RSS

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο-άκυρη ρήτρα

16 Ιον.

Δύο ακόμη αποφάσεις έρχονται για να προστεθούν στην εθνική νομολογία, η οποία διαρκώς αποδεικνύει την ένταξή της στο στρατόπεδο των δανειοληπτών όσον αφορά τα δάνεια σε Ελβετικό φράγκο. Λόγος γίνεται για την υπ’ αριθμ. 83/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και για την υπ’ αριθμ. 1911/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Το περιεχόμενο και των δύο αποφάσεων δικαιώνει τους δανειολήπτες, αναγνωρίζοντας την καταχρηστικότητα των Γενικών Όρων Συναλλαγών και την ακυρότητα των ρητρών που όριζαν την καταβολή της δόσης στην ισοτιμία ευρώ/chf της ημέρας καταβολής.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Ρόδου, η χρήση ασαφών και πολυσήμαντων ρητρών από τον προμηθευτή, δημιουργεί διατάραξη της συμβατικής ισορροπίας των μερών. Η αλλαγή της ισοτιμίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, αποτελεί σημαντική οικονομική ανατροπή, ιδίως όσον αφορά τον όρο καταβολής της δόσης με βάση την εκάστοτε τρέχουσα ισοτιμία την ημέρα της καταβολής. Οι ασαφείς κι αόριστοι όροι της σύμβασης θεωρήθηκαν καταχρηστικοί, αφού δεν διατυπωνόταν πρακτικά ο τρόπος υπολογισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Γενικώς, ως προς το ζήτημα της πληροφόρησης, αυτή κρίθηκε συνολικά επιφανειακή κι ελλιπής, χωρίς να είναι καθίσταται σαφής στον δανειολήπτη ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Πρόκειται, καταληκτικά, για διατάραξη ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δανειολήπτη και μάλιστα «σημαντική» κι «άνευ σπουδαίου λόγου». Επομένως, οι καταχρηστικοί όροι θεωρούνται άκυροι και ο υπολογισμός της δόσης πρέπει να γίνεται με βάση την ισοτιμία την ημέρα όχι της καταβολής της εκάστοτε δόσης, αλλά της ημέρας της εκταμίευσης του ποσού του δανεισμού.

Η δε απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου του Πειραιά επαναλαμβάνει έναν πλέον κοινό τόπο ως προς τα κριτήρια της ενημέρωσης, ότι δηλαδή αυτή πρέπει να συνίσταται και σε παροχή ειδικών πληροφοριών, ώστε να καθίστανται σαφείς οι κίνδυνοι από την εξέλιξη του δανείου, ενώ απαιτείται η παράθεση τουλάχιστον δύο αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων. Όσον αφορά τις προτεινόμενες μεθόδους αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου, η δυνατότητα μετατροπής του δανείου σε άλλο νόμισμα δεν μπορεί να επιφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού η μετατροπή θα υπολογιστεί βάσει της ισοτιμίας την ημέρα της μετατροπής, που είναι και η δυσμενής για το ευρώ, κι άρα θα οδηγήσει και πάλι στην αύξηση του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Επιπροσθέτως, όσον αφορά τους όρους που προέβλεπαν τη μετατροπή των καταβολών σε ελβετικά φράγκα, καθώς και την μετατροπή του προκύπτοντος χρεωστικού υπολοίπου σε ευρώ, αυτοί κρίθηκαν ασαφείς, κι άρα καταχρηστικοί και άκυροι. Με αυτά τα δεδομένα, η απόφαση υποχρεώνει την εναγόμενη να προβεί στον υπολογισμό όλων των χρεώσεων που έγιναν κατόπιν μετατροπής του ελβετικού φράγκου σε ευρώ με βάση την ισοτιμία κατά το χρόνο εκταμίευσης.

Οι δύο αποφάσεις αυτές καταδεικνύουν ακόμη μία φορά την καταχρηστικότητα της συμπεριφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των δανειοληπτών σε υποθέσεις ελβετικού φράγκου, με πρακτικές ελλιπούς ενημέρωσης των οφειλετών, προτάσεις για προστασία από τους συναλλαγματικούς κινδύνους που καταλήγουν αλυσιτελείς και, κυρίως, την καταφανή τάση της νομολογίας να δικαιώνει τους δανειολήπτες στους δικαστικούς τους αγώνες εναντίον των πιστωτικών ιδρυμάτων. Άλλωστε, οι τελευταίοι ζητούν ουσιαστικά το αυτονόητο, που είναι η καταβολή των εξοφλητικών δόσεων εκ μέρους τους να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της οφειλής τους, προσδοκία που με τη χρήση αυτών των καταχρηστικών όρων από τα πιστωτικά ιδρύματα διαψεύδεται συστηματικά.

Με τη δικαίωσή τους οι δανειολήπτες κερδίζουν αναδρομικά τη διαφορά ισοτιμίας και το δάνειό τους μειώνεται κατά ποσοστό περίπου 60%, όσο δηλαδή είχε παράνομα αυξηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: