RSS

Υπερχρεωμένα κούρεμα 60%-δόση 100 ευρώ

Απόφαση Υπερχρεωμένων του Γραφείου μας:

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κάνει δεκτή την αίτηση ζεύγους δανειοληπτών, διασώζει την κύρια κατοικία τους και κάνει δεκτή την πρόταση για τις καταβολές τους! Η απόφαση, μάλιστα, προβαίνει και σε «κούρεμα» δανείου κατά 60%!

Με την υπ’ αριθμ. 140/2017 απόφαση  Ειρηνοδικείου Μαραθώνος διατάσσεται η οριστική υπαγωγή του ζεύγους των αιτούντων, γονέων δύο ανηλίκων τέκνων, στα προστατευτικά πλαίσια του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο σύζυγος, αφ’ ενός, εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία, οι αποδοχές του, όμως, λόγω μειώσεων, υποδιπλασιάστηκαν ουσιαστικά, η δε σύζυγος, επίσης ιδιωτικός υπάλληλος, έχει παρουσιάσει μείωση στο μισθό της. Παράλληλα με το κατά πολύ μειωμένο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, σοβαροί λόγοι υγείας του συζύγου, αλλά και του πατέρα του, οδήγησαν σε έκτακτες κι αυξημένες δαπάνες, οι οποίες και συνέβαλαν στην περιέλευση του ζεύγους σε κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας.

Το δε ποσό της οφειλής ανέρχεται σήμερα περίπου στα 126.000€. Καταφέραμε όμως να μην τους αποδοθεί δόλος περί μη αποπληρωμής του δανείου που θα οδηγούσε σε απόρριψη της αίτησής τους, με ρητή αναφορά στο σώμα της απόφασης για το γεγονός ότι μόνη η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων, η εξυπηρέτηση των οποίων είναι επισφαλής, δεν αποδεικνύει δόλο. Το δικαστήριο δε προχωράει στη διαπίστωση ότι όχι μόνο δεν ήταν δόλιοι οι δανειολήπτες αλλά οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν την πιστοληπτική ικανότητα των αιτούντων οι ίδιες, μέσω των διατραπεζικών συστημάτων και της μηχανογραφικής τους επικοινωνίας.

Έχοντας αποδείξει επομένως τα ανωτέρω, όπως έγιναν δεκτά από το δικαστήριο, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 140/2017 απόφαση από το Ειρηνοδικείο, η οποία όχι απλώς υπάγει το ζεύγος των δανειοληπτών στα προστατευτικά πλαίσια του Ν. 3869/2010, ήτοι του νόμου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, αλλά δέχεται την καταβολή του ποσού που ζητούσαν οι ίδιοι οι αιτούντες, δηλαδή του ποσού των 100€, διασώζει εν συνεχεία την κύρια κατοικία τους και προβαίνει, τελικώς, σε κούρεμα της οφειλής κατά 60%!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ελεύθερη η διενέργεια πλειστηριασμών

Πλειστηριασμοί – παύση αποχής συμβολαιογράφων

Μετά από την οκτάμηνη αποχή τους, αποφασίστηκε σήμερα 23.6.17 από τα Συλλογικά Όργανα των Συμβολαιογράφων να παύσουν την αποχή από πλειστηριασμούς επιτρέποντας έτσι τον πλειστηριασμό κάθε ακινήτου και για κάθε οφειλή.

Αναφορικά με τη διενέργεια των πλειστηριασμών, αλλά και το γενικότερο καθεστώς υπερχρέωσης, υπάρχει μία εκτεταμένη άγνοια στο ευρύ κοινό, ενώ παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να υφίστανται εσφαλμένες νομικά πεποιθήσεις που οδηγούν, κατά συνέπεια, σε επικίνδυνες για τους οφειλέτες συμπεριφορές. Το γεγονός είναι ότι το καθεστώς που διέπει την υπερχρέωση και κυρίως τους μηχανισμούς της αντιμετώπισής τους, είναι εξαιρετικά περίπλοκο από νομικής απόψεως, με αποτέλεσμα να απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και από το νομικό ώστε να αντιληφθεί, ερμηνεύσει ακόμη κι έπειτα εκθέσει το πώς είναι δυνατό να εφαρμοστεί ο νόμος, ώστε να προστατευθεί ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος.

Παγιωμένη σχεδόν στον κοινό νου πεποίθηση είναι, επί παραδείγματι, ότι η πρώτη, κύρια κατοικία, προστατεύεται ούτως ή άλλως, με αποτέλεσμα οι οφειλέτες να επαφίενται σε αυτήν (την πεποίθηση) και να μη λαμβάνουν εγκαίρως μέτρα για την εξεύρεση τρόπου εξασφάλισης και προστασίας της κατοικίας τους. Το γεγονός είναι ότι η κύρια κατοικία δεν προστατεύεται αυτοτελώς, αλλά μπορεί επίσης να εκπλειστηριαστεί, κι εφόσον πλέον οι συμβολαιογράφοι επανέρχονται πλήρως στα καθήκοντά τους, δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, νομικό ή συγκυριακό για να εμποδίσει τους πλειστηριασμούς σε ακίνητα που αποτελούν ακριβώς πρώτη κατοικία.

 Συχνό άλλωστε φαινόμενο είναι οι οφειλέτες να αγνοούν την αλληλογραφία της τράπεζας, πιστεύοντας ή ελπίζοντας ότι η κατάσταση δεν θα φτάσει μέχρι την αναγκαστική εκτέλεση, ίσως και πεπλανημένοι από το φρένο που είχε τεθεί μέχρι σήμερα  στους πλειστηριασμούς. Αντιθέτως, οι οφειλέτες είναι πολύ σημαντικό να μην αγνοούν τέτοιου είδους αλληλογραφία αλλά να ανταποκρίνονται εγκαίρως σε αυτή, προσφεύγοντας παράλληλα και αναζητώντας νομική συνδρομή το συντομότερο δυνατόν, ώστε να είναι σε θέση να μετέλθουν κάθε νομικό, προστατευτικό μέσον που μπορούν να αξιοποιήσουν. Μία μη έγκαιρη κινητοποίηση μπορεί να στερήσει από το νομικό τους «οπλοστάσιο» τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους προσβολής της αναγκαστικής εκτέλεσης και προστασίας των ακινήτων τους, αφήνοντάς τους ευάλωτους έναντι των πιστωτών τους.

Μία πλέον ενδεδειγμένη λύση για τους υπερχρεωμένους οφειλέτες είναι η υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη, η οποία οδηγεί σε αναστολή των διώξεων εκ μέρους των πιστωτών και ρύθμιση των οφειλών κατά τρόπο που ο οφειλέτης μπορεί να ανταπεξέλθει, με παράλληλη διασφάλιση της εξαίρεσης της κύριας κατοικίας. Βεβαίως, οι όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής ενός οφειλέτη στα προστατευτικά πλαίσια του νόμου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά είναι πλέον αρκετά αυστηροί, οπότε η συνεργασία με νομικό εξειδικευμένο στο αντικείμενο μπορεί να αποδειχθεί η μόνη πρόσφορη λύση για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης, αλλά και τη διάσωση της κύριας κατοικίας με ανακοπές και λοιπά ασφαλιστικά μέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για αποφυγή πλειστηριασμών και διάσωση κατοικίας – ακινήτων καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,

Πνευματικά δικαιώματα-συμβάσεις κατοχύρωσης

Πνευματική ιδιοκτησία

Με αφορμή την επικείμενη κατάθεση ενώπιον της Βουλής του νέου Νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σημειωτέον τα τελευταία δύο χρόνια υπό επεξεργασία κι έχει σκοπό να εκσυγχρονίσει το νομικό τους καθεστώς, σκόπιμο να γίνει μνεία στη σημασία που έχει η διαφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων σήμερα, ιδίως κατά τη διαδικασία σύναψης συμβολαίων. Υπενθυμίζεται ότι το νομοθετικό κείμενο που ρυθμίζει τη διαχείριση και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο Ν. 2121/1993.

Γενικώς, ο νομικός κλάδος της πνευματικής ιδιοκτησίας ουσιαστικά και πρωτίστως ρυθμίζει τη σχέση των δημιουργών με τα έργα τους, και, για το λόγο αυτό, στις διατάξεις του προστρέχουν κατά κύριο λόγο οι καλλιτέχνες, όπως μουσικοί ή συγγραφείς, ώστε να κατοχυρώσουν τα διανοητικά τους δημιουργήματα έναντι τυχόν κακόπιστης συμπεριφοράς τρίτων, οι οποίοι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν αυτά τα δημιουργήματα προς δικό τους όφελος, χωρίς φυσικά την άδεια του δημιουργού ή και αμοιβή προς αυτόν.

Παρά ταύτα, από την ίδια τη φύση τους, τα έργα δεν δημιουργούνται προς μοναδική απόλαυση του καλλιτέχνη, αλλά, κατά το σύνηθες, για να κυκλοφορήσουν και να καταστούν διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό. Επί παραδείγματι, ο συγγραφέας, όταν γράφει ένα βιβλίο του, κατά κύριο λόγο έχει κατά νου την κυκλοφορία του, όπως και ο μουσικός έχει κατά νου την κυκλοφορία δίσκου ή άλλου πρόσφορου μέσου για την κυκλοφορία των μουσικών του έργων, καθώς και σειρά συναυλιών. Η διοχέτευση των έργων στο ευρύ κοινό, όπως στα παραπάνω παραδείγματα, απαιτεί αναγκαστικά τη συνδρομή και συνεργασία τρίτων, είτε πρόκειται για εκδοτικές εταιρείες, είτε για δισκογραφικές είτε απλώς για διοργανωτές συναυλιών. Αυτή η συνεργασία επιτυγχάνεται μέσω της υπογραφής συμβολαίων μεταξύ των δύο μερών.

Το πρώτον, είναι άδικο να χαρακτηριστεί εκ των προτέρων ο καλλιτέχνης ως το αδύναμο μέρος κατά τη σύναψη ενός συμβολαίου. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, μάλιστα, το «ισχυρό» μέρος να είναι το γνωστό συγκρότημα ή ο φημισμένος συγγραφέας, έναντι ενός λιγότερο «ισχυρού» αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος μπορεί και να λάβει ένα συμβόλαιο-πρόταση μη δεκτικό διαπραγματεύσεων, τύπου «take it or leave it». Η διευκρίνιση αυτή καθίσταται απαραίτητη για να δειχθεί ότι όσον αφορά την υπογραφή των συμβολαίων, πάντοτε υπάρχει δυνατότητα να επέλθει ζημία και στα δύο μέρη, και συνήθως δεν θα πρόκειται για ζημία ηθική, αλλά κυρίως οικονομική. Είναι πλέον σύνηθες στην πρακτική η υπογραφή ενός τελικού συμβολαίου να σημαίνει πολλαπλές επεξεργασίες, διορθώσεις κατόπιν διαπραγματεύσεων, διαδικασία χρονοβόρα και ενίοτε και κοστοβόρα. Είναι όμως αναγκαία, γιατί το κάθε μέρος επιθυμεί να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή κάλυψη από ενδεχόμενο ζημίας, αλλά, ταυτόχρονα και την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού οφέλους, επιδίωξη που οδηγεί κατά κανόνα σε σύγκρουση συμφερόντων, τα οποία εν τέλει πρέπει να συμβιβαστούν.

Μία τελική υπογραφή ενός συμβολαίου μπορεί να οδηγήσει σε κοινή κερδοφορία των μερών, που είναι και το επιθυμητό, αλλά και σε ενδεχόμενη οικονομική ζημία των δύο, καθώς και σε κερδοφορία του ενός εις βάρος του άλλου. Κι ενώ συχνά οι ζημίες αυτές είναι προϊόντα τυχαίων παραγόντων και συνθηκών, είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο η ζημία να αποδεικνύεται αποτέλεσμα κακής διαπραγμάτευσης εκ μέρους του ενός από τα δύο μέρη. Η αναγνώριση της σημασίας των ρητρών και των δεσμεύσεων, του πώς μπορεί αυτές να σχετίζονται και, κυρίως, τον αντίκτυπο που μπορεί να φέρουν απαιτεί το πρώτον νομική κατάρτιση, αλλά, πολύ περισσότερο, εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα. Κι ενώ πράγματι, ο κανόνας είναι ότι ο δημιουργός πρέπει να προστατεύεται ως προς το έργο του, η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι όταν όχι μόνο ηθικά συμφέροντα, αλλά και μείζονα οικονομικά συμφέροντα τίθενται σε αντιπαραβολή, η νομική συμπαράσταση καθίσταται αναγκαιότητα και μονόδρομος για την το δυνατόν πιο κερδοφόρα αλλά και λιγότερο επιζήμια έκβαση του συμβολαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , ,

Εισπρακτικές-δικηγορικές εταιρίες-αποζημιώσεις

 Ενοχλήσεις για χρέη από εισπρακτικές και άλλες εταιρίες

Παρά το νομοθετικό καθεστώς που τις διέπει, βάσει το νόμου 3758/2009 και της αυστηροποίησης του το 2012 με το νόμο 4038/2012, καθημερινά ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις όχλησης από εισπρακτικές αναδύονται, με πολλές από αυτές να φτάνουν σε σημείο όχι απλώς ενόχλησης, αλλά γραφικότητας. Το υποτιμητικό ύφος, η ειρωνεία, ακόμη και οι απειλές στα συχνά και σε ακατάλληλες ώρες τηλεφωνήματα εκ μέρους των υπαλλήλων έχουν οδηγήσει στην αγανάκτηση όχι μόνον των οφειλετών, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Είναι πλέον γεγονός ότι τόσο το νομικό πλαίσιο όσο και οι μηχανισμοί τήρησής του είναι ανεπαρκείς για να προστατεύσουν τους οφειλέτες από το θράσος, πλέον, των εισπρακτικών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, τα τελευταία πέντε έτη έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παράβαση της νομοθεσίας σε εισπρακτικές που φτάνουν το συνολικό ύψος των 1.110.000 ευρώ. Εντός του 2017, έχουν υποβληθεί περίπου 400 καταγγελίες από καταναλωτές. Η δε χειροτέρευση της κατάστασης αποδεικνύεται όχι μόνον από το ύψος των καταγγελιών, αλλά και από μαρτυρίες (συνήθως πρώην) υπαλλήλων εισπρακτικών οι οποίες έρχονται πλέον στο προσκήνιο, που αποδεικνύουν ότι οι εταιρικοί στόχοι που τίθενται, καθώς και ο ασφυκτικός έλεγχος και πίεση που ασκείται από τους προϊσταμένους τους, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι οχλήσεις πλέον μεταφέρονται στον οικογενειακό, κοινωνικό, ακόμη κι επαγγελματικό χώρο, ως φόβητρο και μέσο ψυχολογικής πίεσης για τους οφειλέτες ώστε να προβούν στην αποπληρωμή της οφειλής τους, ενώ στα τηλεφωνήματα δηλώνουν οι ίδιες οι εισπρακτικές πλήρη άγνοια ή και αδιαφορία για τις διατάξεις του νόμου και τους περιορισμούς που αυτοί θέτουν.

