RSS

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο. Η μεγάλη απάτη. Λύσεις για τους δανειολήπτες.

21 Ιαν.

Από τα τέλη του 2007 έως το 2009, περίοδος με υψηλή συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ–Ελβετικού Φράγκου,  περίπου 65.000 δανειολήπτες, έπειτα από μεθοδευμένη καθοδήγηση των τραπεζών, επέλεξαν ως συμβατικό νόμισμα για τη λήψη και αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων στεγαστικών τους δανείων το Ελβετικό Φράγκο. Στην επιλογή αυτή ωθήθηκαν από τις διαβεβαιώσεις των τραπεζών ότι η τότε υφιστάμενη ισοτιμία Ευρώ–Ελβετικού Φράγκου θα εξακολουθούσε να κυμαίνεται σε σταθερά υψηλά επίπεδα προς όφελός τους (περίπου 1.65), σε συνδυασμό με το προτεινόμενο για τις εν λόγω συμβάσεις επιτόκιο libor, το οποίο εμφανιζόταν δελεαστικότερο των εναλλακτικών εφαρμοζόμενων επιτοκίων. Ωστόσο, από τις αρχές του 2010 και μέχρι τα μέσα του 2011 η ισοτιμία άρχισε να μειώνεται δραματικά (από 1.50 σε κάτω από 1.10) με αποτέλεσμα έπειτα από θεσμικές παρεμβάσεις των Ελβετικών τραπεζικών αρχών τον Σεπτέμβριο του 2011 (ορισμό κατώτερου επιτρεπτού ορίου ισοτιμίας) το ουσιαστικό κλείδωμά της στο 1.20 ελβετικό φράγκο ανά ευρώ. Η δραματική αυτή πτώση βρήκε ανυπεράσπιστους τους δανειολήπτες, με ευθύνη των υπερ-ωφελημένων τραπεζών, καθώς βρέθηκαν υπόχρεοι για το υπερβολικά πλέον υψηλό και μη αναμενόμενο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους.

Τα δάνεια αυτά θεωρούνται ως δάνεια επενδυτικού χαρτοφυλακίου, καθώς εξαρτώνται άμεσα από την αγορά συναλλάγματος (FX ή FOREX), που καθορίζει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Για το λόγο αυτό εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν 3371/2005, ως ειδικά επενδυτικά προϊόντα, για τα οποία ο δανειολήπτης πρέπει να ενημερώνεται επαρκώς και επισταμένως, προκειμένου να μπορεί να προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο με καθοδήγηση από εξειδικευμένο σε συναλλαγματικά ζητήματα σύμβουλο της τράπεζας. Συγκεκριμένα μάλιστα, κατά τον ανωτέρω νόμο, ο υπάλληλος αυτός πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό Β1, προκειμένου να μπορεί να παρέχει ασφαλείς συμβουλές για τις κινητές αξίες. Τα πιστοποιητικά αυτά χορηγούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος, έπειτα από γραπτές εξετάσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις χορήγησης δανείων σε Ελβετικό Φράγκο, ωστόσο, οι υπεύθυνοι υπάλληλοι των τραπεζών δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να μην ενημερώνονται για τους διαφαινόμενους τότε ήδη κινδύνους, τους οποίους όχι μόνο δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν, αλλά ούτε να υποψιαστούν, παραπλανημένοι από τις τράπεζες. Χαρακτηριστική μάλιστα για την ευθύνη των τραπεζών, αλλά και τις σοβαρότατες αλυσιδωτές επιπτώσεις σε διασυνοριακές οικονομίες, που μπορεί να προκαλέσει η έλλειψη αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου, είναι η από 21-9-2011 αυστηρότατη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα.

Με τα δεδομένα αυτά λοιπόν ο πληγείς δανειολήπτης, αν στην περίπτωσή του δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορεί να ασκήσει το αντίστοιχο ένδικο μέσο, δηλαδή να στραφεί με αγωγή κατά της τράπεζας και να αμφισβητήσει την οφειλή του βάσει της νέας συναλλαγματικής ισοτιμίας. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης επί της αγωγής και της εφαρμοζόμενης ισοτιμίας, η απαίτηση της Τράπεζας βρίσκεται υπό αμφισβήτηση με αποτέλεσμα η Τράπεζα να μη μπορεί να εκδώσει Διαταγή Πληρωμής για απαίτηση μη ούσα βεβαία και εκκαθαρισμένη. Ακόμα και αν την έχει εκδώσει γίνεται ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα κατά αυτής και διασώζεται η περιουσία του δανειολήπτη καθώς  επίσης – και σε αυτή την περίπτωση-  τίθεται σε αμφισβήτηση η απαίτηση της τράπεζας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση επικοινωνήστε για ραντεβού στα τηλ 210 88 11 903 και 210 82 51 894

 

Ετικέτες: , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: