RSS

Πνευματικά δικαιώματα-συμβάσεις κατοχύρωσης

23 Ιον.

Πνευματική ιδιοκτησία

Με αφορμή την επικείμενη κατάθεση ενώπιον της Βουλής του νέου Νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σημειωτέον τα τελευταία δύο χρόνια υπό επεξεργασία κι έχει σκοπό να εκσυγχρονίσει το νομικό τους καθεστώς, σκόπιμο να γίνει μνεία στη σημασία που έχει η διαφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων σήμερα, ιδίως κατά τη διαδικασία σύναψης συμβολαίων. Υπενθυμίζεται ότι το νομοθετικό κείμενο που ρυθμίζει τη διαχείριση και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο Ν. 2121/1993.

Γενικώς, ο νομικός κλάδος της πνευματικής ιδιοκτησίας ουσιαστικά και πρωτίστως ρυθμίζει τη σχέση των δημιουργών με τα έργα τους, και, για το λόγο αυτό, στις διατάξεις του προστρέχουν κατά κύριο λόγο οι καλλιτέχνες, όπως μουσικοί ή συγγραφείς, ώστε να κατοχυρώσουν τα διανοητικά τους δημιουργήματα έναντι τυχόν κακόπιστης συμπεριφοράς τρίτων, οι οποίοι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν αυτά τα δημιουργήματα προς δικό τους όφελος, χωρίς φυσικά την άδεια του δημιουργού ή και αμοιβή προς αυτόν.

Παρά ταύτα, από την ίδια τη φύση τους, τα έργα δεν δημιουργούνται προς μοναδική απόλαυση του καλλιτέχνη, αλλά, κατά το σύνηθες, για να κυκλοφορήσουν και να καταστούν διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό. Επί παραδείγματι, ο συγγραφέας, όταν γράφει ένα βιβλίο του, κατά κύριο λόγο έχει κατά νου την κυκλοφορία του, όπως και ο μουσικός έχει κατά νου την κυκλοφορία δίσκου ή άλλου πρόσφορου μέσου για την κυκλοφορία των μουσικών του έργων, καθώς και σειρά συναυλιών. Η διοχέτευση των έργων στο ευρύ κοινό, όπως στα παραπάνω παραδείγματα, απαιτεί αναγκαστικά τη συνδρομή και συνεργασία τρίτων, είτε πρόκειται για εκδοτικές εταιρείες, είτε για δισκογραφικές είτε απλώς για διοργανωτές συναυλιών. Αυτή η συνεργασία επιτυγχάνεται μέσω της υπογραφής συμβολαίων μεταξύ των δύο μερών.

Το πρώτον, είναι άδικο να χαρακτηριστεί εκ των προτέρων ο καλλιτέχνης ως το αδύναμο μέρος κατά τη σύναψη ενός συμβολαίου. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, μάλιστα, το «ισχυρό» μέρος να είναι το γνωστό συγκρότημα ή ο φημισμένος συγγραφέας, έναντι ενός λιγότερο «ισχυρού» αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος μπορεί και να λάβει ένα συμβόλαιο-πρόταση μη δεκτικό διαπραγματεύσεων, τύπου «take it or leave it». Η διευκρίνιση αυτή καθίσταται απαραίτητη για να δειχθεί ότι όσον αφορά την υπογραφή των συμβολαίων, πάντοτε υπάρχει δυνατότητα να επέλθει ζημία και στα δύο μέρη, και συνήθως δεν θα πρόκειται για ζημία ηθική, αλλά κυρίως οικονομική. Είναι πλέον σύνηθες στην πρακτική η υπογραφή ενός τελικού συμβολαίου να σημαίνει πολλαπλές επεξεργασίες, διορθώσεις κατόπιν διαπραγματεύσεων, διαδικασία χρονοβόρα και ενίοτε και κοστοβόρα. Είναι όμως αναγκαία, γιατί το κάθε μέρος επιθυμεί να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή κάλυψη από ενδεχόμενο ζημίας, αλλά, ταυτόχρονα και την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού οφέλους, επιδίωξη που οδηγεί κατά κανόνα σε σύγκρουση συμφερόντων, τα οποία εν τέλει πρέπει να συμβιβαστούν.

Μία τελική υπογραφή ενός συμβολαίου μπορεί να οδηγήσει σε κοινή κερδοφορία των μερών, που είναι και το επιθυμητό, αλλά και σε ενδεχόμενη οικονομική ζημία των δύο, καθώς και σε κερδοφορία του ενός εις βάρος του άλλου. Κι ενώ συχνά οι ζημίες αυτές είναι προϊόντα τυχαίων παραγόντων και συνθηκών, είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο η ζημία να αποδεικνύεται αποτέλεσμα κακής διαπραγμάτευσης εκ μέρους του ενός από τα δύο μέρη. Η αναγνώριση της σημασίας των ρητρών και των δεσμεύσεων, του πώς μπορεί αυτές να σχετίζονται και, κυρίως, τον αντίκτυπο που μπορεί να φέρουν απαιτεί το πρώτον νομική κατάρτιση, αλλά, πολύ περισσότερο, εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα. Κι ενώ πράγματι, ο κανόνας είναι ότι ο δημιουργός πρέπει να προστατεύεται ως προς το έργο του, η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι όταν όχι μόνο ηθικά συμφέροντα, αλλά και μείζονα οικονομικά συμφέροντα τίθενται σε αντιπαραβολή, η νομική συμπαράσταση καθίσταται αναγκαιότητα και μονόδρομος για την το δυνατόν πιο κερδοφόρα αλλά και λιγότερο επιζήμια έκβαση του συμβολαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: