RSS

Αποζημίωση από τράπεζα-εισπρακτική εταιρία

11 Μαρ.

Aποζημίωση 6.000 ευρώ σε πολίτη από Τράπεζα, επειδή τον ενόχλησε εισπρακτική εταιρεία!

Σφοδρό πλήγμα για τις Τράπεζες και για τις εισπρακτικές εταιρίες προκαλεί η  υπ’ αριθ. 96/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία αποζημιώνει δανειολήπτη και καταδικάζει την τράπεζα στην καταβολή του ποσού των 6.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική του βλάβη λόγω διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Εισπρακτική Εταιρία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του. Η εν λόγω απόφαση βάζει φρένο στις εισπρακτικές εταιρείες, επιδικάζοντας αποζημίωση 6.000 ευρώ σε πολίτη, επειδή η τράπεζα δεν τον ειδοποίησε ότι έδωσε τα στοιχεία του σε εισπρακτική εταιρεία και η τελευταία μέσω υπαλλήλου της, τον καλούσε διαρκώς με σκοπό να αποπληρώσει αυτός την πιστωτική του κάρτα.

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, το έτος 2008 ο ως άνω οφειλέτης αιτήθηκε από την Τράπεζα την χορήγηση πιστωτικής κάρτας και γνωστοποίησε σε αυτήν τα απλά προσωπικά δεδομένα του, που ήταν αναγκαία για την κατάρτιση της αντίστοιχης σύμβασης, δηλαδή το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου και επάγγελμα. Εν συνεχεία, η Τράπεζα, λόγω υπερημερίας του δανειολήπτη, διαβίβασε χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη ενημέρωση του τελευταίου, παραβιάζοντας το άρθρο 11 Ν. 2472/1997 και την, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκδοθείσα υπ’ αρ. 1/1999 κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ 555 Β76.5.1999), στην εισπρακτική εταιρία τα ως άνω (απλά) προσωπικά δεδομένα του ως και το ύψος της ληξιπρόθεσμης οφειλής του, η οποία προέβη σε χρήση αυτών, καλώντας τον τηλεφωνικά, και πιέζοντας τον να αποπληρώσει τις οφειλές του.

Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, το δικαίωμα αποζημίωσης «γεννιέται» και μόνο επειδή η τράπεζα στην οποία ο καταναλωτής χρωστά δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι σκοπεύει να δώσει σε εισπρακτική εταιρεία τα στοιχεία του (διεύθυνση, τηλέφωνο σπιτιού, εργασίας, κ.λπ.) και τα έγγραφα με τα προσωπικά του δεδομένα για το τι οφείλει. Συνεπώς, η σχετική τηλεφωνική όχληση από την εταιρεία δημιουργεί ευθύνες για την τράπεζα που δεν γνωστοποίησε προηγουμένως στον πελάτη της ότι θα του ζητηθεί από εισπρακτικούς μηχανισμούς να πληρώσει, καθώς η σχετική οφειλή του μπορεί έτσι να γνωστοποιηθεί και σε τρίτα πρόσωπα (οικογένεια, εργασία κ.λπ.) που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, με συνέπεια να προκληθεί στον καταναλωτή ηθική βλάβη.

Συνακόλουθα, από την ως άνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά της τράπεζας, που όφειλε να γνωρίζει τον κίνδυνο επέλευσης ζημίας λόγω των παρανόμων παραλείψεων και πράξεων της, ο δανειολήπτης  υπέστη αιτιωδώς συνυφασμένη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας, το δικαστήριο  του επιδίκασε ως καταβλητέα εύλογη χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 5.869, 40 ευρώ.

Ο ισχυρισμός δε, της τράπεζας ότι δεν είχε δυνατότητα πρόβλεψης της βλάβης του δανειολήπτη (άρθρο 23 παρ. 1 εδ. 3 Ν. 2472/1997) και σε κάθε περίπτωση ότι η ως άνω συμπεριφορά της οφείλεται σε αμέλεια (άρθρο 23 παρ. 2 Ν. 2472/1997) απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Ομοίως απορρίφθηκε και ο δεύτερος προβαλλόμενος από την τράπεζα ισχυρισμός ότι το δικαίωμα του ενάγοντος ασκείται καθ’ υπέρβαση των τιθέμενων από την διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ  περί καλής πίστης ορίων.

Προς περαιτέρω ενημέρωση σας, σημαντικά είναι να γνωρίζετε τα ακόλουθα όσον αφορά τις εισπρακτικές εταιρίες: 1) Ο οφειλέτης που δεν ενημερώθηκε για τη διαβίβαση αυτή, δικαιούται σε κάθε περίπτωση αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, χωρίς να ενδιαφέρει το εάν τελικά πλήρωσε τις οφειλές του. 2) Η τράπεζα δεν μπορεί να επικαλεστεί αμέλεια για να αποσείσει την ευθύνη της για τη μη ενημέρωση, και φέρει η ίδια το βάρος της απόδειξης για το ότι τυχόν αγνοούσε τα πραγματικά γεγονότα που θεμελιώνουν την υπαιτιότητά της (σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) 3) Η παρέμβαση των Εταιρειών αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση σας  για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σας και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών, κατ` εντολή και για λογαριασμό των δανειστών. 4) Απαγορεύεται στους δανειστές η σύναψη σύμβασης με Εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών. 5) Δεν επιτρέπεται η ανάθεση εντολής ενημέρωσης για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή σε περισσότερες πλην μίας Εταιρείες Ενημέρωσης

Σε περίπτωση παραβίασης από την Τράπεζα ή από την εισπρακτική εταιρία κάποιων ή όλων των παραπάνω προϋποθέσεων που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλών ενέχονται και οι δύο εις ολόκληρον απέναντι σας σε καταβολή χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.

Επιπλέον σε περίπτωση που ο δανειολήπτης αποδείξει ότι υπέστη και μεγαλύτερη ζημία διότι πχ η τράπεζα ή η εισπρακτική εταιρία τον ενόχλησε σε χώρο εργασίας ή ενόχλησε άλλα πρόσωπα της οικογένειάς του δικαιούται μεγαλύτερη αποζημίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: