RSS

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά-απόφαση Ειρηνοδικείου Πειραιά-μηδενικές καταβολές

02 Δεκ.

Σημαντική απόφαση του Γραφείου μας

Υπ’ αρ. 405/2014 Ειρηνοδικείου Πειραιά- Εκουσία Διαδικασία- Ρύθμιση Οφειλών Ν.3869/2010:

Η αιτούσα, 37 ετών και μητέρα ενός ανήλικου τέκνου 17 ετών, το οποίο μεγαλώνει μόνη της, εργάζεται ως καθαρίστρια με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 125-130 ευρώ. Η ακίνητη περιουσία της αποτελείται από ένα διαμέρισμα- πρώτη κατοικία της, 60 τμ., στο Κερατσίνι, στο οποίο ανήκει κατά αποκλειστική χρήση μια θέση στάθμευσης στην πυλωτή, καθώς και από μια αποθήκη στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας, συνολικής αντικειμενικής αξίας των ιδιοκτησιών αυτών περίπου σε 45.360 ευρώ. Έχει δε και ένα παλιό αυτοκίνητο με εμπορική αξία που εκτιμάται σε 2.000 ευρώ.

Η αίτηση της κρίθηκε από το Δικαστήριο ως επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, καθώς περιείχε τα αναγκαία προς θεμελίωση του αξιούμενου δικαιώματος στοιχεία. Ως προς δε το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, η πρότασή μας για μηδενικές καταβολές έγινε δεκτή από το δικαστήριο, λόγω ακριβώς της αδυναμίας και της έλλειψης επαρκούς εισοδήματος για τη διαβίωση της αιτούσας και της μονογονεϊκής της οικογένειας, εφαρμόζοντας το αρ. 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010, καλώντας την αιτούσα να επανέλθει σε συζήτηση μετά από εννέα μήνες για να διαπιστωθεί εάν ακόμα θα έχει απόλυτη αδυναμία καταβολών.

Επιπλέον, επειδή η αιτούσα επιθυμεί να εξαιρεθεί από την ρευστοποίηση η πρώτη της κατοικία (διαμέρισμα με θέση στάθμευσης), το Δικαστήριο, μετά από πενταετή περίοδο χάριτος (δηλαδή, περίοδο μηδενικών καταβολών), όρισε καταβολές ποσού 151 ευρώ για είκοσι χρόνια. Στην ουσία, για να διασωθεί η πρώτη κατοικία της, η αιτούσα θα καταβάλλει συνολικό ποσό που φθάνει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας της, δηλαδή 36.288 ευρώ περίπου, την στιγμή που το σύνολο των οφειλών της ξεπερνά ήδη τις 58.000 ευρώ και σε 5 χρόνια θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τους τόκους! Δέχτηκε δε ακόμη το Δικαστήριο, πως θα εξαιρεθούν η θέση στάθμευσης και η αποθήκη από την εκποίηση καθώς και το μοναδικό κινητό της αιτούσας, το Ι.Χ. αυτοκίνητό της. Ταυτόχρονα, ο αντίστοιχος ισχυρισμός της αντιδίκου πιστώτριας τράπεζας περί καταχρηστικότητας της πρότασης της αιτούσας, για τη διάσωση όλων των περιουσιακών της στοιχείων με αποπληρωμή μικρού μόνο τμήματος της επίδικης οφειλής σε βάθος είκοσι χρόνων, απορρίφθηκε ως μη νόμιμος.

Η δε απόφαση αυτή απέρριψε, ως αλυσιτελώς προβαλλόμενο, τον ισχυρισμό της αντιδίκου πιστώτριας περί δήθεν απαράδεκτης αίτησης, λόγω υποβολής υπεύθυνης δήλωσης με ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία σύνταξης και κατάθεσης της αίτησης, διότι η υπεύθυνη δήλωση συνυποβλήθηκε μαζί με την αίτηση- την μοναδική που έχει καταθέσει η αιτούσα- και τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα, και ως εκ τούτου το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης αφορά στις καταστάσεις που εμπεριέχονται στην υπό κρίση αίτηση, την ορθότητα και πληρότητα των οποίων δηλώνει υπεύθυνα η αιτούσα.

Τέλος, απορρίφθηκε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος ο ισχυρισμός της αντιδίκου ότι δήθεν η αιτούσα παρέβη την αρχή της καθολικότητας της διαδικασίας, διότι δεν συμπεριέλαβε στην αίτησή της και στο σχέδιο ρύθμισης οφειλών τις οφειλές της προς συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα, τα οποία κατά καιρούς την είχα βοηθήσει, δανείζοντάς της συνολικά ποσό 10.000 ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε ότι τέτοιου είδους οικονομική βοήθεια από τη μητέρα και την αδερφή της αιτούσας, όπου δεν έχει συναφθεί καν σύμβαση δανείου με τα πρόσωπα αυτά, δεν συνιστά δανειακή οφειλή, την οποία θα έπρεπε να συμπεριλάβει στην αίτησή της.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: