RSS

Νόμος Κατσέλη από 1.1.2016

26 Νοέ.

Ο Νόμος Κατσέλη μετά τον Ν. 4346/2015

Η επόμενη μέρα

Από 1η Ιανουαρίου του 2016, γίνονται πιο αυστηρά τα κριτήρια υπαγωγής των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στον «νόμο Κατσέλη» με σκοπό το «κούρεμα» των οφειλών τους προς τις τράπεζες αλλά και το Δημόσιο. Η εξαίρεση, δε, της κύριας κατοικίας από την εκποίηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας θα επιτυγχάνεται μόνον εφόσον οι οφειλέτες πληρούν σωρεία όρων και προϋποθέσεων.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις και όσοι θα το πράξουν θα υπαχθούν με τις τρέχουσες διατάξεις. Όσοι, όμως, επιλέξουν από την 1η Ιανουαρίου του 2016 να αιτηθούν στα Ειρηνοδικεία διευθέτηση των χρεών τους, τότε θα υπαχθούν σε μία από τις δύο κατηγορίες οφειλετών που δημιουργούνται βάσει του Ν. 4346/2015.

Οι δανειολήπτες και των δύο κατηγοριών θα πληρώνουν δόσεις με βάση την τιμή που θα προκύπτει αν το ακίνητό τους έβγαινε σε πλειστηριασμό, αλλά και τη μέγιστη δυνατότητα πληρωμής τους με την προϋπόθεση πάντα ότι θα καταθέτουν στην τράπεζα τα αιτούμενα έγγραφα δηλώνοντας έτσι «συνεργάσιμοι».

Στην πρώτη κατηγορία οφειλετών υπάγονται δανειολήπτες με μεγαλύτερο εισόδημα και υψηλότερη αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας. Το εισόδημά τους θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό μέχρι 2.924 ευρώ μηνιαίως για μία τετραμελή οικογένεια και το ύψος της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι οικονομικά ευάλωτοι δανειολήπτες, οι οποίοι εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια, θα δικαιούνται επιδότησης του Δημοσίου για ένα μέρος του μηνιαίου ποσού που θα επιδικάσει το δικαστήριο. Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί αυτή η κατηγορία των δανειοληπτών είναι ύψος αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας έως 200.000 ευρώ, για τετραμελή οικογένεια και ύψος εισοδήματος ίσο η λιγότερο με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα αυτό είναι για έναν άγαμο μέχρι 682 ευρώ, για ζευγάρι μέχρι 1.160, για ζευγάρι με ένα παιδί έως 1.440, για ζευγάρι με δύο παιδιά έως 1.720 και για ζευγάρι με τρία παιδιά έως 2.000 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες, μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη «μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών». Ο οφειλέτης θα υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς. Η συνεισφορά του Δημοσίου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία έτη και καταβάλλεται στους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραμένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς.

Οι νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2016 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2018 οι οφειλέτες που θα μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και τους έχει ζητηθεί η εκποίηση της περιουσίας τους, θα υποβάλουν πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον στο πρόσωπο του οφειλέτη πληρούνται σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Το νομοσχέδιο για τους οφειλέτες που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ορίζει και τον τρόπο έκδοσης της απόφασης για τη ρύθμιση των οφειλών. Αυτός βασίζεται στην τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου. Για την ακρίβεια: «Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεση τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης». Η εκτίμηση του ποσού που αντιστοιχεί στην τιμή του ακινήτου», λέει το νομοσχέδιο, «αντιστοιχεί σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης και γίνεται από ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος επιλέγεται από το αρμόδιο δικαστήριο».

Τελευταία ευκαιρία αποτελεί η δραστική ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες μέσω του Νόμου Κατσέλη, καθώς οι διατάξεις του, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίησή του, παύουν να ισχύουν από το 01.01.2019.

Εν κατακλείδι, αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις και όσοι θα το πράξουν θα υπαχθούν με τις τρέχουσες διατάξεις. Μετά την 01η.01.2016, θα ισχύσουν οι ανωτέρω ασφυκτικές προθεσμίες περιορίζοντας το προστατευτικό πεδίο για χιλιάδες δανειολήπτες. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: