RSS

Διεύρυνση κριτηρίων για ν Κατσέλη 2016

14 Ιαν.

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά από το 2016…

Από 1η Ιανουαρίου του 2016, ισχύουν νέα κριτήρια για την υπαγωγή των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στον «νόμο Κατσέλη», με σκοπό τη διαγραφή μέρους των οφειλών τους προς τις τράπεζες, τους ιδιώτες και το Δημόσιο. Η εξαίρεση, δε, της κύριας κατοικίας από την εκποίηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας θα επιτυγχάνεται μόνον εφόσον οι οφειλέτες πληρούν σωρεία όρων και προϋποθέσεων. Οι κατωτέρω περιγραφόμενοι όροι, αυστηρότεροι μεν συγκριτικά με το παλαιότερο καθεστώς, δεν είναι στατικοί και απόλυτοι και θα επιτρέπουν την υπαγωγή της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπερχρεωμένων προσώπων στο Ν. 3869/2010.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δανειολήπτες είναι :

α) ύψος αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας έως 260.000 ευρώ, ενδεικτικά για τετραμελή οικογένεια και

β) ύψος εισοδήματος ίσο η λιγότερο με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης  (ΕΛΣΤΑΤ), προσαυξημένες κατά 70%. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα οι δαπάνες αυτές  φτάνουν σε ποσό 1.159,40 ευρώ για άγαμο 1.972 ευρώ για ζευγάρι, 2.448 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί και 2.924 ευρώ για ζευγάρι με δύο παιδιά κλπ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την υπαγωγή  θα προσδιορίζονται επί τη βάσει των ανωτέρω εύλογων δαπανών διαβίωσης και θα είναι καθαρά μετά την αφαίρεση των φόρων (όπως προκύπτουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας), ασφαλιστικών εισφορών και αφού αφαιρεθεί η δόση στεγαστικού δανείου για τους δανειολήπτες ή ισοδύναμο ποσό ενοικίου για κατοικία.

 Οι εύλογες δαπάνες και ως εκ τούτου τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται για την υπαγωγή στο Ν. 3869/10 θα προσαρμόζονται στη σύνθεση και στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Κάθε νοικοκυριό θα αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές ανάγκες. Γι’ αυτό και ο προσδιορισμός των εισοδηματικών κριτηρίων, θα γίνεται σε εξατομικευμένη βάση, με χρήση ειδικών συντελεστών στάθμισης ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ιδίως, θα προσαυξάνονται σημαντικά για τις οικογένειες με παιδιά ή εξαρτώμενα μέλη, που αποτελούν και την πλειονότητα των δανειοληπτών. Επίσης, προσαυξάνονται σε περιπτώσεις νοικοκυριών όπου υπάρχουν ιδιάζουσες συνθήκες: π.χ. μέλη που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, φυσικές ή διανοητικές αναπηρίες και προβλήματα υγείας που απαιτούν ιδιαίτερη θεραπεία.

Ευνοϊκή για τα υπερχρεωμένα πρόσωπα είναι και η τροποποίηση του νόμου αναφορικά με το ανώτατο ποσό στο οποίο θα ανέρχεται η ρύθμιση, το οποίο πλέον θα  υπολογίζεται επί τη βάσει της εμπορικής αξία του ακινήτου, και όχι επί των παλαιότερων – εξωφρενικά διογκωμένων – αντικειμενικών. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του ποσού που αντιστοιχεί στην τιμή του ακινήτου θα αντιστοιχεί σε αυτή που υποθετικά θα έφτανε το ακίνητο στην περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Σημειωτέον πως, κατά τα τελευταία έτη, κάθετη πτώση χαρακτήριζε τις τιμές των ακινήτων κατά την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, γεγονός που μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει, αφού αντίστοιχα θα περιοριστεί πλέον και η υποχρέωση του υπερχρεωμένου προσώπου προς τους πιστωτές του.

Εν κατακλείδι,  ο Ν. Κατσέλη, όπως έχει τροποποιηθεί, συνεχίζει να ισχύει και να προσφέρει αποτελεσματική προστασία στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: