RSS

Δάνεια σε ελβετικό-απάτη τραπεζών

23 Ιαν.

Η «παγίδα» των δανείων σε ελβετικό φράγκο, αλλά και η «σανίδα σωτηρίας» για τους δανειολήπτες.

Οι τράπεζες γνώριζαν από το 2006 ότι τα επόμενα χρόνια θα υπήρχε άνοδος του ελβετικού φράγκου κατά 35% περίπου. Τους το είχε κοινοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα Ελλάδος. Έτσι έστησαν τη μεγάλη απάτη…..

Περίπου  στους 70.000 υπολογίζονται οι δανειολήπτες, οι οποίοι λίγο πριν την οικονομική κρίση, κατά τα έτη 2006-2009, προέβησαν σε λήψη στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρουσίαζαν άκρως δελεαστικά τα δάνεια αυτά προτάσσοντας κυρίως τα πολύ χαμηλά επιτόκια, λόγω της ισχύουσας τότε συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ενδεικτικά, η ισοτιμία ευρώ/ ελβετικού φράγκου κατά την περίοδο εκείνη ανερχόταν σε 1,60, δηλαδή, πρακτικά, με 1 ευρώ ο δανειολήπτης αγόραζε 1,60 ελβετικά φράγκα. Οι αρμόδιοι τραπεζικοί υπάλληλοι όμως δεν ενημέρωσαν επαρκώς κανέναν από τους δανειολήπτες- μέσους καταναλωτές για τους πιθανούς κινδύνους που θα διέτρεχαν από μια απότομη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας και ούτε βέβαια πρότειναν αντισταθμιστικά μέτρα για την αποσόβηση του κινδύνου αυτού. Εξάλλου, ο μέσος συναλλασσόμενος δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να διαβλέψει από μόνος του τους μελλοντικούς κινδύνους, καθώς πολύ συχνά δεν έχει γνώσεις της αγοράς της οικονομίας.

Ωστόσο, όπως μόλις πρόσφατα αποδείχθηκε, ο κίνδυνος της μεταβολής της ισοτιμίας δεν ήταν και τόσο απίθανος τελικά. Η ισοτιμία ήδη από το έτος 2012 έως και τα τέλη του έτους 2014 είχε σταθεροποιηθεί σε 1,20, ενώ σήμερα η σχετική ισοτιμία ανέρχεται σε 1,08! Αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών είναι οι δανειολήπτες να καλούνται να αποπληρώσουν σήμερα συνολικό ποσό δανείων μεγαλύτερο από αυτό που πραγματικά δανείστηκαν, ενώ και τα ποσά που ήδη έχουν καταβάλει από την έναρξη της δανειακής τους σχέσης με το πιστωτικό ίδρυμα να μην έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα.

Ο κίνδυνος, τον οποίο εντελώς δυσανάλογα με τη θέση του φέρει ο μέσος δανειολήπτης, έγκειται στο ότι στην πραγματικότητα, υπάρχει αοριστία ως προς το κεφάλαιο που πρέπει να εξοφλήσει τελικά ο δανειολήπτης, διότι αυτό προσδιορίζεται και διαμορφώνεται από απροσπέλαστους για τον ίδιο παράγοντες και συχνά ανατρέπουν την αναλογία μεταξύ παροχής- αντιπαροχής. Το πραγματικό κόστος επομένως του δανείου καθίσταται εξοντωτικό.

Όπως είναι προφανές, εάν οι δανειολήπτες γνώριζαν εκ των προτέρων όλους τους πιθανούς κινδύνους της προτεινόμενης χορήγησης δανείου σε συνάλλαγμα, δεν θα αποφάσιζαν να προβούν στην σύναψη των δανείων υπ’ αυτούς τους όρους. Τίθεται επομένως ζήτημα ακυρότητας της ίδιας της σύμβασης, εφόσον η πραγματική βούληση του συμβαλλόμενου αμφισβητείται, ενώ εξάλλου, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο συμβαλλόμενος- δανειολήπτης εξαπατήθηκε κατά την σύναψη της σύμβασης, από τον γνώστη των πραγμάτων και σε υπέρτερη θέση αντισυμβαλλόμενο- πιστωτικό ίδρυμα.

Η κατάσταση για κάποιον που ήδη έχει εμπλακεί σε τέτοια υπόθεση φαντάζει αδιέξοδη! Παρόλα αυτά, οι δανειολήπτες έχουν δικαίωμα σε αναδρομική αποκατάσταση της αποπληρωμής και εξόφλησης του δανείου τους σύμφωνα με το κεφάλαιο του δανείου που πραγματικά έλαβαν. Είναι δε αυτό εφικτό για τον κάθε δανειολήπτη να διεκδικήσει τα δικαιώματά του με την άσκηση αγωγής στα αρμόδια δικαστήρια, προκειμένου να ζητήσει την επαναφορά του δανείου στην αρχική ισοτιμία, δηλαδή  εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου, και την ακύρωση των καταχρηστικών και ως εκ τούτου άκυρων όρων της δανειακής σύμβασής του. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ευνοϊκή τροποποίηση της δανειακής σύμβασης υπέρ του δανειολήπτη, ώστε οι καταβολές που πραγματοποιεί σε ευρώ προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του να υπολογίζονται πια σε ελβετικά φράγκα σύμφωνα με την συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημέρα της εκταμίευσης, και όχι που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής εκάστης δόσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: