RSS

Εξωδικαστικός συμβιβασμός ΚΥΑ

10 Νοέ.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 3909) η πολύ – αναμενόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών, της οποίας σκοπός είναι να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες στη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο Νόμος για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό (ν. 4469/2017) για την επιτυχή υπαγωγή των οφειλετών στα προστατευτικά του πλαίσια, ξεκινώντας από την αίτηση που υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ως προς την υποβολή της αίτησης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (www.keyd.gov.gr) ο ενδιαφερόμενος, αφού εισαγάγει τα στοιχεία TAXISnet, επιλέγει το ρόλο του, ως φυσικού ή νομικού προσώπου. Θα γίνει αυτόματος έλεγχος για τυχόν προηγούμενη υποβολή αίτησης -καθώς, ως γνωστόν, ο ν. 4469/2017 δεν παρέχει δυνατότητα υποβολής δεύτερης αίτησης ως δεύτερης ευκαιρίας, ακόμη και σε περίπτωση τυπικής απόρριψης- κι εφ’ όσον επιβεβαιωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν συντρέχει, το σύστημα ελέγχει αν η διαδικασία έχει εκκινήσει από τον οφειλέτη ή κάποιον πιστωτή του. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί κώλυμα για τον πρώτο μόνον στο ενδεχόμενο που την αίτηση υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό την έθεσε σε κίνηση πιστωτής, οπότε πρέπει να ελεγχθεί αν ο οφειλέτης ανταποκρίθηκε εντός του προβλεπόμενου σχετικά διαστήματος των δύο μηνών. Για τη διενέργεια του ελέγχου, το σύστημα βασίζεται σε στοιχεία που αποστέλλουν σε μηνιαία βάση το Ελληνικό Δημόσιο, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι χρηματοδοτικοί φορείς στις βάσεις δεδομένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Η αίτηση, όσο βρίσκεται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, μπορεί να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας (αν λείπουν ακόμη δικαιολογητικά και στοιχεία προς συμπλήρωση), όταν όμως βρίσκεται σε κατάσταση οριστικής προβολής, μπορεί μόνον να επισκοπηθεί από τον οφειλέτη. Για να οριστικοποιηθεί η υποβολή, ο οφειλέτης πρέπει να επιβεβαιώσει πως έλαβε γνώση ως προς την επικείμενη αναζήτηση των δεδομένων του από βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και των τραπεζών κι ότι αυτό συνεπάγεται άρση του απορρήτου του.

Με την εισαγωγή των στοιχείων έναρξης της αίτησης, ο πρώτος έλεγχος που θα λάβει χώρα αφορά το εάν πληρούνται τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. Θα ελεγχθούν αφ’ ενός τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης (Α.Φ.Μ., επωνυμία, ημερομηνία έναρξης εργασιών, τύπος οφειλέτη, αν είναι δηλαδή φυσικό ή νομικό πρόσωπο), αφ’ ετέρου δε στοιχεία που αφορούν τις οφειλές του, την συνέχιση της παρουσίας του στον επιχειρηματικό χώρο (ότι δεν έχει διακόψει τις εργασίες του), αν τηρεί απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα βιβλίων και τα αντίστοιχα αποτελέσματα των τελευταίων τριών χρήσεων. Ελέγχονται δε και οι οφειλές του αιτούντος προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την 31.12.2016. Στοιχεία ανακτώνται κυρίως από την Α.Α.Δ.Ε., την Κ.Ε.Α.Ο. αλλά και από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Αν κάποια στοιχεία δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν, θα δηλώνονται από τον ίδιο τον οφειλέτη.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση, περί τις 240 επιχειρήσεις έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ακόμη 700 βρίσκονται στο προτελευταίο στάδιο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ 7.700 συνολικά επιχειρήσεις που έχουν επισκεφθεί την πλατφόρμα ώστε να συμπληρώσουν την αρχική φόρμα. Όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, ο ίδιος αναφέρει ότι εντός του επόμενου μήνα, αναμένεται να λειτουργήσει μία αυτοματοποιημένη διαδικασία βασισμένη σε χρηματοοικονομικούς «δείκτες» που υπόσχεται ταχύτερα αποτελέσματα, ενώ, ως προς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, επεσήμανε ότι δεν θα είναι εφικτό για εκείνους να προσφύγουν και προστατευθούν από τα πλαίσια του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών και την αποφυγή πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: