RSS

Το email ως αποδεικτικό μέσο

02 Μαρ.

Η επικοινωνία στην εποχή της τεχνολογικής έξαρσης έχει γνωρίσει ριζική αλλαγή, με την επέμβαση της τελευταίας να γίνεται ολοένα και πιο αισθητή στη διαμόρφωση της επικοινωνίας ακόμη και στις απλούστερες μορφές της, σε επαφές διαπροσωπικές, κοινωνικές, αλλά και επαγγελματικές. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι η νομική πραγματικότητα της χώρας πρέπει να ανταποκρίνεται καταλλήλως, να λαμβάνει υπ’ όψιν τις αλλαγές αυτές και να προσαρμόζεται αντιστοίχως, ώστε να είναι πάντοτε επίκαιρη και σύγχρονη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά κόσμο «e-mail», το οποίο έχει ήδη υποκαταστήσει πλήθος συμβατικών μεθόδων επικοινωνίας, κι έχει επικρατήσει και στην επαγγελματική ζωή της χώρας, λόγω της πρακτικότητάς του. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι μεγάλος αριθμός συναλλαγών διεκπεραιώνεται σήμερα μέσω email, δηλαδή οι δηλώσεις βουλήσεως των μερών αποστέλλονται μέσω αυτών. Πρόβλημα γεννάται όταν δημιουργούνται διαφωνίες (παθολογίες) στις συναλλαγές αυτές και η υπόθεση φέρεται ενώπιον της δικαιοσύνης. Καθίσταται σαφές ότι η απόδειξη των ισχυρισμών των μερών μπορεί και πρέπει να βασιστεί ακριβώς σε αυτήν την ηλεκτρονική επικοινωνία.

Η νομολογία έσπευσε από πολύ νωρίς να διευκρινίσει το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το δικαστήριο το e-mail ως αποδεικτικό μέσο, αφού δεν μπορούσε να υπαχθεί εύκολα στα ήδη προβλεπόμενα από τον ΚΠολΔ αποδεικτικά μέσα. Ως προσφορότερη λύση επιλέχθηκε η εξομοίωση του e-mail με τα ιδιωτικά έγγραφα, παρά την έλλειψη του υλικού στοιχείου ενσωμάτωσης. Έτσι, ο κωδικός της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ο οποίος επιλέγεται από το χρήστη κι έχει μοναδικότητα ως προς τη διαμόρφωσή του από το συνδυασμό χαρακτήρων, και τον οποίο κανείς τρίτος δεν μπορεί, νομίμως τουλάχιστον, να χρησιμοποιήσει, αποκτά χαρακτήρα ιδιόχειρης υπογραφής, μολονότι όχι με τον παραδοσιακό τρόπο.

Με την αποστολή του e-mail, δηλαδή, ταυτοποιείται ο αποστολέας, μέσω της διεύθυνσης που εμφανίζεται, με αποτέλεσμα η δήλωση βούλησης του αποστολέα να ταυτίζεται με την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Η μοναδικότητα, επομένως, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον χρήστη αποτελεί απόδειξη της ταυτότητας του αποστολέα, αφού λειτουργεί ως ιδιόχειρη υπογραφή, κι επιτρέπει την αναλογική εφαρμογή των αρ. 443 κι επόμενα ΚΠολΔ για τα έγγραφα με τη συμβατική έννοια.

Από την άλλη, αντιμετωπίζεται κι ο κίνδυνος για την αποστολή e-mail από τρίτο, χωρίς γνώση του ίδιου του χρήστη, με την παραπομπή αυτής της περίπτωσης στις διατάξεις περί πλαστότητας των αρ. 460 κι επόμενα του ΚΠολΔ. Ως εκ τούτου, το βάρος απόδειξης βαρύνει αυτόν που επικαλείται την πλαστότητα, καθώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρέχει κάποια ασφάλεια για τη διαπίστωση της ταυτότητας του αποστολέα και κρίνεται ότι τυχόν σχετικό πρόβλημα που θα προκύψει, θα ανήκει στη σφαίρα επιρροής του αποστολέα.

Δεδομένης της ολοένα κι αυξανόμενης χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αντικατάσταση των συμβατικών, είναι μείζον να γνωρίζει κανείς τις νομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι πρακτικές, ιδίως στις συναλλαγές και να μην τις παραγνωρίζει, αλλά να απευθύνεται σε εξειδικευμένους νομικούς, οι οποίοι είναι σε θέση να παρακολουθούν τις νομοθετικές αλλά και νομολογιακές τάσεις που επικρατούν σε δεδομένη στιγμή, καθώς και το πώς δύνανται αυτές να επηρεάσουν τις υποθέσεις των ενδιαφερόμενων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 02/03/2017 σε Αστικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: