RSS

Διαμεσολάβηση – Συμβιβασμός win-win!

 

Ο καινοτόμος θεσμός της Διαμεσολάβησης αποτελεί πλέον ένα φαινόμενο με παγκόσμιες διαστάσεις, καθώς πρόκειται για μία εναλλακτική διέξοδο επίλυσης διαφορών αντί της δικαστικής, όπου πρωτεύοντα ρόλο έχουν η διαπραγμάτευση και η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μεταξύ  των μερών, παρά η –επί μακρόν- αντιδικία. Η Διαμεσολάβηση έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο με ποσοστά  συμβιβαστικής επίλυσης 85%!.

Πρόκειται για μία εξωδικαστική διαδικασία διαπραγμάτευσης των δύο μερών, στην οποία παρίσταται   ο Διαμεσολαβητής, υπό την καθοδήγηση του οποίου τα μέρη, κατόπιν συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, μπορούν να οδηγηθούν σε μία αμοιβαίως επωφελή συμβιβαστική λύση, χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουν στην -πολύ συχνά- χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία των «μαχών» στα δικαστήρια, η οποία καταστρέφει και τις σχέσεις των μερών, κάτι ιδιαίτερα επώδυνο όταν πρόκειται περί συγγενών, συνεργατών, εταίρων κλπ. Ο «άτυπος» και «ιδιωτικός» χαρακτήρας της διαμεσολάβησης μπορεί να σημάνει και επίλυση της διαφοράς εντός μίας και μόνον ημέρας, ενώ έχει  χαρακτήρα εμπιστευτικότητας-απορρήτου για τους ενδιαφερομένους που προσέρχονται πάντα με τους δικηγόρους τους.

Σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί ότι οι συμφωνίες της διαμεσολάβησης έχουν εκτελεστότητα δικαστικής αποφάσεως.

Ειδικώς στην ελληνική έννομη τάξη, όπως έχει εισαχθεί ο παρών θεσμός, με το Ν. 3898/2010, ο οποίος ουσιαστικά εφάρμοσε την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/52/ΕΚ, παραμένει όλως προαιρετικός. Παρ’ όλα αυτά, κάμψη στον κανόνα αυτό υποδηλώνει η πρόθεση του νομοθέτη να καταστήσει τη διαμεσολάβηση υποχρεωτική για κάποιες υποθέσεις.

Η πρώτη περίπτωση, ιδιαίτερης σημασίας για τον επιχειρηματικό κόσμο, είναι η πρόταση για υποχρεωτικό στάδιο Διαμεσολάβησης όσον αφορά τη ρύθμιση των επιχειρηματικών-εμπορικών δανείων, που είναι ευρέως γνωστά ως «κόκκινα δάνεια», εφ’ όσον οι επιχειρήσεις είναι υπερχρεωμένες, τα δε επιχειρηματικά τους σχέδια είναι βιώσιμα, είναι δηλαδή εφικτό κατόπιν λήψεως μέτρων, να επανακάμψουν. Μία τέτοια προοπτική σαφώς, λαμβανομένων υπ’ όψη και των απαιτήσεων της αγοράς και του επιχειρηματικού κόσμου για ταχύτατες διεκπεραιώσεις των ανακυπτόντων διαφορών, φαντάζει εκ των προτέρων ρηξικέλευθη ρύθμιση μίας καταστάσεως που ούτως ή άλλως έχρηζε αντιμετωπίσεως.

Όπως παρουσιάζεται η Διαμεσολάβηση ως θεσμός, δικαιολογεί και τη διάθεση του νομοθέτη να την εισαγάγει και σε ένα έτερο πεδίο δικαίου, αυτό του οικογενειακού, και συγκεκριμένα ως τρόπο επίλυσης του ζητήματος της συνεπιμέλειας. Η καθιέρωση υποχρεωτικού σταδίου Διαμεσολαβήσεως θα δώσει την ώθηση στο εκάστοτε ζεύγος να αποταθεί σε έναν ειδικευμένο Διαμεσολαβητή ώστε η διαφορά να επιλυθεί υπό καθεστώς ιδιωτικότητας, άμεσα χρονικά, με τη δέουσα εμπιστευτικότητα που αρμόζει σε ζητήματα της οικείας φύσης.

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης τα ενδιαφερόμενα μέρη ορίζουν πώς θα διεξαχθεί ενώ τηρείται το απόρρητο ακόμα και για τη συμφωνία υπαγωγής στη συμβιβαστική αυτή προσπάθεια. Ο διαμεσολαβητής διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις σε κλίμα ομαλό και πολιτισμένο. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους γίνονται ξεχωριστές συνεδρίες-συζητήσεις κάθε μέρους με τον διαμεσολαβητή οπότε καθένας αναπτύσσει ελεύθερα κι εμπιστευτικά τις απόψεις του και τα ευρύτερα συμφέροντά του. Δεν ακολουθούνται τα όσα οι νόμοι προστάζουν για τις διαδικασίες στα δικαστήρια. Δεν κατατίθεται τίποτα από όσα ειπωθούν εκεί στη δίκη που θα ακολουθήσει εάν αποτύχουν τα μέρη να συμφωνήσουν.  Όμως εάν επιτευχθεί συμφωνία αυτή είναι δεσμευτική και γίνεται εκτελεστή άμεσα, χρησιμεύει για εγγραφή υποθήκης, πλειστηριασμό κλπ.

Το ποσοστό επιτυχίας των υποθέσεων της διαμεσολάβησης είναι 85% παγκοσμίως γιατί   με τη διαμεσολάβηση όλοι κερδίζουν άμεσα κάτι winwin, ενώ στα δικαστήρια υπάρχει πάντα ρίσκο winlose, μεγάλο χάσιμο χρόνου και δαπάνες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα διάσωση δύο κατοικιών!

Απόφαση Υπερχρεωμένων του Γραφείου μας:

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά διατάζει μηνιαίες καταβολές 60€ σε ζεύγος αιτούντων, δηλαδή 30€ καταβολές στον καθένα για μία τριετία, διασώζει την κύρια κατοικία τους και ακόμα ένα ακίνητο του αιτούντος και διαγράφει εντελώς οφειλές τους από πιστωτικές κάρτες!

Το νεαρό ζεύγος των αιτούντων, με συνολικό μηνιαίο εισόδημα να βρίσκεται οριακά στο ποσό των 800€, καθώς ο πρώτος εργάζεται μερικώς ως διανομέας, η δε δεύτερη των αιτούντων ως πωλήτρια, και δύο ανήλικα τέκνα, είχαν ως κύρια οφειλή τους στεγαστικό δάνειο που υπερέβαινε τις 50.000€, στο οποίο ήταν συνοφειλέτες, καθώς και μικρότερα ποσά από χρέη σε πιστωτικές κάρτες. Το χαμηλό τους εισόδημα δεν τους επέτρεπε να ανταπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους και στις υψηλές καταβολές που απαιτούσε το σύνολο των δανείων-καρτών. Δεδομένης της περιουσιακής τους κατάστασης, η απόφαση διατάζει μηνιαίες καταβολές ποσού 30€ για έκαστο για μία τριετία, με αποτέλεσμα, στο τέλος αυτής, να έχουν αποπληρώσει έκαστος 1.080€.

Η απόφαση συνεχίζει, περαιτέρω, διαγράφοντας τις οφειλές των δύο πιστωτικών καρτών τους,   κρίνοντας ότι η αποπληρωμή τους θα ήταν πρακτικά αλυσιτελής!

Όσον αφορά δε την κύρια κατοικία τους, αυτή διασώζεται, όπως επίσης κι ένα επιπλέον ακίνητο του αιτούντος! Για τη δε διάσωση της κύριας κατοικίας τους, ορίστηκαν από το δικαστήριο καταβολές ποσού 90€ από έκαστο για 20 έτη, αρχής γενομένης κατόπιν της πρώτης τριετίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για τις συνολικές τους οφειλές, οι οποίες υπερέβαιναν συνολικά τις 55.000€, να κληθούν να πληρώσουν, σε βάθος 23 ετών, λιγότερο από 45.000€, «κουρεύοντας» το στεγαστικό και τις κάρτες και κερδίζοντας και το δεύτερο σπίτι τους!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα. Μηδενικές καταβολές

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Με την από 10.01.2017 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου σε υπόθεση για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όχι μόνον έγινε δεκτή η αίτηση του εντολέα μας, αλλά ορίστηκαν επιπλέον μηδενικές καταβολές, παρά το γεγονός ότι οι οφειλές του ξεπερνούσαν τις 260.000€ και το ότι διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία!

Επιτύχαμε την έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία ορίζει μηδενικές καταβολές στον αιτούντα. Ο τελευταίος, πρόσφατα άνεργος και διαζευγμένος, για να καλύψει τις άμεσες βιοτικές ανάγκες του, βασιζόταν στη σύνταξη του πατέρα του. Διέθετε ο αιτών, ωστόσο, σημαντική ακίνητη περιουσία, την οποία όμως δεν εκμεταλλευόταν, και την οποία μάλιστα πρότεινε για να ικανοποιήσει τους πιστωτές του. Με τη δε οφειλή του να υπερβαίνει τις 260.000€, η δόση που θα όφειλε να καταβάλλει μηνιαίως θα ξεπερνούσε τις 2.000€! Παρά ταύτα, αποδείξαμε στο δικαστήριο τη δεινή θέση στην οποία είχε περιέλθει ο εντολέας μας, με αποτέλεσμα η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε όχι απλώς να αποδέχεται την αίτηση αυτού, αλλά, πολύ περισσότερο, να ορίζει και μηδενικές οφειλές για τον ίδιο!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα. Καταβολές 50 ευρώ αντί 750!

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (υπερχρεωμένα νοικοκυριά), διατάζει μηνιαίες καταβολές 50€ το μήνα στην εντολέα μας, ενώ η οφειλή της ήταν σχεδόν 165.000€ και η μηνιαία δόση που θα έπρεπε να καταβάλλει να αγγίζει τα 750€!

Σύμφωνα με την από 10.01.2017 προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο για την αίτηση της εντολέα μας, της οποίας το εισόδημα, μαζί με του συζύγου της κυμαίνεται περί τα 1.100€, ορίστηκαν μηνιαίες καταβολές ποσού 50€. Η ίδια η αιτούσα είναι ιδιωτικός υπάλληλος με μισθό να μην υπερβαίνει τα 600€ μηνιαίως, ο σύζυγός της συνταξιούχος, ο οποίος λαμβάνει σύνταξη ποσού περί τα 450€ το μήνα, ενώ είναι γονείς κι ενός ανηλίκου τέκνου. Η οφειλή της αιτούσας προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη σύναψη στεγαστικού δανείου, μάλιστα σε ελβετικά φράγκα, η οφειλή του οποίου δανείου ήταν περί τις 165.000 €, με αποτέλεσμα η αιτούσα μηνιαίως να υποχρεούνταν σε δόση 750€, ποσό που προφανώς, λόγω του χαμηλού εισοδήματος και τις ανάγκες ενός ανηλίκου τέκνου, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να καταβάλλει.

Το δικαστήριο αναγνώρισε τη δυσχέρεια της εντολέα μας και, ορίζοντάς της μηνιαίες καταβολές ποσού 50€, ουσιαστικά την απεγκλώβισε από την κατάσταση αυτή, ελαφρύνοντας το ποσό καταβολής κατά 700€!

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ομογένεια. 2ο άρθρο στο περιοδικό «Vision» Αμερικής-Καναδά

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας μέσω του έγκριτου περιοδικού που μας φιλοξενεί θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους Έλληνες ομογενείς για ορισμένα θέματα περιουσιακής φύσεως που ανακύπτουν στην Ελλάδα και σχετίζονται με ακίνητα είτε αποκτώνται από κληρονομιά είτε από άλλη αιτία.

Από κληρονομιά αποκτώνται κινητά κι ακίνητα όταν υπάρχει διαθήκη  ή χωρίς αυτή – εξ αδιαθέτου, όταν υπάρχει συγγένεια. Για να ισχύει μία διαθήκη που αφορά ακίνητα στην Ελλάδα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα απαιτούν οι ελληνικοί νόμοι.

Βάσει αυτών τα είδη διαθηκών είναι τρία:

α) Η ιδιόγραφη διαθήκη, που είναι και η πιο συνήθης, γράφεται, υπογράφεται και χρονολογείται οπωσδήποτε από το χέρι του διαθέτη.

β) Η δημόσια διαθήκη, η οποία συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου, παρουσία μαρτύρων, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι οι κληρονόμοι του διαθέτη και

γ) Η μυστική διαθήκη, η οποία αρχικά συντάσσεται από τον διαθέτη ως ιδιόγραφη και παραδίδεται σε συμβολαιογράφο, ενώπιον μαρτύρων.

Εν προκειμένω, η σύνταξη δημόσιας διαθήκης από Έλληνα του εξωτερικού προϋποθέτει σε μεγάλο βαθμό τη σύμπραξη με το Προξενείο. Διαθήκη μπορεί να κατατεθεί προς φύλαξη στο Προξενείο σε κάθε περίπτωση, ενώ επίσης μπορεί και να ανακληθεί οποτεδήποτε. Στο ενδεχόμενο που η διαθήκη προς κατάθεση είναι μυστική, θα πρέπει να προσκομισθεί η ιδιόγραφη διαθήκη του διαθέτη, σε σφραγισμένο φάκελο.

Σημειώνεται πως εάν η διαθήκη αφορά ακίνητα ευρισκόμενα στην Ελλάδα, το εφαρμοζόμενο δίκαιο θα είναι το ελληνικό, οπότε και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά τη σύνταξή της να συμβουλεύονται και συνεργάζονται με ελληνικά δικηγορικά γραφεία, για να μην προκύψουν ζητήματα νομικής ορθότητας.

Οι διαθήκες, προτού εκτελεστούν, θα πρέπει να δημοσιευθούν από τα Ελληνικά δικαστήρια. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Πρωτοδικείο, όπου πρέπει να γίνει καταχώρηση της μεταφρασμένης διαθήκης μετά τη δημοσίευσή της στο εξωτερικό. Απαραίτητο έγγραφο εν προκειμένω είναι το αποδεικτικό θανάτου, το οποίο, αν ο διαθέτης πέθανε στην Ελλάδα, θα δοθεί από το αρμόδιο ληξιαρχείο, ενώ αν πέθανε στο εξωτερικό, από το αντίστοιχο Προξενείο.

Για την αποδοχή κληρονομιάς δεν είναι απαραίτητο να μεταβεί ο ενδιαφερόμενος στην Ελλάδα, αλλά με πληρεξούσιο που υπογράφεται στο Προξενείο, είναι δυνατός ο διορισμός εκπροσώπου στην Ελλάδα, ο οποίος θα ενεργήσει την αποδοχή κληρονομιάς με συμβολαιογραφική πράξη, την καταβολή φόρου, την εγγραφή στο Κτηματολόγιο και, γενικώς, κάθε ενέργεια που θα απαιτούνταν από τον ενδιαφερόμενο. Χρειάζεται πάντα το πιστοποιητικό θανάτου, ενώ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, απαιτείται το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (εφ’ όσον ο θανών είχε γεννηθεί στην Ελλάδα), καθώς και ακριβής περιγραφή των κινητών κι ακινήτων του κληρονομουμένου. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία που τίθεται για τη ρύθμιση κληρονομικών υποθέσεων των κατοίκων του εξωτερικού με την εφορία είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει από την ημέρα θανάτου του κληρονομουμένου. Αν υπάρχει διαθήκη κι έχει δημοσιευθεί, η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης.

Η ελλιπής πληροφόρηση και η διαμονή εκτός Ελλάδας έχει εμφανέστερες συνέπειες όχι μόνο στα ζητήματα των κληρονομιών αλλά γενικά σε ό,τι αφορά τα ακίνητα που μπορεί να «χαθούν» από την περιουσία και να τα ιδιοποιηθεί άλλος δια χρησικτησίας.

Αυτό συμβαίνει διότι η μακρόχρονη απουσία του ιδιοκτήτη δίνει την αφορμή σε επίδοξους τρίτους να καταλαμβάνουν, παρανόμως αρχικά, το ακίνητο, και να το χρησιμοποιούν. Έτσι, αν εντός εικοσαετίας, ο πραγματικός ιδιοκτήτης δεν ασκήσει αγωγή,  ο τρίτος αποκτά το ακίνητο με χρησικτησία (απόκτηση δια της χρήσεως). Η κατοχή απλώς των συμβολαίων ή τίτλων ιδιοκτησίας δεν αποτελεί άμυνα κατά της συμπεριφοράς αυτής!!!, αντίθετα απαιτείται η ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιθεώρηση,  διενέργεια πράξεων νομής, πχ αποστολή εξωδίκων δηλώσεων, εκμετάλλευση, που με βεβαιότητα αποδεικνύουν την ιδιότητα του νομέα (χρήστη) στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη και όχι κάποιου τρίτου.

Η πράξη έχει δυστυχώς δείξει ότι ζητήματα χρησικτησίας προκύπτουν σε περιπτώσεις συγκυριότητας, όπου ο διαμένων στην Ελλάδα συγκύριος νέμεται ολόκληρο το ακίνητο σαν να ήταν ο μοναδικός ιδιοκτήτης! Συχνά μάλιστα τα πρόσωπα αυτά είναι άτομα εμπιστοσύνης, όπως συγγενείς ή φίλοι!! Για αυτό απαιτείται διαρκής ενημέρωση των ιδιοκτητών σχετικά με την κατάσταση των ακινήτων τους στην Ελλάδα και, για τη δική τους διασφάλιση, να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για τα ακίνητά τους.

Το γραφείο μας στην Ελλάδα αναλαμβάνει την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για την κάλυψη αυτών των ζητημάτων είτε εξωδικαστικά είτε δικαστικά είτε ακόμα με προσφυγή στη διαμεσολάβηση. Με την επαγγελματική μας επιστασία προλαβαίνουμε ζημίες που θα είχαν τεράστιο  οικονομικό, αλλά και συναισθηματικό κόστος. Για κάθε πληροφορία επικοινωνείτε: akorela.lawfirm@gmail.com, 0030 6932455478,  0030 2108811903.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Αθώος για παιδική πορνογραφία από το Μικτό Ορκωτό Κακουργημάτων

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας σε ποινική υπόθεση ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών στις 16.12.2016:

Αθώος ο κατηγορούμενος για το κακούργημα της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Με μάρτυρα ειδικό πραγματογνώμονα που φέραμε, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, αποδείξαμε ότι οι εικόνες και τα video που είχε στους ανεξάρτητους σκληρούς δίσκους ο ναυτικός κατηγορούμενος δεν είχαν υποπέσει στην αντίληψή του, τα αρχεία αυτά δεν τα είχε ανοίξει ο ίδιος αλλά μόνο τα  “antivirus” προγράμματα, είχαν βρεθεί σε αρχεία γενικού σεξουαλικού περιεχομένου τα οποία ο κατηγορούμενος ως ναυτικός στα κρουαζιερόπλοια αντάλλαζε με άλλους συναδέλφους του χωρίς να τα ελέγχει.

Επειδή η άγνοια της κατοχής αποδείχθηκε περίτρανα, και ο ίδιος ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου έκανε αθωωτική πρόταση την οποία αποδέχτηκαν δικαστές κι ένορκοι, οπότε διατάχθηκε και η απόδοση στον κατηγορούμενο και των υπολοίπων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καμερών κλπ που είχαν κατασχεθεί για έρευνες καθώς και του ποσού της εγγυοδοσίας που είχε καταβάλει μετά την ανάκριση από όπου είχε αφεθεί ελεύθερος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 21/12/2016 in Ποινικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα μηδενικές καταβολές αν και υπάρχουν αποταμιεύσεις!

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών- υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Ορίζει μηδενικές καταβολές σε αιτούσα πρώην νεαρή υπάλληλο της καθ’ ης πιστώτριας τράπεζας που έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία της και ζει με τις αποταμιεύσεις της ποσού 22.000 ευρώ!!

 

Η αιτούσα, ηλικίας 35 ετών, εργαζόταν για χρόνια σε κατάστημα της πιστώτριας τράπεζας με μισθό που είχε φθάσει τα 1.450 ευρώ (επιπλέον εισέπραττε και ένα ενοίκιο ποσού 140 ευρώ) και έχει λάβει ένα στεγαστικό δάνειο για την αγορά της κύριας κατοικίας της ποσού 125.000 ευρώ με δόση 350 ευρώ που αργότερα ανήλθε σε ποσό 460 ευρώ. Σοβαροί λόγοι υγείας αλλά και η πρακτική δυσκολία του να είναι λειτουργική κατά την εργασία της την ανάγκασαν- ύστερα και από συστάσεις ιατρών- να αποχωρήσει από την εργασία της και να απέχει γενικώς από στρεσογόνες εργασίες για τουλάχιστον 2 έτη, μέχρι να συνέλθει και να σταθεί στα πόδια της. Δηλαδή θα μείνει χωρίς εισόδημα για τουλάχιστον δύο χρόνια!

Λόγω του ότι στην ουσία παραιτήθηκε από την εργασία της στην τράπεζα δεν δικαιούνταν κάποιας αποζημίωσης ή επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, ωστόσο τελικώς κατά την αποχώρηση της χορηγήθηκε εν είδει βοηθήματος από την εργοδότρια τράπεζα «αποζημίωση» ποσού περί τις 16.000 ευρώ για να μπορέσει να αντεπεξέλθει οικονομικά, μιας και δεν θα έχει πια μισθό ούτε κάποιο άλλο εισόδημα, πέρα από αποταμιεύσεις ποσού 10.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά κατά την αποχώρησή της είχε   26.000 ευρώ.

Τα αυξημένα έξοδα για ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, ιατρική παρακολούθηση και στήριξη, καθώς και η ειδική διατροφή, σε συνδυασμό με την φορολογία, τις ανάγκες μετακίνησης, απομειώνουν συνεχώς τις αποταμιεύσεις που πια έχουν κατέλθει σε 22.000 ευρώ. Η ιδιαίτερη ανασφάλεια για το μέλλον, καθώς ελλείψει μισθού «τρώει από τα έτοιμα» για να καλύπτει τα αυξημένα έξοδά της, χωρίς να γνωρίζει πότε θα συνέλθει για να μπορέσει να ξαναεργαστεί, εντείνουν το άγχος της και δεν μπορεί να καταβάλλει τίποτα για τη δόση της.

Τονίσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την υγεία και τον ψυχισμό της αιτούσας να της επιτραπεί η ανάλωση των αποταμιεύσεών της αποκλειστικά για τις ανάγκες της οπότε έγινε δεκτό το αίτημά μας για μηδενικές καταβολές 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,