RSS

ΕΔΔΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Πολύ συχνά νιώθουμε να αδικούμαστε από τις αποφάσεις των εγχώριων δικαστηρίων, όμως δεν είναι ανάγκη να μείνουμε μόνο στο πλαίσιο της δικής τους δικαιοδοσίας. Για την περαιτέρω διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας μπορούμε να απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), το οποίο είναι γνωστό και ως Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ή απλά ως Δικαστήριο του Στρασβούργου. Το Δικαστήριο αυτό εξετάζει, πάντοτε βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τις προσφυγές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατά της Ελλάδας, η οποία είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δεσμεύεται από τη Σύμβαση, υπάρχει η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μάλιστα σε ατομικό επίπεδο.

Ποιες είναι, όμως, οι προϋποθέσεις άσκησης μια προσφυγής;

Κατ’ αρχάς, δεν είναι απαραίτητο να έχετε ιθαγένεια κράτους – μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά αρκεί να παραπονείστε ότι η παραβίαση κάποιας διάταξης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έχει διαπραχθεί από κάποιο κράτος – μέλος. Μπορείτε να είστε είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο και βασικό στοιχείο είναι να είστε προσωπικά θύμα της παραβίασης.

Έπειτα, θα πρέπει να έχετε εξαντλήσει άπαντα τα εθνικά ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα. Ακόμη, θα πρέπει να έχουν προβληθεί οι ισχυρισμοί σας, οι παραβιάσεις δηλαδή τις οποίες επικαλείστε, ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Μετά τη δημοσίευση μιας τελεσίδικης απόφασης, συνήθως απορριπτική απόφαση επί αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία έξι μηνών για την άσκηση προσφυγής.

Κάτω από αυτή την πίεση του χρόνου, η σύνταξη της προσφυγής θα πρέπει να γίνει από έμπειρο, εξειδικευμένο δικηγόρο ειδική φόρμα. Εν συνεχεία, και εφόσον η προσφυγή σας κριθεί παραδεκτή, θα πρέπει και να κοινοποιηθεί προς το εγκαλούμενο κράτος τηρουμένων όλων των νόμιμων τύπων.

Αφού το Δικαστήριο επεξεργαστεί την προσφυγή σας, θα απαντήσει γραπτώς και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι υπήρξε κάποια παραβίαση διάταξης της Σύβασης έχει τη δυνατότητα να σας επιδικάσει “δίκαιη ικανοποίηση”, χρηματική αποζημίωση δηλαδή για την βλάβη που υποστήκατε, ενώ πιθανόν είναι να υποχρεώσει το κράτος μέλος να σας αποζημιώσει για τα δικαστικά έξοδα. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές και η εμπλεκόμενη χώρα είναι υποχρεωμένη να τις τηρήσει.

Ενδεχομένως, μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να σας φαντάζει ιδιαίτερα άγνωστη και δύσκολη διαδικασία, όμως με την κατάλληλη νομική καθοδήγηση είναι πολύ πιθανόν να καταφέρετε να κερδίσετε όσα σας στέρησαν τα ελληνικά δικαστήρια.

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρεώνοντας την Ελλάδα σε συμμόρφωση και επιδικάζοντας υψηλά ποσά αποζημιώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συμφωνίες ενόψει covid-19

Μια εμπορική επιχείρηση στα πλαίσια της δραστηριότητάς της συνάπτει εμπορικές συμβάσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι οι συμβάσεις αυτές αποτελούν για μια επιχείρηση σημαντικά “περιουσιακά στοιχεία”.

Στις συνήθεις εμπορικές συμβάσεις ανήκουν οι συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής, οι συμβάσεις προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, οι συμβάσεις μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, οι συμβάσεις αγοράς, μίσθωσης ή διαχείρισης ακινήτων, οι συμβάσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, κατασκευαστικές συμβάσεις, συμβάσεις έργου και προμηθειών, οι συμβάσεις ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Agreements) κα.

Το εύρος των εμπορικών συμβάσεων είναι πολύ μεγάλο και μπορεί να είναι από σχετικά απλές έως εξαιρετικά περίπλοκες. Σε κάθε περίπτωση, οι εμπορικές συμβάσεις απαιτούν πολύ καλή κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου συνάπτονται και, κατά συνέπεια δεν μπορούν να αξιολογηθούν και να συνταχθούν από οποιονδήποτε, παρά μόνο από εξειδικευμένο δικηγόρο.

Ενόψει covid-19 και lockdown πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε συμβατικές υποχρεώσεις απορρέουσες είτε από εμπορικές είτε από δανειακές συμβάσεις με αποτέλεσμα να απειλούνται άμεσα από εγγραφή σε ΤΕΙΡΕΣΊΑ και ποινικές ή αστικές ευθύνες και αποζημιώσεις. Όμως λόγω της ανωτέρας βίας που οδήγησε στην αδυναμία αυτή είναι εφικτό να ακυρωθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες από την φαινομενική αφερεγγυότητα των επιχειρηματιών αυτών. Τα ίδια ισχύον και για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία και εμπεριστατωμένη γνώση σε όλα τα στάδια των εμπορικών και δανειακών συμβάσεων, από το σχεδιασμό και την εκτίμηση του επιχειρηματικού κινδύνου και τις διαπραγματεύσεις έως την υλοποίηση και μπορεί να σας προσφέρει την κατάλληλη υποστήριξη και νομική καθοδήγηση, ανάλογα με το μέγεθος τους στόχους και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε μας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Εταιρία εμπορική ή αστική

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Συχνότατα, η ανάμειξη σε επιχειρηματικές δραστηριότητες οδηγεί στη συμμετοχή σε κάποια εταιρία. Ωστόσο, η λειτουργία μιας εταιρίας είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη υπόθεση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο απαραίτητη κρίνεται η νομική καθοδήγηση από έμπειρο και ενημερωμένο δικηγόρο σε κάθε στάδιο, δηλαδή από την επιλογή του εταιρικού τύπου μέχρι την ενδεχόμενη λύση της εταιρίας.

Αρχικά, οι εταιρίες διακρίνονται σε κερδοσκοπικές και μη, σε εμπορικές ή αστικές, σε κεφαλαιουχικές, στις οποίες περιλαμβάνονται η Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και η Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.), και στις προσωπικές, στις οποίες περιλαμβάνονται η Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.), η Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.), η Κοιν.Σεπ, η Αφανής Εταιρία κλπ και, όπως είναι προφανές,  η ευθύνη των εταίρων διαφέρει σημαντικά ανά τύπο.

Ένας δικηγόρος με εμπειρία στο εταιρικό δίκαιο θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τις “κακοτοπιές” στην επιλογή του εταιρικού τύπου. Για παράδειγμα, ενώ η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης φαντάζει ως ο κατάλληλος εταιρικός τύπος για περιπτώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας μικρού ή μεσαίου κεφαλαίου, με αντίστοιχα μικρό  ή μεσαίο κύκλο εργασιών, στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τα αυξημένα έξοδα της Ε.Π.Ε. (συμβολαιογραφικός τύπος για τη σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού), αλλά και το γεγονός ότι για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται διπλή πλειοψηφία από τη Συνέλευση των Εταίρων, καθιστώντας δυσχερή τη λειτουργία της, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν έναν έμπειρο νομικό στο να σας υποδείξει την πολύ πιο συμφέρουσα νέα μορφή εταιρικού τύπου, την Ι.Κ.Ε., για την οποία αρκεί κεφάλαιο ένα (1) ευρώ ή απλώς παροχή προσωπικής εργασίας ή άλλες παροχές από τους εταίρους ή άλλες μορφές σύστασης εταιρίας…. Υπάρχουν κι άλλες μορφές εμπορικής ή αστικής εταιρίας ή κοινοπραξίας εκτός από τις ανωτέρω βασικές.

Για τη σύσταση κάθε μορφής εταιρίας απαιτείται η σύνταξη καταστατικού, το οποίο ουσιαστικά αποτυπώνει τη συμφωνία μεταξύ των εταίρων. Όταν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος του καταστατικού, ενώ για τις Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. αρκεί και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Σε κάθε περίπτωση, το καταστατικό θα πρέπει να συνταχθεί με μεγάλη επιμέλεια, από εξειδικευμένο νομικό, ώστε να μην υπάρχουν λάθη, αμέλειες και νομικά κενά, τα οποία θα οδηγήσουν τους εταίρους σε νομικές και δικαστικές περιπέτειες.

Αφού συσταθεί μια οποιασδήποτε μορφής εταιρία τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι πολλά. Ειδικά αν πρόκειται για τις λεγόμενες “επικίνδυνες εταιρείες”, δηλαδή την Ο.Ε. και την Ε.Ε., στις οποίες ελλοχεύει ο κίνδυνος της απώλειας της προσωπικής περιουσίας των εταίρων, η νομική συμβουλή και εποπτεία κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την τελευταία πράξη, δηλαδή τη λύση μιας εταιρίας. Ενώ κατά τη σύσταση μια εταιρίας υπάρχει μεταξύ των εταίρων πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας για το  κοινό “όραμα”, κατά τη λύση της υπάρχει απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Λόγω άγνοιας πολλοί νομίζουν ότι με τη λύση της εταιρίας παύει ακαριαία και η νομική προσωπικότητα αυτής. Στην πραγματικότητα, όμως, η εταιρία εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης όλων των εκκρεμών έννομων σχέσεών της και ακολουθείται μια πολύπλοκη διαδικασία. Προκειμένου να αποφευχθούν οι προστριβές, να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των εταίρων και να τηρηθούν οι απαραίτητοι τύποι θα πρέπει να απευθυνθείτε στον κατάλληλο δικηγόρο.