Μείζον συντελεστής στη διαιώνιση αυτής της κατάστασης είναι το γεγονός ότι πολλάκις οι τράπεζες αναθέτουν την εκτέλεση χρεών εισπρακτικών εταιρειών σε δικηγορικά γραφεία. Αυτή η πρακτική δεν είναι τυχαία, καθώς, υπό το ισχύον καθεστώς, τα δικηγορικά γραφεία δεν μπορούν να εξισωθούν με εισπρακτικές, άρα παραμένουν στο απυρόβλητο. Η δε απαγόρευση συνοδεύεται από κύρωση   του Δικηγορικού Συλλόγου αν και ουσιαστικά δεν επιβάλλονται ποινές!   Μάλιστα, είναι γεγονός ότι τα τελευταία επτά χρόνια, μόλις εννέα καταδικαστικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί από τα πειθαρχικά όργανα του Συλλόγου, από τις 513 καταγγελίες που έχουν υποβληθεί. Ακόμη και για αυτήν την περίπτωση όμως, τα δικηγορικά γραφεία δίδουν την εντολή σε γραμματείς, μη δικηγόρους, να προβούν στην «ενημέρωση», ούτως ώστε να μην υπάγονται στην απαγόρευση του Δικηγορικού Συλλόγου.

Και, μολονότι η αυθαιρεσία των εισπρακτικών και οι καταχρηστικές τους πρακτικές φαίνεται να μην έχουν τέλος, η ελληνική νομολογία έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνει την αντίδρασή της στο προδήλως παράνομο καθεστώς αυτό, έχοντας ήδη εκδώσει αποφάσεις που αποζημιώνουν τους οφειλέτες για την κατάσταση την οποία βίωσαν, επιβάλλοντας στις εισπρακτικές ποσά αποζημίωσης περί τα 6.000 ευρώ.

Έχουμε συμβάλει καθοριστικά στην έκδοση τέτοιων αποφάσεων καθώς έχουμε μεγάλη πείρα στη διευθέτηση οικονομικών υποθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Προστασία προσωπικών δεδομένων-data

Το ενδιαφέρον της νομικής κοινότητας της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης έχει σε μεγάλο βαθμό στραφεί στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δεδομένη την έναρξη ισχύος τους τον Μάιο του 2018, ο ευρωπαϊκός νομικός κόσμος έχει κινητοποιηθεί ώστε να προετοιμάσει το έδαφος της εφαρμογής των κανόνων, αλλά και να ενημερώσει το ευρύτερο κοινό για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, όπως απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό.

Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο παρουσιάζει με τρόπο απλό και κατανοητό τις βασικές παραμέτρους που στοιχειοθετούν την ουσιαστική αλλαγή την οποία θα επιφέρει ο νέος κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Κατωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά τα σημαντικότερα στοιχεία που αναφέρει το ανωτέρω αναφερθέν έντυπο.

Αναγνωρίζοντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και μάλιστα σε μία εποχή παγκοσμιοποίησης έχει οδηγήσει σε τόνωση της κυκλοφορίας των δεδομένων, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απαιτείται να θεσπιστεί ένα (σύγχρονο) πλαίσιο προστασίας αυτών, το οποίο μάλιστα θα δύναται να ανταποκριθεί όχι μόνο στα σημερινά δεδομένα, αλλά και σε κάθε μελλοντική εξέλιξη ως προς την κυκλοφορία τους (future-proof). Αυτό μάλιστα θα ισχύσει όχι σε περιορισμένα εθνικά πλαίσια, αλλά ο κανονισμός θα εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κι άρα η ισχύς του θα είναι τοπικά διευρυμένη.

Με βάση τα ως άνω, θα επιδιωχθούν ρυθμίσεις οι οποίες θα οδηγήσουν:

  1. Στη διευκόλυνση μεταφοράς αρχείων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως φωτογραφίες, από έναν πάροχο υπηρεσιών σε έναν άλλο.
  1. Στην καθιέρωση του δικαιώματος στη λήθη, το οποίο σημαίνει ότι για όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ο χρήστης δεν επιθυμεί να είναι δυνατή εντεύθεν η επεξεργασία τους, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή τους. Περιορισμός στο δικαίωμα αυτό είναι η ενδεχόμενη ύπαρξη νομίμου λόγου για τη διατήρησή τους.
  1. Ο τρόπος χειρισμού των δεδομένων πρέπει να καθίσταται σαφής, μέσω κατανοητά διατυπωμένων πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά ανηλίκους. Περαιτέρω, οι φορείς που τηρούν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών θα πρέπει, σε ενδεχόμενο παραβίασης δεδομένων, να ενημερώνουν αυτούς εντός ευλόγου χρόνου, όπως και την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.
  1. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα πρέπει να γίνεται κατόπιν ρητής, θετικής δήλωσης συναίνεσης εκ μέρους των πολιτών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση κακής χρήσης ή επεξεργασίας χωρίς άδεια, θα προβλέπονται αναδιαρθρωμένες διοικητικές και δικαστικές κυρώσεις. Ως προς την ευθύνη όσων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, σημαντική είναι η εισαγωγή του θεσμού του Data Protection Officer, ο οποίος επιδιώκει να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τον Κανονισμό.

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ιδιαιτέρως στην εποχή μας, είναι πρωτεύουσας σημασίας για κάθε πολίτη και, όπως διαφαίνεται ήδη, η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να θεσπίσει ένα προστατευτικό πλαίσιο το οποίο θα παρέχει όλα τα εχέγγυα για να ελέγχει αποτελεσματικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς, με έναν ενιαίο κανονισμό, εφαρμοστέο σε ολόκληρη την Ε.Ε. και μάλιστα με την προοπτική να ανταπεξέλθει όχι μόνον στις παρούσες, τεχνολογικές το πρώτον συνθήκες, αλλά και στις μελλοντικές, θέτοντας σε ισχύ ένα αποτελεσματικό σύστημα διαρκείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο-άκυρη ρήτρα

Δύο ακόμη αποφάσεις έρχονται για να προστεθούν στην εθνική νομολογία, η οποία διαρκώς αποδεικνύει την ένταξή της στο στρατόπεδο των δανειοληπτών όσον αφορά τα δάνεια σε Ελβετικό φράγκο. Λόγος γίνεται για την υπ’ αριθμ. 83/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και για την υπ’ αριθμ. 1911/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Το περιεχόμενο και των δύο αποφάσεων δικαιώνει τους δανειολήπτες, αναγνωρίζοντας την καταχρηστικότητα των Γενικών Όρων Συναλλαγών και την ακυρότητα των ρητρών που όριζαν την καταβολή της δόσης στην ισοτιμία ευρώ/chf της ημέρας καταβολής.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Ρόδου, η χρήση ασαφών και πολυσήμαντων ρητρών από τον προμηθευτή, δημιουργεί διατάραξη της συμβατικής ισορροπίας των μερών. Η αλλαγή της ισοτιμίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, αποτελεί σημαντική οικονομική ανατροπή, ιδίως όσον αφορά τον όρο καταβολής της δόσης με βάση την εκάστοτε τρέχουσα ισοτιμία την ημέρα της καταβολής. Οι ασαφείς κι αόριστοι όροι της σύμβασης θεωρήθηκαν καταχρηστικοί, αφού δεν διατυπωνόταν πρακτικά ο τρόπος υπολογισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Γενικώς, ως προς το ζήτημα της πληροφόρησης, αυτή κρίθηκε συνολικά επιφανειακή κι ελλιπής, χωρίς να είναι καθίσταται σαφής στον δανειολήπτη ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Πρόκειται, καταληκτικά, για διατάραξη ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δανειολήπτη και μάλιστα «σημαντική» κι «άνευ σπουδαίου λόγου». Επομένως, οι καταχρηστικοί όροι θεωρούνται άκυροι και ο υπολογισμός της δόσης πρέπει να γίνεται με βάση την ισοτιμία την ημέρα όχι της καταβολής της εκάστοτε δόσης, αλλά της ημέρας της εκταμίευσης του ποσού του δανεισμού.

Η δε απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου του Πειραιά επαναλαμβάνει έναν πλέον κοινό τόπο ως προς τα κριτήρια της ενημέρωσης, ότι δηλαδή αυτή πρέπει να συνίσταται και σε παροχή ειδικών πληροφοριών, ώστε να καθίστανται σαφείς οι κίνδυνοι από την εξέλιξη του δανείου, ενώ απαιτείται η παράθεση τουλάχιστον δύο αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων. Όσον αφορά τις προτεινόμενες μεθόδους αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου, η δυνατότητα μετατροπής του δανείου σε άλλο νόμισμα δεν μπορεί να επιφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού η μετατροπή θα υπολογιστεί βάσει της ισοτιμίας την ημέρα της μετατροπής, που είναι και η δυσμενής για το ευρώ, κι άρα θα οδηγήσει και πάλι στην αύξηση του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Επιπροσθέτως, όσον αφορά τους όρους που προέβλεπαν τη μετατροπή των καταβολών σε ελβετικά φράγκα, καθώς και την μετατροπή του προκύπτοντος χρεωστικού υπολοίπου σε ευρώ, αυτοί κρίθηκαν ασαφείς, κι άρα καταχρηστικοί και άκυροι. Με αυτά τα δεδομένα, η απόφαση υποχρεώνει την εναγόμενη να προβεί στον υπολογισμό όλων των χρεώσεων που έγιναν κατόπιν μετατροπής του ελβετικού φράγκου σε ευρώ με βάση την ισοτιμία κατά το χρόνο εκταμίευσης.

Οι δύο αποφάσεις αυτές καταδεικνύουν ακόμη μία φορά την καταχρηστικότητα της συμπεριφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των δανειοληπτών σε υποθέσεις ελβετικού φράγκου, με πρακτικές ελλιπούς ενημέρωσης των οφειλετών, προτάσεις για προστασία από τους συναλλαγματικούς κινδύνους που καταλήγουν αλυσιτελείς και, κυρίως, την καταφανή τάση της νομολογίας να δικαιώνει τους δανειολήπτες στους δικαστικούς τους αγώνες εναντίον των πιστωτικών ιδρυμάτων. Άλλωστε, οι τελευταίοι ζητούν ουσιαστικά το αυτονόητο, που είναι η καταβολή των εξοφλητικών δόσεων εκ μέρους τους να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της οφειλής τους, προσδοκία που με τη χρήση αυτών των καταχρηστικών όρων από τα πιστωτικά ιδρύματα διαψεύδεται συστηματικά.

Με τη δικαίωσή τους οι δανειολήπτες κερδίζουν αναδρομικά τη διαφορά ισοτιμίας και το δάνειό τους μειώνεται κατά ποσοστό περίπου 60%, όσο δηλαδή είχε παράνομα αυξηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Άδεια παραμονής σε αλλοδαπούς

Από τις πλέον «δημοφιλείς» άδειες διαμονής, στο προστατευτικό καθεστώς της οποίας επιδιώκουν να υπαχθούν οι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί, είναι αυτή που χορηγείται για εξαιρετικούς λόγους. Πρόκειται για μία άδεια διαμονής η οποία είναι δυνατόν να χορηγηθεί και σε αλλοδαπούς οι οποίοι επί του παρόντος είναι παράνομοι στη χώρα, ήτοι δεν έχουν νόμιμο τίτλο παραμονής σε ισχύ, γεγονός που την διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες, κι ευλόγως, την κάνει να φαίνεται περισσότερο προσβάσιμη.

