RSS

Εταιρία στην Κύπρο, Βουλγαρία λόγω μικρής φορολογίας

27 Οκτ.

Ως φυσική ή και αναπόφευκτη συνέπεια των αλλεπάλληλων αυξήσεων των φορολογικών συντελεστών στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, της διαρκούς περιπλοκής ενός ήδη αρκετά πολύπλοκου γραφειοκρατικού συστήματος διοίκησης και της εν γένει αμηχανίας κι αδυναμίας όπου έχουν περιέλθει οι αγορές, εύλογο φαίνεται οι εταιρείες στην Ελλάδα, αναζητώντας και μελετώντας συγκριτικές σταθμίσεις οικονομικών κυρίως συμφερόντων, να αναζητούν κράτη με απλοποιημένα φορολογικά και διοικητικά συστήματα, ελαφρύτερους συντελεστές κι εν τέλει γονιμότερο έδαφος για ανάπτυξη επικερδούς οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να μεταφέρουν την έδρα τους σε αυτά. Η μεταφορά έδρας   των εμπορικών δραστηριοτήτων, είναι μία πραγματικότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου και δη στην Ελλάδα των προηγουμένων ετών έχουν σημειωθεί αρκετές χιλιάδες περιπτώσεις που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.

Προσφορότερες φαντάζουν οι μεταφορές έδρας στην Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, αφ’ ενός μεν λόγω της εγγύτητάς τους, αφ’ ετέρου δε γιατί παρουσιάζουν ακριβώς τις διευκολύνσεις τις οποίες αναζητεί μία σύγχρονη εταιρεία στο πεδίο της απλοποιημένης διοίκησης, της ευνοϊκής φορολογίας και του φιλικού επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η μεν Κύπρος, χωρίς να θεωρείται φορολογικός παράδεισος αλλά χαρακτηρισμένη μία από τις πλέον συνεργάσιμες δικαιοδοσίες και χρηματοοικονομικά κέντρα από τον ΟΟΣΑ, αποτελεί πόλο επενδυτικής έλξης, παρέχοντας το δικαίωμα μεταφοράς αλλοδαπών εταιριών στην επικράτειά της,  ενώ ο φόρος επί του καθαρού κέρδους της εταιρείας βρίσκεται στο 12,5%. Ο δε φόρος των μερισμάτων για τους μετόχους που είτε είναι κύπριοι είτε διαμένουν στην Κύπρο για περισσότερο των 5 ετών είναι 15%, ενώ για τους αλλοδαπούς μετόχους είναι μηδενικός. Με τον ΦΠΑ στο 19% αλλά  στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές επίσης μηδενικός,  και έχοντας λάβει συστηματικά μέτρα για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, η επιλογή της Κύπρου ως τόπο μεταφοράς έδρας επικυρώνεται ως η πλέον ελκυστική, δεδομένου άλλωστε ότι και το εταιρικό της δίκαιο βασίζεται στο ιδιαίτερα αξιόπιστο από τις επιχειρήσεις αγγλοσαξονικό δίκαιο.

Το ρεύμα της μεταφοράς των εδρών των ελληνικών εταιρειών στη Βουλγαρία έχει λάβει αξιοπρόσεκτες διαστάσεις, κι όχι αδίκως. Με το φορολογικό της συντελεστή στο 10% επί των κερδών, τον ΦΠΑ στο 20% και τη σύναψη συμβάσεων προς αποφυγή διπλής φορολόγησης με σειρά κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα είναι μερικοί μόνο λόγοι της  προτίμησης των Ελλήνων επιχειρηματιών προς μετεγκατάσταση σε αυτήν. Συνυπολογίζοντας και την εγγύτητα μεταξύ των δύο κρατών, αλλά και επισημαίνοντας τη σημαντική κατά τα λοιπά διευκόλυνση που παρέχεται στις εταιρείες, ήτοι τη δυνατότητα τα έξοδα της μετεγκατάστασης να αφαιρεθούν από τα έσοδα της εταιρείας και η φορολόγηση του κέρδους να πραγματοποιηθεί στο εναπομείναν υπόλοιπο, επεξηγεί ικανοποιητικά την αυτή προτίμηση πολλών ελληνικών εταιρειών να μεταφέρουν την έδρα τους στη γειτονική χώρα.

Η Μάλτα επίσης έχει μικρό φορολογικό συντελεστή στο 5%.

Κράτη όπως η Κύπρος,  η Βουλγαρία, η Μάλτα μεταξύ άλλων, προσφέρουν γόνιμο έδαφος για μετεγκατάσταση της έδρας των ελληνικών εταιρειών, με πολύ χαμηλές φορολογίες εισοδήματος, απλουστευμένη γραφειοκρατία και πληθώρα διευκολύνσεων, καθίστανται ούτως ιδιαίτερα ελκυστικές προτάσεις για το μέλλον των τελευταίων, οι οποίες αναζητούν λύσεις, καθώς το πλέον αφιλόξενο ελληνικό έδαφος δεν ευνοεί την επιχειρηματική τους ανέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 27/10/2016 σε Εμπορικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: