RSS

Δάνειο σε ελβετικό φράγκο

Αγωγές Ελβετικού Φράγκου

 

Η ολοένα κι αυξανόμενη ροή αποφάσεων που δικαιώνουν τους δανειολήπτες με ρήτρα τη λήψη του δανείου σε ελβετικό φράγκο έναντι των τραπεζών, αποδεικνύει μία σταθεροποίηση και παγίωση της νομολογιακής τάσης υπέρ των πρώτων (των δανειοληπτών), αναγνωρίζοντας εμπράκτως έτσι ότι έπεσαν θύματα της ελλιπούς πληροφόρησης κατά τη σύναψη του δανείου τους με τις τράπεζες, ενώ ο συγκεκριμένος όρος της λήψης του σε ελβετικό φράγκο κρίνεται ασαφής έως και δόλιος, αφού αναλάμβαναν με αυτόν τον κίνδυνο της συναλλαγματικής υποτίμησης, χωρίς όμως να το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα την αύξηση της οφειλής τους κατά 60% σήμερα!

Αυτή η στάση της νομολογίας παρουσιάζεται ευοίωνη για το πλήθος των δανειοληπτών, οι οποίοι, μέχρι την υποτίμηση του ευρώ έναντι του libor το 2010 έλαβαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι συμβουλεύονται να απευθύνονται σε εξειδικευμένους δικηγόρους για τη διαχείριση του δανείου τους, προτού προβούν σε ρύθμιση του υπέρογκου, πλέον, χρέους τους με τις τράπεζες, καθώς οι νομολογιακές συνθήκες είναι γόνιμες για να επιτύχουν την προσβολή του ΓΟΣ που προβλέπει τη σύναψη σε ελβετικό φράγκο ως καταχρηστικό και την αναδρομική ακύρωσή του και μείωση του δανείου κατά 60%, αναπροσαρμογή των δόσεών τους στις παρούσες συνθήκες, με την κάθετη πτώση του επιτοκίου.

Για την κατάθεση προσωπικής αγωγής που βάλλει κατά του καταχρηστικού αυτού ΓΟΣ και είναι σε θέση να ελαφρύνει κατά πολύ τους δανειολήπτες, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν:

 1. Τη δανειακή σύμβαση και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, καθώς και τον σχετικό πίνακα δόσεων που χορηγεί η Τράπεζα.
 2. Τις βεβαιώσεις τόκων που χορηγεί η τράπεζα από την έναρξη του δανείου σε ετήσια βάση, από τις οποίες προκύπτει τι ποσό έχει καταβληθεί για κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.
 3. Τις μηνιαίες ειδοποιήσεις που αποστέλλει η τράπεζα για τη μηνιαία δόση του δανείου: Ενδεικτικά α) κάποια από τις πρώτες ειδοποιήσεις ώστε να προκύπτει τι ποσό ήταν η αρχική δόση, β) κάποια περίπου από το 2011, οπότε έπεσε πολύ η ισοτιμία και αυξήθηκε η δόση, και γ) την τελευταία από την οποία προκύπτει η σημερινή δόση του δανείου.
 4. Κίνηση χρεώσεων – πιστώσεων του λογαριασμού του δανείου από τότε που ξεκίνησε η εξυπηρέτηση του δανείου μέχρι σήμερα.
 5. Μια βεβαίωση οφειλής, στην οποία εμφαίνεται η οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και την οποία χορηγεί η τράπεζα.
 6. Ε1 του δανειολήπτη (όλων των οφειλετών και εγγυητών) από τότε που ελήφθη το δάνειο μέχρι και σήμερα
 7. Ε9 του δανειολήπτη (όλων των οφειλετών και εγγυητών)
 8. Οποιαδήποτε τυχόν αλληλογραφία με την τράπεζα (πχ δοσολόγια, επιστολές κλπ)
 9. Βιβλιάριο τραπέζης όπου έγινε η εκταμίευση σε ευρώ ή την τραπεζική επιταγή.
 10. Μικρό ιστορικό για το πώς πείστηκε ο δανειολήπτης στη σύναψη δανείου σε ελβετικό φράγκο και για τις γνώσεις του (πχ τριτοβάθμια εκπαίδευση).

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

Ηλεκτρονικό εμπόριο-διαδικτυακή αγορά

Ecommerce. Eshop.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει ανοίξει και καταστήσει προσιτή μία μεγάλη αγορά με πολλαπλές δυνατότητες, προσφέροντας την ευκαιρία    σε επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν, διαφημισθούν και επιτύχουν κέρδος σε σύγχρονες πλατφόρμες, με διάνοιξη σε νέους πελάτες, ενώ το αγοραστικό κοινό έχει πλέον τη δυνατότητα να αναζητήσει με μεγάλη ευκολία, από την άνεση της οικίας ή του επαγγελματικού του χώρου, ψάχνοντας μέσα από μία ασυναγώνιστη ποικιλία και χαμηλότερες τιμές το προϊόν ή την υπηρεσία που περισσότερο το συμφέρει.

Αυτή η μετάβαση από την αγορά του «φυσικού κόσμου» σε αυτήν του «ψηφιακού» μπορεί να γίνει σαφέστερη ως προς τη σημασία της αν αναλογιστεί κανείς ότι ο αριθμός των ατόμων που πραγματοποιούν αγορές μέσω internet έχει αυξηθεί σημαντικά, με το ποσοστό να φτάνει το 2016 στο 22,1%. Περίπου, δηλαδή, το ένα τέταρτο του αγοραστικού κοινού επιλέγει για τις αγορές του το διαδίκτυο!

Το πολλά υποσχόμενο πεδίο εμπορικής δραστηριοποίησης του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι υπό διαρκή ανάπτυξη, εξέλιξη και ρύθμιση νομοθετικά όπως επιτάσσουν οι πρακτικές, οι συναλλαγές και η τεχνολογική πρόοδος. Εν πρώτοις, ο έμπορος, ο οποίος θέλει να δραστηριοποιηθεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δημιουργώντας ένα  eshop πρέπει να διέλθει από μία σειρά διαδικαστικών προϋποθέσεων, ώστε η υποδομή που θα δημιουργήσει να είναι και σύννομη και προσοδοφόρα. Και στα δύο αποτελέσματα ως αρωγός μπορεί να οδηγήσει με μεγαλύτερα εχέγγυα επιτυχίας η νομική παροχή ενός εξειδικευμένου στο αντικείμενο του ηλεκτρονικού εμπορίου επαγγελματία. Συχνά φαίνεται απαραίτητη η νομική συμβουλή στον έμπορο, όχι μόνο κατά την είσοδό του στο χώρο και τη δημιουργία τυχόν εταιρίας, αλλά και στην εξέλιξη μίας σύμβασης πώλησης: δεν είναι πάντοτε ο καταναλωτής το μέρος που χρήζει έννομης προστασίας έναντι του αντισυμβαλλομένου του.

Βεβαίως, είθισται το αδύναμο μέρος να είναι ο καταναλωτής, ο οποίος προβαίνει στη σύναψη της σύμβασης. Κατά την πορεία αυτής, είναι δυνατό να προκύψει πληθώρα ζητημάτων, όπως θέματα χρηματικών συναλλαγών, παράδοσης, ελαττωματικότητας, τα οποία, πολύ περισσότερο, μπορεί να προκύπτουν και από το δόλο του προμηθευτή. Η κίνηση με ασφάλεια στις διαδικτυακές  εμπορικές συναλλαγές, ιδιαίτερα όταν αφορά συναλλαγές αξίας, σκόπιμο είναι να γίνεται με την υποβοήθηση ενός νομικού, κυρίως στις περιπτώσεις που μία σύμβαση εκτροχιάζεται και προκαλεί σημαντική ζημία στο ένα μέρος. Ο δικηγόρος και νομικός σύμβουλος είναι σε θέση να έχει εποπτεία των καταλλήλων κινήσεων και να καθοδηγεί τον ενδιαφερόμενο αρμοδίως, να εντοπίζει τυχόν ύποπτους κι επισφαλείς όρους, εν τέλει να προστατεύει το εκάστοτε μέρος είτε πριν είτε κατόπιν σύναψης συμβάσεως.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 15/02/2017 in Αστικο, Εμπορικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Απάτη πλημμέλημα-κακούργημα

Το αδίκημα της απάτης ανάλογα με το ύψος του ποσού για το οποίο διενεργήθηκε είναι πλημμέλημα ή κακούργημα.

Η βασική έννοια της απάτης, όπως ρυθμίζεται από τον Ποινικό Κώδικα, είναι η πρόκληση περιουσιακής βλάβης μέσω της εν γνώσει του δράστη παράστασης ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή απόκρυψης ή αποσιώπησης αληθινών γεγονότων στο θύμα, η οποία όμως το πείθει να προβεί στην επιζήμια για το ίδιο πράξη ή παράλειψη, με σκοπό του δράστη να προσποριστεί το (παράνομο) όφελος, ο ίδιος ή και τρίτος.