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στο εταιρικό δίκαιο τόσο στον συμβουλευτικό τομέα, όσο και στη δικαστηριακή πρακτική. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε μας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:

            Η αγορά ενός ακινήτου δεν είναι μία απλή διαδικασία. Είτε πρόκειται για την επιλογή του προς αγορά ακινήτου, είτε για τον νομικό του έλεγχο, είτε για τη σύνταξη προσυμφώνου και προκαταβολή, είτε για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου αγοραπωλησίας, υπάρχουν άφθονες λεπτομέρειες και σημαντικά σημεία που ελλοχεύουν κινδύνους για τον λιγότερο προσεκτικό αγοραστή. Μολονότι η παράσταση δικηγόρου δεν είναι καθαυτή υποχρεωτική, η συνδρομή του είναι πάντοτε καθοριστική για την βέλτιστη και ασφαλέστερη δυνατή διεκπεραίωση της αγοράς του εκάστοτε ακινήτου. Το ίδιο ισχύει για την συμβολή του μηχανικού.

            Αρχικά, η επιλογή του ακινήτου από τον επίδοξο αγοραστή δεν είναι απλή υπόθεση. Πέραν της συνεκτίμησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ακινήτου και του κατά πόσο ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του αγοραστή και πέρα από τον έλεγχο για ύπαρξη τυχόν ελαττωμάτων σε αυτό, μείζονος σημασίας είναι και ο νομικός του έλεγχος, ήτοι ο λεγόμενος έλεγχος τίτλων. Αυτό που ελέγχεται εν προκειμένω στα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία είναι το εάν ο πωλητής είναι πράγματι και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και νομιμοποιείται να το διαθέτει προς πώληση, αλλά και το εάν το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από βάρη (π.χ. υποθήκη, κατάσχεση, δουλεία κ.λπ.). Αναζητώνται δηλαδή τυχόν νομικά ελαττώματα του ακινήτου, που πολλές φορές είναι και τα κρισιμότερα και τα πιο δύσκολα να διορθωθούν.

            Επίσης, η αρχική συμφωνία για την αγορά περιλαμβάνει την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, που θα ορίζει κι εξειδικεύει το προς αγορά ακίνητο, το τίμημα της αγοράς και την καταβολή ποσού προκαταβολής από τον αγοραστή προς τον πωλητή και τις ποινικές ρήτρες. Αυτό το συμφωνητικό, όμως, αν είναι τυποποιημένο, αφήνει τον αγοραστή έκθετο σε  ευθύνες για αποζημιώσεις, ενώ   ήδη σε αυτό το σημείο, είναι γεγονός ότι πιθανώς έχουν μεσολαβήσει έξοδα και δαπάνες, απώλεια άλλης ευκαιρίας για αγορά κ.ο.κ. Για αυτό, τα ιδιωτικά αυτά συμφωνητικά πρέπει να συντάσσονται εξ αρχής από τα μέρη εξατομικευμένα, επιμελημένα από τους νομικούς τους συμπαραστάτες, ώστε να τους παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.  

            Και η υπογραφή όμως της τελικής συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ενδέχεται να βρίθει λαθών και να υποκρύπτει παγίδες για τα εμπλεκόμενα μέρη· έτσι, η σύνταξή της πρέπει   να λαμβάνει χώρα εφ’ όσον και μόνον εφ’ όσον είναι νομικά εξασφαλισμένη η θέση του αγοραστή, κατά τα ανωτέρω. Διότι, εκκρεμότητες, αστοχίες και σφάλματα που θα εμφιλοχωρήσουν τυχόν στο τελικό συμβόλαιο διορθώνονται έπειτα πολύ δύσκολα, με τρόπο κοστοβόρο, χρονοβόρο και σε κάθε περίπτωση ασύμφορο (αν χωρούν διόρθωσης). Σημειωτέον δε ότι η αγοραπωλησία δεν περατούται με τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου, αλλά με την μεταγραφή αυτού στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία. Είναι, κατά πως λέγεται, όρος του ενεργού για την απόκτηση της κυριότητας από το νέο ιδιοκτήτη.

            Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι μία αγορά ακινήτου γίνεται πιο δύσκολη στις περιπτώσεις αλλοδαπών, κατοίκων τρίτων κρατών, που για επενδυτικούς επιθυμούν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου στην Ελλάδα, αλλά δεν δύνανται να είναι παρόντες καθ’ όλη τη διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου μάλιστα απαιτείται συγκεκριμένη προδικασία (έκδοση Α.Φ.Μ., άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα κ.λπ.) η σημασία κι ανάγκη ενός εξουσιοδοτημένου δικηγόρου καθίσταται προφανέστερη και επιτακτικότερη. Εν τοις πράγμασι, ολόκληρη η διαδικασία, έως και την υπογραφή των τελικών συμβολαίων, μπορεί να γίνει εκ του μακρόθεν, αποκλειστικά από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Στις πλείονες δε των περιπτώσεων, η εν λόγω επένδυση αποσκοπεί στην έκδοση της  Golden Visa (άδειας διαμονής πέντε ετών), διαδικασία η οποία επίσης απαιτεί τη μεσολάβηση νομικού συμπαραστάτη, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξέλιξή της.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ψυχική οδύνη-αποζημίωση

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ

            Μία εγκληματική ενέργεια, ανεξαρτήτως της έντασης ή του ιδιαίτερου χαρακτήρα της, έχει αυτόματα χαρακτήρα αδικοπραξίας, κατά το αστικό δίκαιο (αρθρ. 914 Α.Κ.). Είτε πρόκειται για κλοπή είτε για συκοφαντική δυσφήμηση είτε για απάτη είτε για σωματική βλάβη ή για οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά,  σε κάθε περίπτωση, το θύμα της ενέργειας (ή οι οικείοι του θύματος) δύναται να διεκδικήσει όχι μόνον την ποινική δίωξη του θύτη, αλλά και την αποζημίωσή του από αυτόν. Άλλωστε, τα παραπάνω, πιο χαρακτηριστικά εγκλήματα, αλλά και κάθε αξιόποινη πράξη, δύνανται να σημαίνουν για το θύμα απώλεια περιουσίας, με την πιο στενή έννοια (π.χ. στην περίπτωση της κλοπής ή της απάτης) ή αυξημένα έξοδα και δαπάνες (π.χ. ιατρικής φύσης, στην περίπτωση της σωματικής βλάβης).

            Οπότε, σε πρώτο επίπεδο, η αποζημίωση που μπορεί να αναζητήσει το θύμα μίας εγκληματικής πράξης, αφορά ουσιαστικά την κάλυψη της ζημίας που υπέστη, είτε αυτή πρόκειται για θετική ζημία ή αποθετική, το λεγόμενο δηλαδή διαφυγόν κέρδος. Έτσι, κάθε τυχούσα ζημία που προκλήθηκε στο θύμα αποκαθίσταται, ώστε να ανατραπεί, στο βαθμό βεβαίως του εφικτού, η άδικη και παράνομη πράξη που τελέστηκε σε βάρος του. Η βλάβη που δύναται όμως να προκληθεί, δεν είναι πάντα υλική. Οι εγκληματικές ενέργειες δεν έχουν μόνον υλικό αντίκτυπο, αλλά, πολλές φορές, ανάλογα με τη βαρύτητά τους, αφήνουν ένα ψυχικό στίγμα στο θύμα ή και τους οικείους του, από τον τρόμο ή την αγανάκτηση που μπορεί να προκάλεσε η ενέργεια του θύτη, από την προσβολή ή από την ταλαιπωρία στην οποία υποβλήθηκαν τα μέρη, ή, σε σοβαρότερες περιπτώσεις, από τον πόνο, τη θλίψη ή και την ψυχολογική συντριβή που προκαλεί ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός ή μία απώλεια ζωής, συνέπεια της ενέργειας του δράστη.

            Τις περιπτώσεις αυτές έρχεται να καλύψει η ρύθμιση για την αποζημίωση και αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, για τις πιο απλές περιπτώσεις και της ψυχικής οδύνης για τις δεύτερες, σοβαρότερες. Η αποζημίωση αυτή, που προβλέπεται από το άρθρ. 932 Α.Κ., επιδικάζεται κατ’ εύλογη εκτίμηση του δικαστηρίου και είναι εντελώς ανεξάρτητη από την παραπάνω, περιουσιακή αποζημίωση, αφού αφορά στην αποζημίωση της ψυχολογικής τρόπον τινά βλάβης που υπέστην το θύμα (ή οι οικείοι του) και όχι σε οποιαδήποτε υλική ζημία.

            Με αυτόν τον τρόπο, προβλέπεται μία πολύπλευρη αποκατάσταση της βλάβης του θύματος μίας έκνομης ενέργειας, είτε έχει υλικό και περιουσιακό χαρακτήρα είτε ψυχολογικό. Με την ποινική και αστική διαδικασία να κινούνται σε παραλληλία, το θύμα μπορεί να επιδιώξει μόνο την καταδίκη του δράστη, αλλά και την πλήρη αποζημίωσή του από αυτόν. Ο νομοθέτης, αποδεικνύοντας έμπρακτα την πλήρη αποδοκιμασία του για το έγκλημα και την αδικία, παρέχει στο ζημιωθέντα μία πλειάδα όπλων, με τη μορφή διεκδικήσεων, ώστε να μην αφήσει κανένα περιθώριο μία άδικη πράξη να μείνει ατιμώρητη και οι συνέπειές της να βαρύνουν, αντί για τον εγκληματία, το θύμα.

            Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να επισημανθεί εν κατακλείδι ότι η διεκδίκηση της αποζημίωσης απαιτεί απόλυτη εξειδίκευση διότι δεν είναι μία απλή υπόθεση. Αντίθετα, απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, ένα άρτιο, αποδεικτικά ακλόνητο και εξαιρετικά ορισμένο ιστορικό, σαφή παράθεση γεγονότων που αφορούν στην πράξη, στη ζημία και στην αιτιώδη σχέση μεταξύ των δύο και έμφαση στη συνέχεια και συνέπεια μεταξύ της ποινικής και αστικής διαδικασίας, ώστε να μην υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των δύο αυτόνομων μεν αλλά σίγουρα συσχετιζόμενων υποθέσεων. Η εμπειρία του νομικού συμπαραστάτη και συνακόλουθα, η εμπεριστατωμένη γνώση του χειρισμού αποζημιωτικών υποθέσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την  ευδοκίμηση μίας αποζημιωτικής αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πολύ συχνά στις συναλλαγές του εμπορικού, του βιομηχανικού και του γεωργικού τομέα, λαμβάνουν χώρα πράξεις, οι οποίες έχουσες ως μοναδικό γνώμονα και σκοπό το μέγιστο κέρδος, καταλήγουν να αντίκεινται στα χρηστά ήθη και αποτελούν αυτό που ονομάζουμε αθέμιτο ανταγωνισμό. Κατά την κρατούσα άποψη, το τι επιτάσσουν τα χρηστά ήθη ανά περίοδο, υπαγορεύεται από τις υπάρχουσες και αναγνωρισμένες αντιλήψεις κάθε ανθρώπου που σκέπτεται ορθά αλλά και δίκαια μέσα στον συναλλακτικό κύκλο, στο οποίο διενεργείται μία πράξη.

Προκειμένου να τεθεί θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού, λοιπόν, θα πρέπει, κατ’ αρχάς, οι εμπορικές επιχειρήσεις να έχουν συναφές αντικείμενο, δηλαδή να υφίσταται σχέση ανταγωνισμού. Έπειτα, θα πρέπει η πράξη να τελείται με πρόθεση ανταγωνισμού, δηλαδή η μία εμπορική επιχείρηση να έχει σκοπό να ζημιώσει την έτερη εμπορική επιχείρηση. Ακόμη, η πράξη που επιχειρείται θα πρέπει να είναι δυνατό να καταφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και, τέλος, θα πρέπει η πράξη να αντίκειται στα χρηστά ήθη, ενώ είναι αδιάφορο για τη νομολογία αν ο δράστης έχει επίγνωση του ότι αυτά καταπατώνται.

Σύμφωνα με τον Ν.146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, για όποιον προβαίνει σε τέτοιες πράξεις επίκεινται αστικές, αλλά και ποινικές κυρώσεις. Τουτέστιν, ο δράστης μπορεί να υποχρεωθεί να αποζημιώσει τον ανταγωνιστή του που έβλαψε, τόσο για τη θετική ζημία αυτού όσο και για τα διαφυγόντα κέρδη, ενώ μπορεί να τιμωρηθεί και με φυλάκιση ή/και πρόστιμο.

Συνήθεις πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού είναι η χρήση παρόμοιου ή ακόμη και πανομοιότυπου εμπορικού σήματος, η χρήση όμοιας ή παρεμφερούς επωνυμίας ή διακριτικού γνωρίσματος ή λογότυπου (logo) καθώς και η χρήση όμοιας συσκευασίας. Ακόμη, πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού αποτελούν η διασπορά ψευδών ειδήσεων, με σκοπό τη δυσφήμηση ενός ανταγωνιστή, καθώς και η ψευδής διαφήμιση σχετικά με τα προϊόντα που κάποιος παράγει ή σχετικά με τις υπηρεσίες που αυτός παρέχει, η οποία είναι πιθανόν να παραπλανήσει τους καταναλωτές.

Επιπλέον, παρότι ο Ν.146/1914 περιορίζεται σε πράξεις εμπορικού περιεχομένου, η νομολογία σήμερα έχει επεκτείνει την προστασία και στους ελεύθερους επαγγελματίες, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο μια κατ’ εξοχήν ευπαθή ομάδα να περιφρουρήσει τα δικαιώματά της.

Επομένως, τι μπορεί να κάνει μια εμπορική επιχείρηση ή και ένας ελεύθερος επαγγελματίας όταν θεωρεί ότι καταπατώνται τα χρηστή ήθη και τίθεται ζήτημα ανταγωνισμού με αθέμιτα μέσα; Έχει τη δυνατότητα να καταθέσει αγωγή προκειμένου να αρθεί η σε βάρος του γενόμενη προσβολή, ζητώντας παράλληλα να μην επαναληφθεί αυτή στο μέλλον. Φυσικά, με την αγωγή ο ζημιωθείς έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση τόσο για την αποκατάσταση της οικονομικής βλάβης που υπέστη (συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος το κέρδους), όσο και για την επανόρθωση της ηθικής του βλάβης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Διάκριση επωνυμίας επιχείρησης-ΣΗΜΑ

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Το εμπορικό σήμαδιακριτικός τίτλος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια μιας επιχείρησης, καθώς είναι το στοιχείο που τη βοηθάει να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό, και να καθιερωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών. Ένα δυνατό εμπορικό σήμα είναι ευδιάκριτο στον καταναλωτή, ο οποίος στη συνέχεια το αναγνωρίζει μεταξύ άλλων σημάτων και καταλήγει να επιλέξει τη συγκεκριμένη επιχείρηση ανάμεσα σε άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Το σήμα αποτελεί εγγύηση ποιότητας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης, είναι η «σφραγίδα» της.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα πρέπει μια νεοσύστατη, και όχι μόνο, επιχείρηση να επιδείξει ιδιαίτερη φροντίδα στην κατοχύρωση του εμπορικού της σήματος, είτε αυτή γίνει σε εθνικό επίπεδο (εθνικό σήμα), είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοτικό σήμα), είτε σε διεθνές επίπεδο (διεθνές σήμα), ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αντιγραφή από ανταγωνιστές, η οποία θα οδηγήσει σε δικαστικές περιπέτειες.

Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος είναι μια σύνθετη διαδικασία και απαιτεί εμπειρία και έναν εξειδικευμένο δικηγόρο, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει κατάλληλα σε όλα τα στάδια.

Κατ’ αρχάς, είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε σε έναν έμπειρο δικηγόρο, ο οποίος θα σας συμβουλεύσει κατάλληλα ώστε να επιλέξετε με τα σωστά κριτήρια ένα σήμα. Ένα σήμα, δηλαδή, με την απαραίτητη διακριτική δύναμη, το οποίο θα είναι πρωτότυπο, θα συγκρατείται εύκολα στη μνήμη του καταναλωτή και δεν θα είναι περιγραφικό, αποτελούμενο, δηλαδή, από κοινόχρηστες λέξεις (π.χ. shop, e-shop, coffee, restaurant κτλ.

 Ο δικηγόρος που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι όχι μόνο έμπειρος, αλλά και άρτια ενημερωμένος, δεδομένου ότι με τον  πολύ πρόσφατο Ν.4970/2020 εισήχθησαν ορισμένες σημαντικότατες αλλαγές, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην αγορά, μέσω μη «παραδοσιακών» μορφών σήματος, όπως είναι το σήμα τρισδιάστατου σχήματος, το οπτικοακουστικό σήμα και το ολογραφικό σήμα.

Έπειτα, υψίστης σημασίας είναι η επιλογή της σωστής κλάσης, τουτέστιν της κατηγορίας στην οποία εμπίπτουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης, ώστε να προστατευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα το σήμα αυτής. Η σωστή περιγραφή των προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον δικηγόρο είναι καθοριστική, καθώς με μικρές διαφοροποιήσεις, τις οποίες μπορεί τεχνηέντως να εισάγει, είναι δυνατόν να αποτραπούν οι όποιες αντιρρήσεις σχετικά με το σήμα από συναφείς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Αφού γίνει η επιλογή του σήματος και της κλάσης των προϊόντων ή υπηρεσιών, απαραίτητος είναι ο νομικός προέλεγχος, ένας διεξοδικός έλεγχος διαθεσιμότητας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όχι μόνο καθαυτού του λεκτικού μέρους του επιλεγμένου σήματος, αλλά και άλλων παραπλήσιων εκδόχων του, πάντοτε με βάση τη νομολογία των δικαστηρίων της χώρας. 

Το γραφείο μας έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε εμπορικές υποθέσεις και κατοχυρώσεις σήματος!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 29/07/2020 in Εμπορικο

 

Υπερχρεωμένα: με τραπεζικές καταθέσεις και κούρεμα 80%!!!

            Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Με την υπ’ αριθμ. 1164/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, οφειλέτρια ενεχόμενη ως εγγυήτρια δανεισμού της αδελφής της διασώζει την κινητή και την ακίνητη περιουσία της, απαλλασσόμενη από το 80% της συνολικής της οφειλής!!!

            Ειδικότερα, η δανειολήπτρια, ιδιωτικός υπάλληλος, είχε εγγυηθεί σε δάνειο της αδελφής της, ανερχόμενο στο ποσό των 100.000 ευρώ περίπου. Από την προηγούμενη, μάλιστα, εργασία της, είχε απολυθεί, κι είχε λάβει αποζημίωση 95.000 περίπου ευρώ, το υπόλοιπο της οποίας, κατά το χρόνο της αίτησης υπαγωγής της στο προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά ανερχόταν στο λογαριασμό της στην τράπεζα σε 35.000 ευρώ. Παρά ταύτα, το Ειρηνοδικείο Αθηνών, αναγνώρισε την αδυναμία πληρωμών στην οποία είχε περιέλθει, κρίνοντας ότι το ανωτέρω ποσό θα αξιοποιούνταν από την εντολέα μας για την αποπληρωμή των ορισθέντων από το ίδιο δόσεων.

            Μάλιστα, το Δικαστήριο όρισε για την πρώτη τριετία δόση μόλις 70 ευρώ (συνυπολογίζοντας όσα είχαν ήδη καταβληθεί δυνάμει της Προσωρινής Διαταγής που είχε εκδοθεί), ενώ για τον προσδιορισμό των δόσεων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, έκρινε ότι η εμπορική αξία του ακινήτου ανέρχεται στις 25.000 ευρώ, από τις οποίες αφαίρεσε ποσό 5.000 ευρώ ως έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης, ώστε να απομείνει ποσό 20.000 ευρώ για να αποπληρώσει η εγγυήτρια εντολέας μας· σημειωτέον ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία του ακινήτου της εντολέως μας!!! Το ποσό αυτό δε θα καταβάλλει μάλιστα σε 15 χρόνια. Έτσι, η δόση της διαμορφώνεται σε ποσό 110 ευρώ μηνιαίως.

            Συνεπώς, η εντολέας μας συνολικά, μολονότι είχε καταθέσεις σε λογαριασμό της ύψους 35.000 ευρώ συνολικά, θα κληθεί να αποπληρώσει μόλις 23.000 ευρώ περίπου, από σύνολο 110.000 ευρώ! Πρόκειται δηλαδή για κούρεμα 80% επί της συνολικής της οφειλής!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ-ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ:

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

            Η ευδοκίμηση μίας αίτησης υπαγωγής στο προστατευτικό πλαίσιο του Ν. Κατσέλη δεν αποτελεί πάντοτε το τέλος των «εγνοιών» για τους οφειλέτες, αναφορικά με τη ρύθμιση των οφειλών τους. Άλλωστε, ιδίως τα τελευταία χρόνια, οι δικαστικές αποφάσεις των υπερχρεωμένων είναι εξαιρετικά αυστηρές με τους δανειολήπτες.

Επί παραδείγματι, είναι πολύ πιθανό η δικαστική ρύθμιση να ορίζει μία «τσιμπημένη» δόση, στην οποία ο οφειλέτης ανταποκρίνεται με δυσκολία. Σε αυτήν την περίπτωση, το ενδεχόμενο μίας μείωσης των εσόδων του οφειλέτη ή της αύξησης των εξόδων του οφειλέτη θα τον οδηγήσει αναπόφευκτα σε αδυναμία να καταβάλλει την ορισθείσα δόση. Ή είναι επίσης πιθανό, μολονότι η δόση που προβλέπεται να είναι βιώσιμη, να επέλθει μία κατακόρυφη μείωση των εσόδων ή αύξηση των εξόδων του οφειλέτη (π.χ. επιγενόμενη ανεργία ή κάποια σοβαρή ασθένεια), ώστε και πάλι να είναι αδύνατη η ανταπόκριση στη μηνιαία δόση. Σε κάθε περίπτωση, δημιουργείται κίνδυνος να εκπέσει ο οφειλέτης από τη ρύθμιση του Ν. 3869/2010. Ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ μεγάλος για τον οφειλέτη, καθώς η έκπτωση από το νόμο συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, και συνακόλουθα τον αφήνει εντελώς έκθετο στις διωκτικές διαθέσεις των πιστωτών του.

Ο νομοθέτης, όμως, έχει προνοήσει να καλύψει κι αυτές τις περιπτώσεις οφειλετών. Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 του Ν. 3869/2010, χορηγείται στον οφειλέτη που έχει επιτυχώς ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου η δυνατότητα, εφ’ όσον μεσολαβήσουν μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της εισοδηματικής του κατάστασης, να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή αίτηση μεταρρύθμισης, με την οποία θα εκθέτει τα γεγονότα αυτά στο δικαστήριο, ώστε η δόση να προσαρμοστεί στα μέτρα και τις δυνατότητες του οφειλέτη, όπως διαμορφώνονται σήμερα. Έτσι, ο οφειλέτης θα μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στη δικαστική ρύθμιση χωρίς να κινδυνεύει με έκπτωση από το νόμο, καταβάλλοντας μία χαμηλότερη δόση, και να συνεχίσει έτσι να προστατεύει την ακίνητη περιουσία του.

Η αίτηση  εκδικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια, το οποίο σημαίνει ότι τόσο η συζήτηση όσο και η απόφαση δρομολογούνται με μεγάλη ταχύτητα. Από την άλλη όμως, είναι σκόπιμο ο οφειλέτης να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, ώστε να προλαβαίνει τις εξελίξεις: τουτέστιν, όταν μεσολαβεί ένα τέτοιο γεγονός που μεταβάλλει δραστικά τις οικονομικές του δυνατότητες – επαναλαμβάνουμε, μπορεί να πρόκειται είτε για μείωση εσόδων ή για αύξηση εξόδων – πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην αίτηση μεταρρύθμισης, ώστε να μην διακινδυνεύσει καθόλου η προστασία που του παρέχει ο νόμος για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ:

ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ «ΚΑΛΗ»

            Μια δικαστική ρύθμιση οφειλών του Ν. Κατσέλη δεν είναι πάντα μία «καλή» ρύθμιση για τον οφειλέτη. Τουτέστιν, μπορεί να προβλέπει μία εξαιρετικά υψηλή δόση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας ή και να εκποιεί μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη για τον ίδιο σκοπό. Έτσι, μολονότι φαινομενικά η αίτηση του δανειολήπτη γίνεται δεκτή και επέρχεται δικαστική ρύθμιση της οφειλής, στην πραγματικότητα η απόφαση αυτή δύναται να είναι εξαιρετικά επιζήμια ή και μη βιώσιμη για τον οφειλέτη.

            Σε αυτές τις περιπτώσεις, βεβαίως, δύνανται οι οφειλέτες να ασκήσουν οι ίδιοι έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, η οποία έχει το όφελος ότι διεκδικούν οι οφειλέτες μία καλύτερη ρύθμιση, δίχως όμως να διακινδυνεύουν να βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν στην οποία βρίσκονται ήδη – δηλαδή, και να απορριφθεί η έφεσή τους, σίγουρα δεν θα προβλεφθούν βαρύτεροι όροι για τη ρύθμιση. Τουτέστιν, διεκδικούν τα περισσότερα, δίχως να διακινδυνεύουν τα κεκτημένα τους.

            Ως γνωστόν όμως, η έφεση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Το οποίο σημαίνει ότι, έως την έκδοση της εφετειακής απόφασης (σε 3-4 χρόνια), οι οφειλέτες θα πρέπει να καταβάλλουν αυτές τις μεγαλύτερες δόσεις ή, χειρότερα, θα κινούνται ακώλυτες οι διαδικασίες εκποίησης της ακίνητης περιουσίας τους από τους διορισθέντες εκκαθαριστές. Τουτέστιν, είναι πολύ πιθανό, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της εφέσεως, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, οι οφειλέτες να έχουν ήδη βρεθεί σε αδυναμία να καταβάλλουν τις δόσεις τους, ή/και να έχουν χάσει τα ακίνητά τους.

            Απέναντι σε αυτό το δυσοίωνο ενδεχόμενο, οι οφειλέτες μπορούν να υπεραμυνθούν, υποβάλλοντας αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της απόφασής τους, ώστε, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Εφετείου, και η δόση τους να μειωθεί και η ακίνητη περιουσία τους να μην εκποιηθεί. Έτσι, όταν θα έρθει η ώρα της Έφεσης, η περιουσιακή τους κατάσταση δεν θα έχει αλλάξει ούτε θα έχουν χάσει δόσεις που θα διακινδύνευαν διαφορετικά την παραμονή τους στη ρύθμιση του Νόμου 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Η αίτηση αυτή έχει χαρακτήρα ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο σημαίνει ότι εκδικάζεται πολύ γρήγορα και η απόφαση εκδίδεται σε επίσης σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε εγκαίρως κι αποτελεσματικά να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα των οφειλετών και να μην κινδυνέψουν αυτοί να βλαφθούν περαιτέρω από μία «κακή» δικαστική ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.