήματα     συνεπάγονται δικαιώματος αποζημίωσης από τον (φερόμενο ως) παθόντα και για ηθική βλάβη (άρθρα 914 & 932 Αστικού Κώδικα). Το οποίο σημαίνει ότι ο παθών εν προκειμένω μπορεί να διεκδικήσει και την αποζημίωσή του από την αστική δικαιοσύνη, ώστε να ικανοποιηθεί και χρηματικά  αυτός που ζημιώθηκε από τα ψεύδη του αντιδίκου του.

            Επίσης κι εξίσου σημαντικό είναι ότι οι δικαστικές αποφάσεις, τελεσίδικες ή αμετάκλητες, οι οποίες εκδόθηκαν συνεπεία της ψευδούς καταθέσεως, ψευδομαρτυρίας, ψευδορκίας κοκ. είναι δυνατό να ανατραπούν ακόμα και μετά τη διαδικασία αναίρεσης στον τον Άρειο Πάγο. Τούτο προβλέπει η διάταξη του άρθρου 544 Κ.Πολ.Δ. για τα δικαστήρια της αστικής δικαιοσύνης: «Αναψηλάφηση επιτρέπεται μόνο… 6) αν η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση μάρτυρα ή διαδίκου, σε ψευδή έκθεση ή κατάθεση πραγματογνώμονα, σε ψευδή όρκο διαδίκου ή ενόρκως βεβαιώσαντος ή σε πλαστά έγγραφα, εφόσον το ψεύδος ή η πλαστότητα αναγνωρίστηκαν με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου και, αν πρόκειται για κατάθεση διαδίκου, και με δικαστική ομολογία του. Αν η άσκηση της ποινικής αγωγής ή η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας είναι αδύνατη, η αναγνώριση γίνεται με απόφαση που εκδίδεται σε κύρια αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε έξι μήνες από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης και, αν η αδυναμία επήλθε κατόπιν, μέσα σε έξι μήνες από αυτήν.»

            Κατά των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων, προβλέπει το άρθρο 525 του (νέου) Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: «1. Η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται, προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, μόνο στις εξής περιπτώσεις: … 3) αν βεβαιωθεί ότι άσκησαν ουσιώδη επιρροή στην καταδίκη του κατηγορουμένου ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων ή γνωμοδοτήσεις πραγματογνωμόνων ή πλαστά αποδεικτικά έγγραφα ή πειστήρια, τα οποία είχαν προσαχθεί ή ληφθεί υπόψη στη διαδικασία του ακροατηρίου… 2. Οι κατά την παρ. 1 αριθ. 3 αξιόποινες πράξεις της ψευδούς κατάθεσης της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της δωροληψίας ή της παράβασης καθήκοντος πρέπει να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση εκτός αν δεν εκδόθηκε τέτοια απόφαση επειδή υπήρχαν νόμιμοι λόγοι που εμπόδιζαν την εκδίκαση της υπόθεσης στην ουσία της ή ανέστειλαν την ποινική δίωξη.»

            Συμπερασματικά, ο παθών από ψευδή καταμήνυση ή κατάθεση όχι μόνον μπορεί να ανατρέψει όποια απόφαση εκδόθηκε σε βάρος του, εφόσον αποδείξει ακριβώς τον ψευδή αυτό χαρακτήρα, αλλά και να επιδιώξει την αποζημίωσή του, καθώς, εφ’ όσον η ψευδής καταμήνυση και κατάθεση συνιστούν αδικοπραξίες κατά το αστικό δίκαιο, συνεπάγονται δικαίωμα αποζημίωσης για τον παθόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση κατοικίας κι αποφυγή πλειστηριασμού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: