RSS

Πλειστηριασμοί από Δημόσιο και ιδιώτες

Η Νέα Αναγκαστική Εκτέλεση του ΚΠολΔ – Σχέση με ΚΕΔΕ

           Με την έκδοση της εγκυκλίου 1041/2017 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, παρουσιάζονται συστηματικά οι τροποποιήσεις των άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που επέφερε ο 4335/2015 κι αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση, καθώς και η εφαρμογή αυτών και στο δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης (είσπραξη δημοσίων εσόδων), όπου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του Κ.Πολ.Δ.

Κατωτέρω καταγράφονται οι σημαντικότερες τροποποιήσεις στα άρθρα του Κ.Πολ.Δ., ώστε να σκιαγραφηθεί συνοπτικά το νέο καθεστώς των αναγκαστικών εκτελέσεων:

  1. Υποχρεωτικό στοιχείο της κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής είναι ο Α.Φ.Μ. των υπέρ ου και καθ’ ου η εκτέλεση.
  2. Καταργούνται κατηγορίες ακατασχέτων, ώστε από την κατάσχεση να εξαιρούνται πλέον μόνον τα απολύτως απαραίτητα πράγματα για τη διαβίωση του οφειλέτη και της οικογένειάς του, καθώς και για την εργασία του. (αρ. 953)
  3. Η ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται πλέον υποχρεωτικά σε επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης κι όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημέρα αυτή. Η διάταξη αυτή αφορά το πρώτον τα ακίνητα κι αναλογικά τα κινητά. (αρ. 954)
  4. Υιοθετείται πλέον το σύστημα επιβολής πολλαπλών κατασχέσεων από περισσότερους δανειστές επί του ιδίου κινητού πράγματος. (αρ. 958)
  5. Η απαγόρευση διενέργειας πλειστηριασμών ισχύει για την περίοδο από 1η έως την 31η Αυγούστου (αντί για 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου), εκτός αν πρόκειται για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά ή για πλειστηριασμό πλοίων ή αεροσκαφών. (αρ. 959) Αυτή η απαγόρευση ισχύει και για τους κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. πλειστηριασμούς.
  6. Καταργούνται η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης και η δημόσια κήρυξη επί πλειστηριασμού κινητών (αρ. 960 και 963) Αντί της περίληψης, προβλέπεται επίδοση αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.
  7. Θεσπίζεται διαφορετικός τρόπος πλειοδοσίας κι αναβαθμίζεται ο ρόλος των γραπτών προσφορών.
  8. Προβλέπεται κατάθεση από κάθε πλειοδότη εγγυοδοσίας στο 30% της τιμής πρώτης προσφοράς, αντί του 100% που ίσχυε. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον υπερθεματιστή να καταβάλει το εκπλειστηρίασμα και με επιταγή έκδοσης τράπεζας που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, αντί για την καταβολή αποκλειστικά μετρητών. (αρ. 965)
  9. Ο προσδιορισμός της αξίας των κατασχεθέντων ακινήτων και της τιμής πρώτης προσφοράς γίνεται βάσει της εμπορικής αξίας, κατά το χρόνο κατάσχεσης κι όχι κατ’ εκτίμηση του δικαστικού επιμελητή ή του προσληφθέντα πραγματογνώμονα. (αρ. 993)
  10. Καθιερώνεται διαδικτυακή δημοσίευση μέσω της ιστοσελίδας δημοσίευσης πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (deltio.tnomik.gr).

Όπως είναι φανερό συντομεύονται και διευκολύνονται οι πλειστηριασμοί και για το δημόσιο εις βάρος των οφειλετών, οι οποίοι μόνο με δικαστικές διαδικασίες μπορούν να κερδίσουν χρόνο και να διασώσουν την κινητή κι ακίνητη περιουσία τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες για αποφυγή πλειστηριασμών -διάσωση κατοικιών και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Αποζημιώσεις από εισπρακτικές

Τελεσίδικη απόφαση διατάζει αποζημίωση από εισπρακτικές εταιρείες λόγω οχλήσεων

Με την απόφαση 1566/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε τελεσίδικα ότι εισπρακτική εταιρεία, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το λογικό μέτρο επικοινωνίας, τόσο ως προς τη συχνότητα των τηλεφωνημάτων, όσο κι ως προς το ύφος με το οποίο πραγματοποιούνται αυτά, υποχρεούται σε αποζημίωση του οφειλέτη, καθώς, με τη συμπεριφορά της αυτή, προσβάλλει την προσωπικότητά του κι επηρεάζει αρνητικά τη ζωή του.

Το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης αφορούσε δικηγόρο, του οποίου η πιστωτική κάρτα εκλάπη και με την οποία έγιναν εν αγνοία του αγορές. Μολονότι ο ίδιος είχε προβεί αυθημερόν -από την ημέρα της κλοπής- σε ενημέρωση της τράπεζας ως προς την κλοπή της κάρτας και την πρόθεση ακύρωσής της, ενόσω εκκρεμούσε η διευκρίνιση της οφειλής του, υπάλληλοι εισπρακτικής εταιρείας τον καλούσαν σε συχνά διαστήματα, έως κι επτά φορές σε διάστημα μόλις δεκαοκτώ ημερών, για την αποπληρωμή της υπό αμφισβήτηση οφειλής του. Η εισπρακτική εταιρεία, μάλιστα, στα τηλεφωνήματά της, του απευθυνόταν με τρόπο υποτιμητικό, αντιμετωπίζοντάς τον ως αφερέγγυο κι ανειλικρινές πρόσωπο, χαρακτηρίζοντάς τον έτσι κι έναντι του οικογενειακού, αλλά και του επαγγελματικού του περιβάλλοντος. Η συμπεριφορά αυτή ευλόγως προκάλεσε αναστάτωση κι αγανάκτηση στον δικηγόρο, ο οποίος στράφηκε στη δικαιοσύνη και, πράγματι, δικαιώθηκε αφού του ορίστηκε αποζημίωση 3.000 ευρώ.

Το δικαστήριο, σε δεύτερο βαθμό πλέον, έκρινε την έφεση της τράπεζας και της εισπρακτικής ως απορριπτέες και δέχθηκε πως πράγματι η εισπρακτική που είχε αναλάβει να αντιπροσωπεύσει την τράπεζα έναντι του οφειλέτη, με την ως άνω συμπεριφορά της είχε υπερβεί το μέτρο που αρμόζει στις συγκεκριμένες συναλλαγές, και πως με τα κατ’ επανάληψη τηλεφωνήματά της και την αντιμετώπιση του (υπό αμφισβήτηση) οφειλέτη, είχε προσβάλει την προσωπικότητά του και, μάλιστα, όχι μόνο ως συναλλασσομένου, αλλά κι ως επαγγελματία, αφού τον εξέθεσε και στο επαγγελματικό του περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη απόφαση είναι αρκετά σημαντική, καθώς με τελεσίδικο τρόπο κρίνει την υποχρέωση προς αποζημίωση των εισπρακτικών λόγω πρόκλησης ηθικής βλάβης προς τους οφειλέτες της τράπεζας την οποία εκπροσωπούν, ενώ αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως αξιόλογο νομικό εργαλείο στο μέλλον σε αντίστοιχους δικαστικούς αγώνες.

Το γραφείο μας έχει ήδη αποφάσεις κατά εισπρακτικών εταιριών ή δικηγορικών γραφείων που ενοχλούν οφειλέτες-δανειολήπτες με αποζημιώσεις ύψους 6.000 ευρώ περίπου σε κάθε περίπτωση πλέον τόκων  κι εξόδων, όπως έχουμε δημοσιεύσει και σε προηγούμενα άρθρα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα: μείωση δόσης 60%

Απόφαση Υπερχρεωμένων του Γραφείου μας:

Με την υπ’ αριθμ. 37/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά γίνεται δεκτή η αίτηση της δανειολήπτριας και ρυθμίζεται υποδειγματικά η οφειλή της, σε βάθος 25 χρόνων, διασώζοντας την κατοικία της. Αποφεύγονται έτσι και οι τόκοι που θα επιβάλλονταν, εάν δεν είχε μεσολαβήσει ρύθμιση!

Η αιτούσα, 53 ετών σήμερα, εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος, αν και οι απολαβές της έχουν μειωθεί λόγω των γενικών περικοπών, αλλά και των παρακρατήσεων από το Τ.Π.Δ. και το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, πιστωτών της. Το εισόδημά της συμπληρώνει η σύνταξη χηρείας που λαμβάνει από το 2014, οπότε κι απεβίωσε ο σύζυγός της, με αποτέλεσμα αυτό να  κυμαίνεται συνολικά περίπου στο ποσό των 1.300€. Η δανειολήπτρια έχει δύο ενήλικα τέκνα, ένα εκ των οποίων είναι φοιτητής.

Η ανάγκη δανεισμού της προέκυψε λόγω βλαβών στην κατοικία της που προκάλεσε ο σεισμός του 1999, τις οποίες κλήθηκε να επιδιορθώσει αρχικά με επισκευές και μετέπειτα, αναγκαστικά, με την ανακαίνιση της κατοικίας της, καθώς και λόγω της προετοιμασίας του τέκνου της στην περίοδο των Πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίες απαιτούσαν σημαντικά έξοδα σε φροντιστηριακά μαθήματα. Το τελικό ύψος του δανεισμού έφτασε στις 30.000€, με αποτέλεσμα οι μηνιαίες δόσεις της δανειολήπτριας να ανέρχονται στα 600€ μηνιαίως, ποσό που αυξανόταν λόγω υψηλών   τόκων και γινόταν ολοένα πιο δυσβάσταχτο λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνεχών περικοπών από το μισθό της και, σαφώς, την απώλεια του συζύγου της.

Με την ανωτέρω απόφαση, λοιπόν, το δικαστήριο αναγνωρίζει την πραγματική αδυναμία πληρωμών της, και αποδεχόμενο, όπως καταφέραμε να αποδείξουμε, ότι δεν περιήλθε σε αυτήν δολίως, όρισε μηνιαίες καταβολές ύψους 200€ για τρία χρόνια, μειώνοντας την τρέχουσα μηνιαία δόση  δηλαδή  κατά 60%, ενώ για τα υπόλοιπα 20 χρόνια όρισε μόλις 130€ με τα οποία διασώζει και την κύρια κατοικία της. Έτσι έχουμε μία υποδειγματική ρύθμιση  των χρεών της δανειολήπτριας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα: νέο ζευγάρι-χονδρικό εμπόριο-κούρεμα άνω του 50%

Απόφαση Υπερχρεωμένων του Γραφείου μας:

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κάνει δεκτή την αίτηση ζεύγους δανειοληπτών, μολονότι ο σύζυγος εργάζεται ως χονδρέμπορος και το δάνειο λήφθηκε ενώ το ζεύγος ήταν αρκετά νεαρό σε ηλικία και χαμηλόμισθο. Η απόφαση, μάλιστα, προβαίνει και σε «κούρεμα» δανείου άνω του 50%!

Με την υπ’ αριθμ. 24/2017 απόφαση  Ειρηνοδικείου Περιστερίου διατάσσεται η οριστική υπαγωγή του ζεύγους των αιτούντων, νέων γονέων δύο ανηλίκων τέκνων, στα προστατευτικά πλαίσια του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο σύζυγος,  για αρκετά χρόνια ευρισκόμενος μεταξύ ανεργίας και περιστασιακών μεροκαμάτων ως βοηθός υδραυλικού, προέβη σε έναρξη εργασιών για χονδρικό και λιανικό εμπόριο υλικών για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Παρά ταύτα, το δικαστήριο δέχθηκε, όπως ισχυρισθήκαμε, ότι, δεδομένου ότι τα υλικά τα αγοράζει μόνον κατά παραγγελία και για λογαριασμό του κάθε πελάτη, αμείβεται δε για την εργασία του,  δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, που θα του στερούσε την υπαγωγή στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Από την εργασία του, όμως αυτή, αποκερδαίνει μόλις 500-600€ μηνιαίως. Η σύζυγος, αφ’ ετέρου, εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος και οι αποδοχές της δεν υπερβαίνουν τα 880€. Καθίσταται σαφές ότι το συνολικό τους ποσό δεν επαρκούσε για τις ανάγκες διαβίωσης μίας τετραμελούς οικογένειας, βεβαρημένη κι από τις υψηλές δόσεις του στεγαστικού δανείου.

Το δε ποσό του δανεισμού ανέρχεται στα 165.000€. Η σύναψη του δανείου, όμως, είχε γίνει όσο οι αιτούντες ήταν αρκετά νεαρής ηλικίας και χαμηλόμισθοι και για την εξυπηρέτηση του βασίζονταν στη συνδρομή των γονέων τους και στην εγγύηση που παρείχε ο –άνευ ακίνητης περιουσίας- μισθωτός πατριός. Καταφέραμε όμως να μην τους αποδοθεί δόλος περί μη αποπληρωμής του δανείου που θα οδηγούσε σε απόρριψη της άιτησής τους. Το δικαστήριο δε προχωράει στη διαπίστωση ότι όχι μόνο δεν ήταν δόλιοι οι δανειολήπτες αλλά οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν την πιστοληπτική ικανότητα των αιτούντων οι ίδιες, μέσω των διατραπεζικών συστημάτων και της μηχανογραφικής τους επικοινωνίας.

Λαμβάνοντας αυτά υπ’ όψιν, όπως τα παρουσιάσαμε και τα αποδείξαμε ενώπιόν του, το δικαστήριο προέβη σε μία ιδιαίτερα ευνοϊκή απόφαση για τους δανειολήπτες, ορίζοντας συνολικό ποσό αποπληρωμής που δεν υπερβαίνει συνολικά τα 80.000€ για το ζεύγος, σε ορίζοντα, μάλιστα, 25 ετών. Αυτό σημαίνει ότι το «κούρεμα» του χρέους υπερβαίνει το 50% €!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

E-commerce-Διαδικτυακό εμπόριο

Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

          Η Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή στις 15.03.2017 δε συνδέθηκε φέτος μόνον με την αναμενόμενη θέση σε ισχύ του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, αλλά κι από ακόμη ένα σχέδιο πρότασης νόμου: την κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, με στόχο την αναβάθμιση της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ιδίως ως προς την ενημέρωσή τους από τον προμηθευτή, τη δυνατότητα υπαναχώρησής τους και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο εν λόγω Κώδικας κάνει εκτενή αναφορά στα ελάχιστα στοιχεία για τα οποία πρέπει να ενημερωθεί ο καταναλωτής. Τα στοιχεία της επιχείρησης,  τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, οι τρόποι χρέωσης κι αποστολής, η διαθεσιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, οι όροι υπαναχώρησης και καταγγελίας και οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών (εξωδικαστικά ή ηλεκτρονικά) αναφέρονται ενδεικτικά. Τυχόν εσφαλμένη ενημέρωση του καταναλωτή πρέπει να επιλύεται εντός ευλόγου χρόνου από την επιχείρηση.

Τα διαφημιστικά μηνύματα και οι προωθήσεις πρέπει να διέπονται από σαφήνεια αναφορικά με τα στοιχεία της επιχείρησης και τις ιδιότητες του προϊόντος, με γλώσσα απλή και κατανοητή για τον καταναλωτή, απέχοντας από παραπλανητικές ή και επιθετικές πρακτικές πριν, κατά τη διάρκεια και κατόπιν της εμπορικής συναλλαγής. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν μέριμνα των ευάλωτων ομάδων (ιδίως των ανηλίκων) ως προς τις διαφημιστικές ενέργειές τους, αλλά και ως προς τις συναλλακτικές τους, γενικώς, πρακτικές, ώστε οι τελευταίοι να μην καθίστανται θύματα εκμετάλλευσης λόγω της άγνοιας ή της αδυναμίας τους.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία και μέτρα για να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συναλλαγών και το απόρρητο των δεδομένων των καταναλωτών. Η συλλογή δεδομένων ευαίσθητου χαρακτήρα απαγορεύεται, αλλά και αυτά που συλλέγονται, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δε θα γνωστοποιούνται σε τρίτους. Το σχέδιο κάνει ιδιαίτερη μνεία στα γνωστά σε όλους «cookies», για τα οποία οι επιχειρήσεις, στις ιστοσελίδες τους, οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές και αυτά να εγκαθίστανται μόνον κατόπιν συγκατάθεσης των τελευταίων, ενώ, αν αυτή ελλείπει, κι εφόσον αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό, να επιτρέπεται η συνέχιση της χρήσης από τους επισκέπτες. Εφ’ όσον, επίσης, δηλωθεί από τον καταναλωτή η μη επιθυμία αποστολής διαφημιστικού υλικού, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τη βούλησή του αυτήν.

Ρητώς δίδεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να υπαναχωρεί αναιτιολογήτως κι αζημίως. Οι προϋποθέσεις, προθεσμίες και συνέπειες της υπαναχώρησης αυτής εμπίπτουν στα πλαίσια ενημέρωσης από τον επιχειρηματία-προμηθευτή. Η εξυπηρέτηση του καταναλωτή, τέλος, πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ πρέπει να ρυθμίζονται ο χρόνος αναμονής του, εάν αφορά τηλεφωνικό κέντρο, και η χρέωση των κλήσεων, καθώς και, αν πρόκειται για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο χρόνος της απάντησης να είναι εύλογος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , ,

Καταναλωτές κι επιχειρήσεις

Ο Νέος Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

 

Από την 1η Απριλίου του 2017 τίθεται σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα 10/2017, με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας. Σκοπός του νομοθετήματος, όπως το ίδιο εκθέτει στο άρθρο 1, είναι να θεσπίσει αρχές συναλλακτικής συμπεριφοράς μεταξύ προμηθευτών, καταναλωτών και των ενώσεών τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης στις αγορές.

Ως προς τους προμηθευτές, αυτοί οφείλουν, γενικώς, να επιδεικνύουν εντιμότητα, σεβόμενοι την αρχή της καλής πίστης και της διαφάνειας, αλλά και της προσωπικότητας των καταναλωτών, επαγγελματική ευσυνειδησία, να χρησιμοποιούν σύγχρονες συναλλακτικές τεχνικές και μεθόδους κι επίσης, να μεριμνούν για την ασφάλεια των καταναλωτών και των προσωπικών τους δεδομένων, πρωτίστως, αλλά και του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σε έκταση εκτίθεται η υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών, η οποία το πρώτον γίνεται εγγράφως και με σαφήνεια, μάλιστα λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προσβασιμότητα στην ενημέρωση των καταναλωτών με αναπηρία. Η πρόνοια για ευπαθείς ομάδες (ανήλικοι, ηλικιωμένοι) και η αποχή από πράξεις εκμετάλλευσής τους εντάσσεται στις ρητώς ρυθμιζόμενες υποχρεώσεις τους. Ειδική μνεία γίνεται στον έλεγχο που οφείλουν να διενεργούν οι προμηθευτές των προϊόντων τους, ώστε να μην παρατηρούνται ελλείψεις ως προς αυτά που φαίνονται στους καταναλωτές ως διαθέσιμα. Υποχρέωση ιδίως των πιστωτικών φορέων είναι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ώστε να εκτιμάται η πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής του.

Οι καταναλωτές, από την άλλη, οφείλουν να είναι προσεκτικοί στις συναλλαγές τους, να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους των συμβάσεων που προτίθενται να υπογράψουν, να είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους, να μην ασκούν καταχρηστικά τα δικαιώματά τους και να επιδεικνύουν την ανάλογη ευπρέπεια στις συναλλαγές.

Προβλέπεται δε η συνεργασία των ενώσεων των προμηθευτών με αυτές των καταναλωτών για καλλιέργεια μεταξύ τους εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Τα μέλη τους, με μέριμνα των ίδιων των ενώσεων παροτρύνονται να προσφεύγουν σε εναλλακτικές (εξωδικαστικές) μορφές επίλυσης των διαφορών τους, την προβολή και προώθηση των οποίων αναλαμβάνουν οι ίδιες οι ενώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

Διαμεσολάβηση-επιχειρηματικά δάνεια

Ειδικά Διαδικαστικά Ζητήματα του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού

Με αφορμή τις εντατικές διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα με τους θεσμούς και προωθούν το νέο νομοσχέδιο που αφορά τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, είναι σκόπιμο να γίνει μία αναφορά σε κάποιες ειδικές πτυχές του νομοσχεδίου, ώστε να εμπεδωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί η διαδικασία, προτού τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος, με τον οποίο θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτικότητα του θεσμού της διαμεσολάβησης.
Αρχικά, εξαιρούνται όσοι έχουν απαιτήσεις που συγκεντρώνονται σε ποσοστό 85% στα χέρια ενός πιστωτή, ενώ επίσης δεν υπάγονται στο νόμο: α) κάποιοι ειδικοί τύποι εταιρειών, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, β) οφειλέτες που βρίσκονται στο στάδιο εκκαθάρισης και γ) οφειλέτες που εκκρεμεί αίτηση ή οριστική απόφαση για υπαγωγή στην Πτωχευτική διαδικασία ή στη Ρύθμιση Κόκκινων Δανείων του ν. 4307/2014. Εξαιρούνται από τη διαδικασία κι όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οικονομικά εγκλήματα, όπως φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κοκ.
Οι οφειλές μπορεί να έχουν προκύψει, εκτός από δάνειο, και από σφραγισμένες επιταγές του οφειλέτη, διαταγές πληρωμής εις βάρος του, καθώς και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Περαιτέρω, πρέπει να έχουν γεννηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου του 2016.
Ως προς την αίτηση, αυτή μπορεί να υποβληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου του 2018. Δίδεται δυνατότητα άπαξ υποβολής, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του, ακόμη και για τυπικούς λόγους, δε θα μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση. Πρόκειται για αυστηρό περιορισμό που δημιουργεί την απαίτηση να είναι η αίτηση «άψογη» από την πρώτη υποβολή της. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω πλατφόρμας ΕΓΔΙΧ. Προβλέπεται δε υποχρεωτική συνυποβολή από τους συνοφειλέτες.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργείται με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή-συντονιστή κυρίως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, ενώ, κατόπιν αιτήματος πιστωτών που αντιστοιχούν στο 1/5 του συνόλου των απαιτήσεων θα γίνεται δια ζώσης. Για τη διαμόρφωση του περιεχομένου δεν υπάρχουν δεσμευτικές διατάξεις, παρά μόνον για να εξασφαλίσουν τη μη χειροτέρευση της θέσης των μη συμβαλλομένων πιστωτών, την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των προνομιούχων πιστωτών και τη σύμμετρη ικανοποίηση από τις διανομές. Προνομιακή ικανοποίηση χρήζουν, κατ’ εξαίρεση, οι πιστωτές νέων χρηματοδοτήσεων.
Η συμμετοχή του Δικαστηρίου περιορίζεται στην επικύρωση της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν τα μέρη, ενώ οι λόγοι απόρριψης της αίτησης είναι αρκετά περιορισμένοι, δηλαδή αν παραβιάστηκαν κανόνες διαδικασίας ή αν δεν κλητεύτηκαν πιστωτές με μεγάλο μέρος της απαίτησης. Κατά τα λοιπά, η απόφαση αποτελεί εκτελεστό τίτλο, ενώ δεσμεύει το σύνολο κι όχι μόνο τους συμβαλλόμενους πιστωτές, ανεξαρτήτως συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν εκτός από τους συνοφειλέτες που συνυπέβαλαν την αίτηση και για τους εγγυητές.
Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε πιστωτή να υποβάλει αίτηση ακύρωσης της συμφωνίας ενώπιον του Δικαστηρίου, εφόσον υπάρχει καθυστέρηση καταβολών 90 ημερών. Αν επέλθει η ακύρωση, αυτή ισχύει για όλους τους πιστωτές, καθώς και παράγει μαχητό τεκμήριο για την παύση πληρωμών του οφειλέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο-διαμεσολαβητή  στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,