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις τυπικών προσόντων που πρέπει να πληροί ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να του χορηγηθεί η άδεια διαμονής:

  1. Εάν δεν του είχε χορηγηθεί ποτέ νόμιμος τίτλος, τότε θα πρέπει να έχει θεώρηση (VISA) ή άδεια εισόδου στη χώρα που να είχε χορηγηθεί τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης ή, διαφορετικά, έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα. Τα έγγραφα αυτά ορίζονται ως «βέβαιης χρονολογίας» και ουσιαστικά πρόκειται για επίσημα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (όπως πιστωτικά ιδρύματα), ώστε να αποδείξουν τη διαρκή αλληλεπίδραση του ενδιαφερόμενου με το κράτος. Τέτοια έγγραφα μπορεί να είναι επί παραδείγματι αποδεικτικά φοίτησης σε ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, προηγούμενες αιτήσεις για χορήγηση άδειας διαμονής, φορολογικά έγγραφα κλπ.

Εφ’ όσον αυτή η προϋπόθεση πληρούται, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει μία σειρά εγγράφων, τα οποία θα πιστοποιούν την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα. Τα έγγραφα αυτά, σε μεγάλο βαθμό μπορεί να ταυτίζονται με τα προηγούμενα. Αυτό που επιδιώκεται όμως να αποδειχθεί εν προκειμένω είναι η ύπαρξη ιδιαίτερων σχέσεων με τη χώρα, τη δραστηριοποίηση κι αλληλεπίδραση του αιτούντος με αυτήν και την εμφανή παρουσία του στην ελληνική οικονομική και φορολογική, κυρίως, πραγματικότητα. Σημαντικό, επίσης, έγγραφο στην παρούσα φάση αναδεικνύεται και κάθε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων, ή και η ίδια η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο.

  1. Εάν του είχε χορηγηθεί προηγούμενη άδεια διαμονής, για μικρότερο όμως διάστημα από τα πέντε (5) έτη, ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσκομίσει αυτήν την άδεια, καθώς και τα ανωτέρω αναφερθέντα έγγραφα που αφορούν στην ανάπτυξη ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα. Προϋπόθεση απαραίτητη όμως τίθεται να μην έχει μεσολαβήσει από τη λήξη της άδειας διαμονής διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Επιπλέον, προστίθεται η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφου ασφαλιστικής ικανότητας από δημόσιο φορέα. Ουσιαστικά, σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει η προϋπόθεση της επταετούς συνεχούς διαμονής.
  2. Εάν ο αιτών είχε προηγούμενη ή προηγούμενες άδειες διαμονής οι οποίες συνολικά έχουν διάρκεια πέντε (5) έτη, τότε απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν την ανάπτυξη της σχέσης του με τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι μόνον με την προσκόμιση των οριστικών τίτλων διαμονής που του είχαν χορηγηθεί και του εγγράφου που αποδεικνύει την ασφαλιστική του ικανότητα, έχει δικαίωμα να λάβει άδεια για εξαιρετικούς λόγους, καθώς η ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα θεωρείται δεδομένη. Ισχύει κι εδώ ο περιορισμός ότι το διάστημα από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

Υπάρχει μία κρατούσα παρανόηση ως προς το συγκεκριμένο λόγο άδειας διαμονής, ότι δηλαδή, επειδή επιτρέπει σε αιτούντες που δεν έχουν σε ισχύ νόμιμο τίτλο παραμονής να καταθέσουν για τη χορήγηση της άδειας, είναι επίσης και εύκολο να χορηγηθεί τελικώς ο τίτλος. Αυτό όμως στην πρακτική δεν ισχύει, καθώς ο έλεγχος αυτού του δεσμού μεταξύ αιτούντος και της Ελλάδας είναι εκτεταμένος και η απόδειξή του πρέπει να συνοδεύεται από σειρά εγγράφων. Για αυτό είναι σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται κάποιον ειδικό προτού προβούν σε κατάθεση, ώστε να βεβαιώσουν τις πιθανότητες αποδοχής της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 16/06/2017 in foreigners, Αλλοδαποί

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,