RSS

Εξωδικαστικός: Νέες προθεσμίες-συμπλήρωση κι επανυποβολή αίτησης

27 Αυγ.

Εξωδικαστικός μηχανισμός : Εξειδικεύσεις που αφορούν την πληρότητα της αίτησης, την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και τον καθορισμό των προθεσμιών.

 

Στις 21.8.2018 ψηφίστηκε από την κυβέρνηση η υπ’ αριθ. 86768/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3498/τ.Β΄), με την οποία ρυθμίστηκαν ορισμένα θέματα που αφορούν την πληρότητα της αίτησης, την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και τον καθορισμό των προθεσμιών.

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 1 της ως άνω ΚΥΑ δίνεται πλέον η δυνατότητα για συμπλήρωση στοιχείων της αίτησης, εφόσον διαπιστωθεί αντίστοιχη έλλειψη από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή τον συμμετέχοντα πιστωτή.  Για τη σχετική έλλειψη,
εφόσον διαπιστωθεί από τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, ενημερώνεται ο συντονιστής, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για τη συμπλήρωση της έλλειψης από τον υπόχρεο, εκτός εάν η έλλειψη συνίσταται σε μη συνυποβολή συνοφειλέτη, οπότε η προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

Στη συνέχεια, στο άρθρο 2 της προαναφερθείσας ΚΥΑ, γίνεται λόγος για τον ορισμό προθεσμιών, κατά την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Από αυτές, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ακόλουθες: αυτή που αναφέρεται στην ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονιστή (10 ημέρες), αυτή για τη σύνταξη πρακτικού αποτυχίας από τον συντονιστή (10 ημέρες), οι ενστάσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 θα υποβάλλονται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επομένη της λήψης αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης αναδιάρθρωσης. Επίσης, η προθεσμία υποβολής των πρόσθετων δικαιολογητικών που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τον οφειλέτη από τον συμμετέχοντα πιστωτή. Η άρνηση του οφειλέτη να τα προσκομίσει, σε περίπτωση που αυτά ζητούνται από συμμετέχοντα πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη μικρότερο του  25%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 δύναται να εκφραστεί εντός της πενθήμερης αυτής προθεσμίας, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος προς το Συντονιστή. Σε περίπτωση διαφωνίας, και εφόσον αποφασίσει την προσκόμιση η πλειοψηφία    60% των πιστωτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, τάσσεται στον οφειλέτη νέα προθεσμία προσκόμισης πέντε (5) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της πλειοψηφίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση νέας άρνησης του οφειλέτη, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας εντός δέκα (10) ημερών από την άρνηση του οφειλέτη.

Επιπλέον, με το άρθρο 3 της ψηφισθείσας ΚΥΑ, δίνεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη (οφειλέτης, συμμετέχοντες πιστωτές, εμπειρογνώμονας), σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον συντονιστή, ο οποίος δύναται να
χορηγήσει την αιτούμενη παράταση, κατόπιν αξιολόγησης των λόγων του συγκεκριμένου αιτήματος. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) τη συγκεκριμένη ενέργεια για την προθεσμία της οποίας ζητείται παράταση, β) το χρόνο παράτασης, και γ) την αιτιολογία της παράτασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Πρέπει να αναφερθεί εδώ, ότι η χορήγηση παράτασης δεν επιφέρει καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέκταση ή τροποποίηση στο διάστημα αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη!

Το σημαντικότερο, ωστόσο, σημείο της ΚΥΑ που ψηφίσθηκε από την κυβέρνηση είναι ότι επιτρέπεται πλέον η διαγραφή και συνακόλουθη επανυποβολή αίτησης. Ειδικότερα, αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των άρθρων 7 και 8 του ν. 4469/2017 και μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 4469/2017 διαπιστωθεί από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή ότι στην αίτηση υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά το χρόνο διαπίστωσής τους, δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων ή/και τροποποίηση αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, ο οφειλέτης, κατόπιν σχετικού γραπτού του αιτήματος προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ, έχει τη δυνατότητα διαγραφής της αίτησής του με ταυτόχρονη επανυποβολή της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια των εγγράφων και στοιχείων που ήδη εισήγαγε ο αιτών, τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτε του μοναδικού αριθμού που έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος εξακολουθεί να συνοδεύει την αίτηση και μετά την επανυποβολή αυτής. Για το σκοπό αυτό ο συντονιστής, μόλις λάβει γνώση με κάθε πρόσφορο τρόπο από οποιοδήποτε συμμετέχοντα στη διαδικασία, των ως άνω ελλείψεων ή σφαλμάτων, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να προβεί στη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4469/2017, ενημερώνει τον οφειλέτη, με κοινοποίηση στους πιστωτές, για την ύπαρξη των ως άνω ελλείψεων ή σφαλμάτων, τα οποία και επισημαίνει, και καλεί τον οφειλέτη να προβεί, εντός δέκα (10) ημερών στην αποστολή αιτήματος διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής της.

Τέλος, ο οφειλέτης με βάση το άρθρο 5 της ΚΥΑ δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και έως το στάδιο λήξεως της ψηφοφορίας για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 4469/2017, να παραιτηθεί από την εκκρεμή του αίτηση για οποιονδήποτε λόγο. Η παραίτηση πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης στην οποία δηλώνει τη βούλησή του για παραίτηση από αυτήν, καθώς και το λόγο της παραίτησης και απευθύνεται στην ΕΓΔΙΧ, κοινοποιούμενη στον συντονιστή, στους συνοφειλέτες, στους συμμετέχοντες πιστωτές και στον εμπειρογνώμονα με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων, εμπόρων, κι επαγγελματιών και την αποφυγή κατασχέσεων, πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: