RSS

ΕΦΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΔΟΛΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Συνέντευξη-video

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διαταγή πληρωμής, Κατάσχεση, Πλειστηριασμός

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΟΙΝΙΚΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διάδοχος ν. Κατσέλη-υπερχρεωμένα και για εμπόρους

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ν. 4605/2019

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

 • Φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει τη ρύθµιση των οφειλών από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγράψει, πριν την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής, υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία του, και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018.
 • Τρίτος, ιδιοκτήτης ακινήτου,  µπορεί να ρυθµίσει οφειλές άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύµατα ή από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης στη δική του κύρια κατοικία, εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018.
 • Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εµπράγµατο δικαίωµα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό µερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
 • Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναµία πληρωµής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος ή που δέχθηκε την αίτηση, ακόµα κι αν ο οφειλέτης εξέπεσε κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 ή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010. Αν εκδόθηκε τέτοια απόφαση, το φυσικό πρόσωπο µπορεί να ασκήσει την αίτηση του άρθρου 72 µόνο αν πριν την άσκηση της αίτησής του και πριν την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 72 η απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου µέσου.
 • Η αντικειμενική αξία της προστατευόµενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παραγράφου 2 περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
 • Το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τα τρία εξαρτώµενα µέλη.
 • Αν το σύνολο των οφειλών προς πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οι οφειλές από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του/της συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα µεταφορικά µέσα του αιτούντα και του/της συζύγου του, πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Οι καταθέσεις, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιµα µέταλλα, σε νοµίσµατα ή ράβδους, του αιτούντος και του/της συζύγου και των εξαρτώµενων µελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης των οφειλών κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόµισµα, τότε για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα, λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Δεν ρυθμίζονται με το παρόν μέρος οφειλές φυσικών προσώπων, για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Δεν ρυθμίζονται με τον παρόν μέρος οφειλές, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή το ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ή για τις οποίες υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης κατά τις διατάξεις αυτές.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 • Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος ως αξία του ακινήτου, αν αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.
 • Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού ως αξία της κύριας κατοικίας λογίζεται η εμπορική της αξία όπως είχε καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μέχρι την 30η Απριλίου λαμβάνεται υπόψη η αξία της 31ης Δεκεμβρίου του προτελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του είναι διαφορετική από την καταχωρισμένη στα βιβλία των πιστωτών, οπότε το ποσό καταβολής για την προστασία της κύριας κατοικίας καθορίζεται με βάση την αποδεικνυόμενη εμπορική αξία.
 • Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Αν το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
 • Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.
 • Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει κατά τις παραγράφους 1 και 2, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου: α) η προσημείωση υποθήκης εξομοιώνεται με την υποθήκη και κατατάσσεται με βάση τη χρονική της προτεραιότητα, β) αν απαίτηση πιστωτή με ειδικό προνόμιο δεν ικανοποιείται στο σύνολό της ως τέτοια, τότε για το απομένον τμήμα της συμμετέχει στην υποθετική κατάταξη, κατά περίπτωση ως απαίτηση με γενικό προνόμιο ή ως μη προνομιούχος απαίτηση.
 • ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο δανειστής ανακτά το δικαίωμα για επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τώρα μπορείτε με την καθοδήγηση του Δικηγορικού μας γραφείου να προετοιμαστείτε κατάλληλα ώστε να έχετε άμεσα την δυνατότητα υπαγωγής στις ως άνω ρυθμίσεις!!!  

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , ,

Διεκδίκηση περικοπών συντάξεων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο  να καταβληθούν άμεσα τα αναδρομικά για τις παράνομες μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

 Αναλυτικά τα  ποσά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι είναι:

1. Από 192 ευρώ ως 954 ευρώ από την επιστροφή παράνομων κρατήσεων του νόμου 3986/2011 στα ποσά των επικουρικών συντάξεων που ήταν (μικτά) πάνω από 300 ευρώ.

2. Από 861 ως και 1.880 ευρώ από την επιστροφή των παράνομων μειώσεων που διαπιστώνονται σε κύριες συντάξεις από τη λάθος εφαρμογή των περικοπών του νόμου 4093/2012 στο άθροισμα συντάξεων που είναι πάνω από 1.000 ευρώ για το Δημόσιο ή πάνω από 1.300 ευρώ για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.

Η καταβολή των αναδρομικών  θα πραγματοποιηθεί

• Είτε με εφάπαξ πληρωμή μετά τον Ιούνιο.

• Είτε με 12μηνη καταβολή και συμψηφιστικά με τις νομοθετημένες περικοπές συντάξεων ως 18% από την 1/1/2019.

Για την πενταετή διεκδίκηση των αναδρομικών όλων των ταμείων λόγω παράνομων μειώσεων, το Δικηγορικό μας γραφείο έχει σχεδιάσει ήδη ομαδικές αγωγές.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ  

Υπάρχουν ήδη αποφάσεις του ΣτΕ που δικαιώνουν τους συνταξιούχους και ακυρώνουν τις μνημονιακές περικοπές.

Έτσι, μπορείτε και εσείς να διεκδικήσετε την επιστροφή περικοπών, μέχρι και 5 έτη πριν.

Αυτά τα νέα αναδρομικά, προκύπτουν από τα ποσά της «προσωπικής διαφοράς» που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, πέραν της εθνικής και ανταποδοτικής τους σύνταξης, τα οποία θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερα, διότι η κυβέρνηση έκανε τον επανυπολογισμό των συντάξεων και καθόρισε τις προσωπικές διαφορές, ενσωματώνοντας τις μειώσεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Οι συνταξιούχοι πρέπει να καταθέσουν εκ νέου αίτηση προς τον ΕΦΚΑ και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να δηλώσουν ότι δεν συμφωνούν με τον επανυπολογισμό της προσωπικής διαφοράς διότι περιλαμβάνει μέσα μειώσεις που ήδη ΈΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΊ αντισυνταγματικές.

Το γραφείο μας κατέθεσε ήδη μεγάλο αριθμό αγωγών και προετοιμάζει νέες ομαδικές αγωγές διεκδίκησης δώρων και επιδομάτων για τους εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους αλλά και για συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή σας είναι τα παρακάτω

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 2. Πράξη Συνταξιοδότησης από το Γ.Λ.Κ., ή Απόφαση Διευθυντή από Ι.Κ.Α. κλπ Ασφαλιστικά Ταμεία.
 3. Ενημερωτικό Σημείωμα σύνταξης μηνών ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
 4. Εκκαθαριστικά σημειώματα ετών 2012 έως 2018.
 5. Αντίγραφο αίτησης παραγραφής.
 6. Υπηρεσιακών Μεταβολών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό την διεκδίκηση συντάξεων και  δώρων, εισφορών και περικοπών των συντάξεων σας  επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΑΚΟΠΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τελευταία οι τράπεζες και οι ιδιώτες επισπεύδουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας των οφειλετών κι επιδίδουν κατασχετήριες εκθέσεις ενώ επιταχύνουν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Αρχικά κοινοποιείται μία διαταγή πληρωμής κατά του οφειλέτη που έχει κόκκινα δάνεια, δηλαδή παγίως τρίμηνη καθυστέρηση πληρωμών. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως εδώ: Με την έκδοση της διαταγής πληρωμής και πριν δηλαδή λάβει γνώση ο οφειλέτης μπορεί ο δανειστής να εγγράψει προσημείωση σε ακίνητο του οφειλέτη καθώς και να δεσμεύσει όλες τις καταθέσεις στις τράπεζες, ακόμα κι αν υπάρχουν κι άλλα ονόματα συνδικαιούχων. Γι’ αυτό ο οφειλέτης πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα προς άμυνα ή και επίθεση κατά των τραπεζών και ιδιωτών δανειστών.

Κατά της διαταγής πληρωμής πρέπει ο οφειλέτης να ασκήσει ανακοπή σε αποκλειστική προθεσμία 15 εργασίμων ημερών –όπου αναφέρει τις ενστάσεις του κατά του ύψους της οφειλής, των τόκων, της καταχρηστικότητας των όρων κλπ – και ασφαλιστικά μέτρα για να προστατεύσει την περιουσία του μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής, δηλαδή έτσι κερδίζει πολύτιμο χρόνο γιατί σε περίπου ενάμισι χρόνο δημοσιεύεται η απόφαση επί της ανακοπής.

Εάν ο χρόνος αυτός περάσει και  δεν έχει στο μεταξύ επιτευχθεί κάποια εξωδικαστική συμβιβαστική ρύθμιση του χρέους επέρχεται η κοινοποίηση κατάσχεσης και πλειστηριασμού.

Κατά της κατασχετήριας έκθεσης μπορούμε να ασκήσουμε ανακοπή για διόρθωση λαθών που έχει, ιδίως στην εκτίμηση της τιμής των ακινήτων, τα οποία εκτιμώνται –προφανώς υπέρ των δανειστών-  δηλαδή σε εμπορική αξία πολύ χαμηλότερη της πραγματικής. Εκεί χρειάζεται να έχουμε εκτιμήσεις των ακινήτων από ειδικούς ώστε να πείσουμε το δικαστήριο για την κακόβουλη στάση των δανειστών, ώστε να ανέβει η τιμή της εμπορικής αξίας, δηλαδή και η τιμή της πρώτης εκκίνησης του πλειστηριασμού,  ώστε λόγω αυξημένης τιμής να ματαιωθεί ο πλειστηριασμός, αφού δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον πλειοδοτών.

Επίσης, εάν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα μπορούμε  να ασκήσουμε ασφαλιστικά μέτρα και να  ζητήσουμε την αναστολή του πλειστηριασμού καταθέτοντας ως εγγύηση μέρος του χρέους, όπως θα οριστεί τη απόφαση.

Και πάλι –στο διάστημα της αναστολής- έχουμε τη δυνατότητα επίτευξης συμβιβασμού και αποτροπής του πλειστηριασμού.

Το Δικηγορικό μας γραφείο έχει επιτύχει την ακύρωση πολλών Διαταγών Πληρωμής και πλειστηριασμών και σε συνδυασμό με πληθώρα νομικών ενεργειών το κούρεμα οφειλών από τα καταγγελλόμενα δάνεια και πιστωτικές κάρτες των πελατών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Αναδρομικά συνταξιούχων

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ  ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥΣ.

Το δικηγορικό μας γραφείο καθημερινά θα δέχεται τους ενδιαφερόμενους από τις 15.00 έως τις 18.00 προκειμένου να τους εξυπηρετήσουμε και να καταθέσουμε άμεσα την αγωγή τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος!!!

1. Τι  διεκδικούν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα;
Με την απόφαση του ΣτΕ, η οποία εκδόθηκε στις 10 Ιουνίου 2015, οι συνταξιούχοι Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα έχουν την δυνατότατα να διεκδικήσουν  δικαστικά τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις τους που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Η Ολομέλεια του ΣτΕ θα κρίνει, μετά τη συνεδρίασης της 1ης Φεβρουαρίου τη συνταγματικότητα ή μη του Ν. 4093/2012 που κατάργησε εντελώς τα δώρα και το επίδομα αδείας (500 + 250 + 250 €), καθώς και εάν η απόφαση για τους εν ενεργεία εργαζόμενους στο Δημόσιο θα ισχύει αναδρομικά. Η εν λόγω απόφαση για τους εν ενεργεία δημόσιους υπαλλήλους θα επηρεάσει και τους συνταξιούχους. Επομένως και  οι  συνταξιούχοι του Δημοσίου μπορούν να διεκδικήσουν  επιστροφή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας    ύψους 1.000 ευρώ τον χρόνο (500 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων και 500 ευρώ για δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας) καθώς και αποζημιώσεις για τη χειροτέρευση του επιπέδου ζωής και τις συνέπειες των περικοπών.

2.  Οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να  υποβάλουν αίτηση για να διακοπούν οι μειώσεις που έχουν επιβληθεί;

Οι συνταξιούχοι του Ιδιωτικού Τομέα συνεχίζουν  να υποβάλουν τις αιτήσεις είτε  που αφορούν  τη διακοπή μειώσεων που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του Ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου Τομέα υποβάλλουν αιτήσεις προς το ΝΣΚ. Το ίδιο πράττουν και οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα προς την αρμόδια οικονομική τους Υπηρεσία.

3. Με την υποβολή της αίτησης θα λάβουν και την  επιστροφή των αναδρομικών;
 Με την αίτηση διακόπτεται η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων,  δεν χάνουν δηλαδή το δικαίωμα να διεκδικήσουν δικαστικά την επιστροφή των περικοπών και των δώρων.

4. Με ποιο τρόπο  οι συνταξιούχοι   θα  διεκδικήσουν τα αναδρομικά των περικοπών και την επιστροφή των δώρων;
Θα πρέπει ασκήσουν προσφυγή ή αγωγή ακολουθώντας την δικαστική οδό. Όπως και στην περίπτωση των εν ενεργεία δημοσίων υπάλληλων, έτσι και για τους συνταξιούχους συμφέρει η κατάθεση μαζικών αγωγών καθώς η ατομική διεκδίκηση σημαίνει υψηλό κόστος.

5. Τι θα κριθεί  στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον νόμο Κατρούγκαλου;
 Το ΣτΕ   ελέγχει τον νόμο Κατρούγκαλου και συγκεκριμένα αν είναι ή όχι συνταγματικός ο τρόπος  των μειώσεων του 2012 στις συντάξεις, μέσα από τη διαδικασία του επανυπολογισμού και της καταγραφής της προσωπικής διαφοράς που ξεκίνησε ήδη από τον Ιανουάριο του 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό την διεκδίκηση των περικοπών των συντάξεων σας  επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το εξειδικευμένο site του δικηγορικού  μας γραφείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση.  

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Δόλος-Υπερχρεωμένα-Έφεση-Αναίρεση

Απόρριψη για δόλο Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών

Όπως σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενα άρθρα μας, ο νόμος 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Nοικοκυριά και για όσους θέλουν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους, έλαβε παράταση δύο μηνών και πρόκειται να τερματιστεί η ισχύς του την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Για όσες αιτήσεις ήδη έχουν δικαστεί έχει παρατηρηθεί ροπή προς την αυστηρότητα των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων με αποτέλεσμα   τα δικαστήρια να απορρίπτουν τις αιτήσεις με πολύ μεγαλύτερη ευκολία απ’ ότι τα πρώτα χρόνια ισχύος του νόμου,  με σκοπό να εμποδίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές να ενταχθούν στο νόμο.

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου τα πρωτοβάθμια δικαστήρια  έχουν διάθεση απόρριψης των αιτήσεων, κρίνοντας ότι υπάρχει δόλος κατά την ανάληψη των δανείων. Ειδικότερα, θεωρούν ότι ο οφειλέτης κατά το χρόνο του δανεισμού του από τις τράπεζες δεν είχε εξασφαλίσει επαρκή εισοδήματα με τα οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να αποπληρώνει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Γνωρίζοντας δηλαδή ότι είναι πιθανό να μην είναι συνεπής ως προς την καταβολή των δόσεών του προς την τράπεζα, ο δανειολήπτης πήρε δάνεια, οπότε τα δικαστήρια θεωρούν ότι αυτός εσκεμμένα προχώρησε σε δανεισμό προκαλώντας ο ίδιος την υπερχρέωσή του. Παραγνωρίζουν βεβαίως οι αποφάσεις αυτές ότι υπήρχαν πηγές εισοδήματος που δεν δηλώνονταν ή ότι υπήρχαν και βοήθειες από γονείς προς τα παιδιά.

Συνήθως πρόκειται για ενδεχόμενο δόλο των οφειλετών. Αυτό   συμβαίνει όταν η απόφαση κρίνει ότι ο οφειλέτης συμφώνησε στη λήψη μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων (πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια) προβλέποντας ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του με βάση τις υφιστάμενες οικονομικές του δυνατότητες ή και τις ευλόγως αναμενόμενες, θα τον οδηγούσε, πιθανότατα, σε αδυναμία πληρωμών αλλά παρ’ όλα αυτά αποδέχθηκε το αποτέλεσμα.

 Κατά τέτοιων απορριπτικών αποφάσεων, οι οποίες παρουσιάζουν ορισμένα σφάλματα, είναι δυνατόν να ασκηθεί έφεση. Με την έφεση  εκθέτουμε στο ανώτερο δικαστήριο τα σφάλματα και τις πλημμέλειες της πρωτόδικης απόφασης και με τον τρόπο αυτό να ανατρέπουμε την απορριπτική απόφαση.  Το Εφετείο κρίνει με μεγαλύτερη ωριμότητα λόγω μεγαλύτερης εμπειρίας των δικαστών. 

 Στην περίπτωση όμως σφαλμάτων και της απόφασης αυτής απευθυνόμαστε  με αναίρεση στον Άρειο Πάγο.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις όπου   με την άσκηση της έφεσης ή και αναίρεσης και την τεκμηριωμένη απαρίθμηση των εσφαλμένων κρίσεων του δικαστή, καταφέραμε να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα και να επιτύχουμε την υπαγωγή του υπερχρεωμένου πελάτη μας στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διαταγή πληρωμής-ανακοπή-ασφαλιστικά μέτρα-πλειστηριασμός

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΝΑΚΟΠΕΣ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Με την προστασία των οφειλετών να καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρη, είναι σκόπιμο να καταγραφούν τα μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να αντικρούσει τη διαδικασία της εις βάρος του εκτέλεσης, προτού φτάσει στο στάδιο του πλειστηριασμού αλλά και κατά το στάδιο αυτό.

Βασικότερη συμβουλή: Απευθυνθείτε άμεσα σε εξειδικευμένο κι έμπειρο δικηγόρο, διότι οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και γρήγορες και εάν χαθούν οι προθεσμίες χάνονται και τα αντίστοιχα δικαιώματα, όπως να αντιλέξετε κατά  του ύψους της οφειλής, κατά καταχρηστικών όρων, κατά παράνομων εξόδων είτε στο τέλος και να γλιτώσετε επερχόμενο πλειστηριασμό.  

Εδώ γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης με όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένο τρόπο.

 Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής

Η πρώτη νομική άμυνα που παρέχεται στους οφειλέτες είναι η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, κατ’ άρθρον 632 ΚΠολΔ. Όταν επιδίδεται, δηλαδή, διαταγή πληρωμής στον οφειλέτη, αυτός δύναται, εντός διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών, να ασκήσει ανακοπή κατά αυτής (632 παρ. 2 ΚΠολΔ), με την οποία θα προβάλλει τις αντιρρήσεις του κατά του τίτλου (ποσό οφειλής κλπ) που έχει εκδοθεί σε βάρος του. Οι αντιρρήσεις μπορεί να είναι τόσο ουσιαστικές (να προσβάλει δηλαδή τη βάση στην οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής) όσο και τυπικές (να έχει κάποιο τυπικό σφάλμα η διαταγή πληρωμής). Μάλιστα μέσα σε αυτές τις 15 ημέρες θα πρέπει όχι μόνο να καταθέσει αλλά και να κοινοποιήσει την ανακοπή. Αν, όμως, δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή, εκείνος υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής μπορεί (και δεν υποχρεούται) να επιδώσει πάλι τη διαταγή στον οφειλέτη, ο οποίος έχει εκ νέου το δικαίωμα να ασκήσει την ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη νέα επίδοση (άρ. 633 ΚΠολΔ). Αν περάσει άπρακτη και η παραπάνω προθεσμία, η διαταγή πληρωμής αποκτά τη δύναμη δεδικασμένου.

Δεδομένου ότι η ανακοπή από μόνη της δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα (κατ’ άρθρον 632 παρ. 3 ΚΠολΔ), δηλαδή η διαδικασία της εκτέλεσης δεν κωλύεται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της διαταγής πληρωμής, είθισται ο οφειλέτης να ασκεί, παράλληλα με την ανακοπή, κι ασφαλιστικά μέτρα (682 επ. ΚΠολΔ) – αίτηση αναστολής, ούτως ώστε οι διαδικασίες της εκτέλεσης να «παγώσουν», μέχρι να βγει απόφαση επί της ανακοπής. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρ. 632 παρ. 4 ΚΠολΔ, αν ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση κατά της οριστικής απόφασης επί της ανακοπής, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση που προσβάλλεται μπορεί, δικάζοντας έως τη συζήτηση της έφεσης, μετά από αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα του οφειλέτη, και εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της έφεσης, να αναστείλει ολικά ή εν μέρει την εκτέλεση, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση, με τον όρο να δοθεί εγγύηση, η οποία ορίζεται από την απόφαση που διατάσσει την αναστολή ή και χωρίς εγγύηση.

Για την πληρότητα δε της προστασίας του οφειλέτη από κάθε πράξη εκτέλεσης, είναι απαραίτητη η αίτηση προσωρινής διαταγής (691Α ΚΠολΔ) για την αίτηση αναστολής, ούτως ώστε άμεσα να παύσουν όλες οι πράξεις που σχετίζονται με την εκτέλεση σε βάρος του, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης αναστολής.

Σε περίπτωση που μαζί με τη διαταγή πληρωμής συγκοινοποιείται στον οφειλέτη και επιταγή προς πληρωμή, τότε χωρεί ανακοπή και κατά της επιταγής αυτής ως πρώτη πράξη της εκτέλεσης, κατ’ άρθρον 933 ΚΠολΔ. Η επιταγή προς πληρωμή, δηλαδή, θεωρείται η πρώτη πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης. Όσον αφορά την προθεσμία της ανωτέρω ανακοπής του άρ. 933 ΚΠολΔ, σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης η προθεσμία για την προσβολή της επιταγής είναι 30 ημέρες από την επίδοση της επιταγής ή από τη διενέργεια της τελευταίας πράξης εκτέλεσης αντίστοιχα ενώ αν αφορά την έμμεση εκτέλεση μέσα σε 45 ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης. (934 περ. α΄ ΚΠολΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΠΟΙΝΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

            Πλήθος νέων ζευγαριών, που είτε λόγω επιλογών ή ακόμα και λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, αδυνατούν να προβούν σε τέλεση γάμου ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης, μπορούν με μια απλή κίνηση να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα πατρότητας του τέκνου τους, του οποίου επίκειται η γέννηση.

Εάν πρόκειται για τέκνο, λοιπόν, εκτός γάμου, η πατρότητα αυτού μπορεί να αναγνωριστεί με ιδιωτικό συμφωνητικό, πριν ή μετά τη γέννηση, το περιεχόμενο του οποίου αποτυπώνεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, που κατατίθεται στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Ταυτόχρονα, δε, μπορεί να κατατεθεί και αγωγή από τον πατέρα, για την επιμέλεια του τέκνου και τη γονική μέριμνα, επειδή σε περίπτωση γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων και άνευ σχετικής συμφωνίας, η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στην μητέρα.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το δικαστήριο θα κρίνει με βάση το συμφέρον του τέκνου.  Για αυτόν τον λόγο, επιβάλλεται η συμβουλή εξειδικευμένου δικηγόρου για τα εν λόγω ζητήματα, ώστε να είναι δυνατή η νομική κάλυψη του ζευγαριού στον μέγιστο βαθμό και να μπορεί να δοθεί ένα «πολύ – επίπεδο πακέτο βοήθειας», για να τελεσφορήσει θετικά και γρήγορα για το ζευγάρι η διαδικασία αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου.

Επίσης και πολύ σημαντικό: Τέκνο γεννημένο από έγγαμη τεκμαίρεται ότι είναι παιδί του συζύγου της,  επομένως ακόμα κι αν άλλος αναγνωρίσει με συμβολαιογραφικό έγγραφο το παιδί ως δικό του ΜΟΝΟ δικαστικά μπορεί να δοθεί άδεια να εγγραφεί ως τέκνο του άλλου αυτού και μετά από εξέταση dna.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για ζητήματα που αφορούν αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ν. 4605/2019 για εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, μισθωτούς, ανέργους, συνταξιούχους

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

          Αφού δόθηκε το τέλος στην προστασία της κύριας κατοικίας με την εκπνοή της προθεσμίας που προβλεπόταν από νόμο Κατσέλη,   υπό όρους δημιουργήθηκε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποδεέστερη προστασία  με τον νόμο 4605/2019.

            Το δύσκολο του εγχειρήματος, έγκειται στο γεγονός των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί κανείς για να καταφέρει να «σωθεί». Οι βασικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχή υπαγωγή στην πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας είναι να υπάρχει πριν την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής, υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία του δανειολήπτη, και οι οφειλές αυτές να βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018. Επιπλέον, ακόμα και τρίτος πχ εγγυητής, ιδιοκτήτης ακινήτου,  µπορεί να ρυθµίσει οφειλές άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύµατα ή από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης στη δική του κύρια κατοικία, εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018.

            Πέραν αυτών, απαιτείται η αντικειμενική αξία της προστατευόµενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παραγράφου 2 περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση. Το δε σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης των οφειλών κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόµισµα, τότε για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα, λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Εκτός αυτών, πρέπει το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τα τρία εξαρτώµενα µέλη.

Βέβαια, εάν το σύνολο των οφειλών προς πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οι οφειλές από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του/της συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα µεταφορικά µέσα του αιτούντα και του/της συζύγου του, πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι δε καταθέσεις, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιµα µέταλλα, σε νοµίσµατα ή ράβδους, του αιτούντος και του/της συζύγου και των εξαρτώµενων µελών πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου της προστασίας της Α΄ κατοικίας.

            Σε περίπτωση που ο αιτών δεν κρίθηκε επιλέξιμος, ή εάν ο αιτών κρίθηκε επιλέξιμος αλλά δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους πιστωτές, μπορεί να ζητήσει την Δικαστική Προστασία της κύριας κατοικίας του, με κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο Ειρηνοδικείο του τόπου που βρίσκεται η κατοικία, με την συζήτηση να προσδιορίζεται εντός 6 μηνών από την κατάθεση και να εκδίδεται μέσα σε 3 μήνες από την συζήτηση. Σημειωτέον ότι η αίτηση στο Ειρηνοδικείο ασκείται εντός 15 εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας – δηλαδή: την απόρριψη της από το ίδιο το σύστημα ή την παραίτηση του αιτούντος, ή την παράλειψη / άρνηση των πιστωτών να υποβάλλουν πρόταση, ή με την απόρριψη και της τελευταίας πρότασης πιστωτή από τον αιτούντα. Στην περίπτωση που το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση του οφειλέτη, καθορίζεται ενιαίο σχέδιο ρύθμισης προς όλους τους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η ρύθμιση, χωρίς να θίγει ρυθμίσεις που επετεύχθησαν συναινετικά.

            Επίσης, μπορεί να ζητηθεί και να δοθεί από το Δικαστήριο προσωρινή διαταγή, εφόσον πιθανολογείται ότι η αίτηση είναι βάσιμη και ότι μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης η κύρια κατοικία του αιτούντος θα έχει πλειστηριαστεί.

Πλην, όμως, εάν το Δικαστήριο κρίνει τον αιτούντα ως μη επιλέξιμο, τότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση και επιβάλλει την ποινή του άρ. 205 ΚΠολΔ, ποσό για τα δικαστικά έξοδά από 1.500 έως 5.000 ευρώ!!!

            Άρα, σε περιπτώσεις πιο σύνθετες και στις οποίες υφίστανται και άλλες οφειλές, οι οποίες, όμως, δυστυχώς, είναι ανεπίδεκτες ρύθμισης με τον συγκεκριμένο νόμο, πρέπει να υπάρχει πολύ καλή προετοιμασία του φακέλου, τόσο στο στάδιο της υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά, όσο και δικαστικά, για να αποφευχθούν αδιέξοδες καταστάσεις.

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ!ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ενόψει ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

Απόφαση του δικηγορικού μας γραφείου: Υπερχρεωμένη δανειολήπτρια με απορριπτική απόφαση ν. Κατσέλη, διασώζει κατοικία με ασφαλιστικά μέτρα για αναστολή πλειστηριασμού!!!

            Πιο συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την 132/2019 οριστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, δέχτηκε την προστασία κατοικίας της αιτούσας και την αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, μετά από κατάσχεση και επίσπευση πλειστηριασμού που είχε δρομολογηθεί από τις Τράπεζες!!!

            Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχει επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης λόγω του επισπευδόμενου πλειστηριασμού και ταυτόχρονα πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση της έφεσης κατά της απορριπτικής απόφασης ν. κατσέλη, που έχουμε ασκήσει!!! Έγινε, δηλαδή, δεκτό, ότι εάν ήδη προχωρήσει η εκτέλεση και εκπλειστηρίαση του ακινήτου της πελάτισσάς μας, μία θετική απόφαση επί της εφέσεώς της – που είναι πιθανότατο να εκδοθεί, θα καταστεί άνευ ουσίας, αφού η βλάβη από μία εξέλιξη του πλειστηριασμού θα είναι μη αναστρέψιμη!!!

            Έτσι, παρά το γεγονός ότι η πελάτισσά μας είχε οφειλές που ξεπερνούσαν τις 240.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι είναι έμπορος και παρά το γεγονός ότι είχε οριστεί ήδη πλειστηριασμός από τις Τράπεζες, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το δικάσαν δικαστήριο, πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της έφεσης, δεχόμενο ότι κατά τον χρόνο δανειοδότησής της, η πελάτισσά μας είχε επαρκές εισόδημα για την εξυπηρέτηση των οφειλών της και ανέστειλε πλειστηριασμό που είχε οριστεί για τον φετινό Δεκέμβρη, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της έφεσης στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που δικάζεται το 2022!

         Προστατευθείτε και ζητήστε άμεσα την παρέμβασή μας για την διάσωση της κατοικίας σας!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΟΣΗ

Απόφαση του δικηγορικού μας γραφείου: Υπερχρεωμένοι δανειολήπτες έμποροι, διασώζουν κατοικία με μικρή δόση. 

            Πιο συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Χανίων,  με προσωρινή διαταγή, έκανε δεκτή την προστασία της κατοικίας της αιτούσας, συμβεβλημένης ως εγγυήτριας σε δάνεια του συζύγου της, ξενοδόχου, σε μία εξαιρετική περίπτωση ρύθμισης χρέους. Οι οφειλές για τις οποίες είχε εγγυηθεί, ανέρχονταν σε 210.000 ευρώ, σε επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια. Το Δικαστήριο ανέστειλε όλα τα καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά της πελάτισσάς μας, εξαιρώντας από την εκποίηση την κύρια κατοικία της, με δόση 150 ευρώ το μήνα έως την κύρια εκδίκαση της υπόθεσης!

Σε άλλη πρόσφατη περίπτωση, με προσωρινή διαταγή, το Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης, διέσωσε την περιουσία εμπόρου, όπου ο πατέρας του, συνταξιούχος, είχε συμβληθεί ως εγγυητής. Ο υιός – έμπορος, κρίθηκε ως μικρέμπορος και έγινε δεκτή από το Δικαστήριο η ένταξή του στο πλαίσιο της προστασίας της πρώτης κατοικίας, με την υποχρέωση να καταβάλει 30 ευρώ το μήνα έως την κύρια εκδίκαση της υπόθεσης, για δάνειο ύψους 280.000 ευρώ!!!

Προστατευθείτε και ζητήστε άμεσα την παρέμβασή μας για την διάσωση της κατοικίας σας!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ -ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΗΔΗ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ν. Κατσελη
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,