Η απάτη είναι από τα εγκλήματα για τα οποία σημαντικός είναι ο χαρακτηρισμός τους ως «κατ’ εξακολούθηση», το οποίο σημαίνει ότι όλες οι πράξεις που εμπίπτουν στην έννοια της εξακολούθησης τιμωρούνται με μία ενιαία ποινή, κι όχι με διαφορετικές επιμέρους. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι οι πράξεις χάνουν την αυτοτέλειά τους: αντιθέτως, η κάθε μία κρίνεται αυτοτελώς, γεγονός που έχει σημασία για το ζήτημα της παραγραφής. Στο ενδεχόμενο, δηλαδή, που κάποιος ασκεί το αδίκημα σε βάθος χρόνου, όταν φερθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, είναι πιθανό να μην ασκηθεί καν ποινική δίωξη για αυτές, αφού θα έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τον παθόντα όσο και για τον δράστη, έχει η επισήμανση ότι η οικειοθελής εκ μέρους του τελευταίου ικανοποίηση του πρώτου είναι δυνατό, ανάλογα με τη φάση στην οποία πραγματοποιείται από το δράστη, να επιφέρει μη άσκηση της ποινικής δίωξης, εξάλειψη του αξιοποίνου ή και απαλλαγή από την ποινή.

Η πραγματοποίηση των σωστών κινήσεων εκ μέρους του δράστη ή του θύματος, όταν η υπόθεση φτάνει ενώπιον των αρχών, απαιτεί επισταμένη γνώση των νομικών συνεπειών που μπορεί να έχουν αυτές. Συνήθως, μάλιστα, ο χρόνος που αυτές θα λάβουν χώρα είναι κρίσιμης σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης του ενδιαφερομένου. Η πληθώρα των παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη μπορεί να καλυφθεί πλήρως μόνον από κάποιον εξειδικευμένο στο αντικείμενο, πολύ περισσότερο λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι στη σύγχρονη εποχή, τα φαινόμενα απάτης, συμβαδίζοντας με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουν καταστεί πιο σύνθετα και πιο περίπλοκα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 13/02/2017 in Ποινικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Επιχειρήσεις: διάσωση ή πτώχευση;

Αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα

Με τον Ν. 4446/2016, εισήχθησαν θεμελιώδεις τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα. Οι αλλαγές, οι οποίες συνιστούν συμμόρφωση με Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κινούνται με σκοπό την αναμόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας με κύρια παράμετρο να δοθεί πραγματική δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες που οδηγήθηκαν στην πτώχευση, ενώ επίσης σημαντικοί στόχοι είναι να αναδιαρθρώνεται σε πρώιμο στάδιο η επιχείρηση, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες βιωσιμότητάς της, ακόμη και βελτίωσης της απόδοσής της.

Η τροποποίηση ήταν γενική κι εκτεταμένη, αλλά αξίζει να αναφερθούν συγκεκριμένα σημεία επιγραμματικά:

 • Ο οφειλέτης πλέον μπορεί να καταθέτει παραδεκτώς αίτηση πτωχεύσεως και βασισμένος στην πιθανότητα αφερεγγυότητας, ώστε να είναι έγκαιρη η κινητοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας πριν καταστεί η αδυναμία πληρωμών και η επακόλουθη αφερεγγυότητα αναπότρεπτη.
 • Εάν ο οφειλέτης αποδείξει ότι ήταν έντιμος και ότι δεν οδηγήθηκε από δολιότητα στην πτώχευση, εντός διετίας μπορεί να επιτύχει απόφαση πλήρους απαλλαγής του από τις απαιτήσεις των πιστωτών του: πρόκειται για ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία του μη δόλιου οφειλέτη.
 • Η συμφωνία Εξυγίανσης μπορεί να αιτηθεί κι από τους πιστωτές μόνον, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης βρίσκεται ήδη σε αδυναμία πληρωμών, ενώ η συναίνεσή του δεν είναι απαραίτητη για την αποδοχή της αίτησης αυτής. Αυτό γίνεται ώστε να αποφευχθούν οι δόλιες αντιρρήσεις οφειλετών, που παρακωλύουν καταχρηστικά την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, ακόμη και αν ο οφειλέτης παρέμβει στη διαδικασία προβάλλοντας αντιρρήσεις, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η υιοθέτηση της συμφωνίας δε θα οδηγήσει σε χειροτέρευση της θέσης του, η συμφωνία μπορεί να επικυρωθεί παρά την παρέμβασή του.
 • Αναβαθμίζεται ο θεσμός του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης, ώστε να αποτελεί ένα χρηστικότερο και ταχύτερο εργαλείο που θα οδηγήσει στην περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας. Αν η διαδικασία κινείται από τους πιστωτές, ο οφειλέτης που θα προβάλει βάσιμες (όχι καταχρηστικές) αντιρρήσεις, δεσμεύεται περιορισμένα από την επικύρωση του Σχεδίου.
 • Εισάγεται το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας, ο οποίος αντικαθιστά σε καθήκοντα τον σύνδικο πτώχευσης, αλλά και τον ειδικό εντολοδόχο και τον ειδικό εκκαθαριστή. Προβλέπονται δύο βαθμίδες Συμβούλων Αφερεγγυότητας, που αντιστοιχούν την αξία της επιχείρησης με την εμπειρία των Συμβούλων (οι οποίοι μπορεί να είναι δικηγόροι, λογιστές ή νόμιμοι ελεγκτές). Στόχος είναι οι εμπλεκόμενοι στην πτωχευτική διαδικασία να έχουν επαρκή γνώση κι εξειδίκευση για να την οδηγούν με ταχύτητα κι αποτελεσματικότητα στην επιτυχή περάτωσή της.
 • Στις πτωχεύσεις εταιρειών, ενδιαφέρον έχει η τροποποίηση του αρ. 98 ΠτΚ, σύμφωνα με το οποίο διευρύνεται η ευθύνη των προσώπων για την πτώχευση της εταιρείας στους εν γένει ασκούντες επιρροή, επεκτείνοντας την ευθύνη και στους ηθικούς αυτουργούς. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα υποκατάστασης της σύγκλησης συνέλευσης, όταν οι εταίροι ή μέτοχοι καταχρηστικά αρνούνται να την κινήσουν.

Γενικώς, με τις αλλαγές του Πτωχευτικού Κώδικα, έχει επιδιωχθεί η επιτάχυνση της πτωχευτικής διαδικασίας, η πάταξη της δολιότητας και καταχρηστικότητας έναντι της ευνοϊκής μεταχείρισης του εντίμου και συνεργάσιμου οφειλέτη, στον οποίο πλέον παρέχεται μία κυριολεκτική δεύτερη ευκαιρία. Μολονότι είναι νωρίς ακόμη για να κριθεί, οι ειδήμονες υποδέχονται με συγκρατημένη αισιοδοξία τις αλλαγές αυτές, ως σύγχρονες και δίκαιες. Η αποτελεσματικότητά τους μέλλει να δειχθεί στην πράξη, βέβαια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Αποζημίωση από τράπεζα σε δανειολήπτη!

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Αποζημίωση 6.000 ευρώ σε πελάτη μας από Τράπεζα, επειδή τον ενοχλούσε εισπρακτική εταιρεία-δικηγορικό γραφείο!!

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 127/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αποζημιώθηκε δανειολήπτης και καταδικάστηκε η τράπεζα στην καταβολή του ποσού των 6.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική του βλάβη λόγω διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Εισπρακτική Εταιρία και δη δικηγορικό γραφείο χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του, με αποτέλεσμα το τελευταίο μέσω υπαλλήλου του, να τον καλεί στο χώρο εργασίας του, με σκοπό να αποπληρώσει την οφειλή 1.500 ευρώ από πιστωτική κάρτα.

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, το έτος 2008 ο ως άνω δανειολήπτης αιτήθηκε από την Τράπεζα τη χορήγηση πιστωτικής κάρτας και γνωστοποίησε σε αυτή τα απλά προσωπικά δεδομένα του, που ήταν αναγκαία για την κατάρτιση της αντίστοιχης σύμβασης, δηλαδή το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου και επάγγελμα. Επίσης το 2010, με τη συμπλήρωση εντύπου  μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου χορήγησε ως στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία της εργοδότριας εταιρείας του.

Εν συνεχεία, η Τράπεζα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του δανειολήπτη, διαβίβασε σε δικηγορικό γραφείο τα ως άνω (απλά) προσωπικά δεδομένα του ως και το ύψος της ληξιπρόθεσμης οφειλής του και ακολούθησαν τηλεφωνήματα στην εργασία του δανειολήπτη, γνωστοποιώντας σε συναδέλφους του την ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής εκ μέρους του. Ο δανειολήπτης το 2015 κοινοποίησε στην Τράπεζα εξώδικη διαμαρτυρία-δήλωση, ζητώντας να παύσει  οποιαδήποτε όχληση και διάθεση των προσωπικών του δεδομένων,   γεγονός το οποίο αγνόησε η Τράπεζα και συνέχισε να τον οχλεί.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση η τράπεζα δεν απέδειξε ότι είχε προβεί σε ενημέρωση του δανειολήπτη   πριν από τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στο δικηγορικό γραφείο, ούτε ότι υπήρξε η ειδική και ρητή συναίνεση του δανειολήπτη προς αυτήν. Επιπλέον, ακόμα και αν ο δανειολήπτης είχε χορηγήσει τη συγκατάθεσή του, αυτή ανακλήθηκε με την επίδοση του ως άνω εξωδίκου προς την Τράπεζα.

Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι το δικηγορικό γραφείο, που ήταν μεν γνωστό σε εκείνη, όχι όμως στον δανειολήπτη, δεν ενήργησε ως δικηγορικό γραφείο, που τον όχλησε προκειμένου να διερευνήσει την πιθανότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς – περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με το νόμο δε θα απαιτούνταν προηγούμενη συγκατάθεσή του – αλλά ενήργησε  ως εταιρεία ενημέρωσης, τόσο με τα συνεχόμενα τηλεφωνήματα στο χώρο εργασίας του, όσο και με τη γνωστοποίηση σε τρίτους (συναδέλφους) του των στοιχείων του.

Συνακόλουθα από την ως άνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά της Τράπεζας, η οποία παραβίασε τους όρους του νόμου και τα δικαιώματα ενημέρωσης και χρόνου αντίδρασης του δανειολήπτη, ο  δανειολήπτης  υπέστη αιτιωδώς συνυφασμένη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας, το δικαστήριο  του επιδίκασε ως καταβλητέα εύλογη χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 6.000 ευρώ με τόκο.

Ο ισχυρισμός δε της Τράπεζας περί συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος, επειδή παρείχε ως στοιχεία επικοινωνίας του το τηλέφωνο της εργοδότριας εταιρείας του αυτοβούλως  και συνεπώς συνετέλεσε από δικό του πταίσμα στη ζημία, απορρίφθηκε από το Δικαστήριο, το οποίο δέχτηκε ότι η ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας του σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με συγκατάθεση διαβίβασης και επεξεργασίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Διαμεσολάβηση: καίρια ζητήματα

10 Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη Διαμεσολάβηση

 1. Τι είναι η Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση (ν. 3898/10) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, κατά την οποία τα μέρη, με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή (ενός τρίτου, ανεξάρτητου και αμερόληπτου προσώπου), διαπραγματεύονται ώστε να επιλύσουν τη διαφορά τους, καταλήγοντας σε μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Τα μέρη πρέπει να παραστούν στη διαδικασία συνοδευόμενα από τους δικηγόρους τους.

 1. Τι είναι ο Διαμεσολαβητής;

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένας ουδέτερος τρίτος, ειδικά εκπαιδευμένος και διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μεσολαβητής, ο οποίος επιλέγεται ελεύθερα από τα μέρη. Καθήκον του είναι να καθοδηγήσει τα μέρη, μέσω διαπραγμάτευσης και διαλόγου, σε μία αμοιβαίως ικανοποιητική συμφωνία. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τηρείται ειδικός κατάλογος όπου περιλαμβάνονται όλοι οι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του Ν. 3898/2010.

 1. Ποιες διαφορές υπάγονται στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης;

Με τη Διαμεσολάβηση επιλύονται διαφορές ιδιωτικού δικαίου, κατόπιν συμφωνίας των μερών, εφόσον αυτά έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς. Κατά κανόνα, οι διαφορές αυτές είναι αστικού κι εμπορικού δικαίου (ενδεικτικά οι μισθωτικές, οικογενειακές, κληρονομικές, εργατικές διαφορές). Εξ αντιδιαστολής, διαφορές δημοσίου δικαίου όπως οι φορολογικές δεν μπορούν να υπαχθούν στη Διαμεσολάβηση, καθώς κι εκείνες για τις οποίες απαιτείται από το νόμο η προσφυγή στα δικαστήρια (όπως η επιμέλεια ανηλίκου). 

 1. Γιατί να προτιμηθεί η Διαμεσολάβηση αντί των Δικαστηρίων;

Τα μέρη επιβοηθούνται από τους δικηγόρους τους, επιλέγουν εκουσίως τη διαμεσολάβηση, η οποία διέπεται από ταχύτητα, χωρίς δια-δικαστικές καθυστερήσεις, επομένως πολύ λιγότερα έξοδα. Τα μέρη συνδημιουργούν την απόφαση, βγαίνουν και οι δύο κερδισμένοι, ενώ στη δίκη κερδίζει μόνο ο ένας. Ο Διαμεσολαβητής είναι αμερόληπτος και ουδέτερος επιβοηθώντας τον πολιτισμένο διάλογο.  Σημαντικό, άλλωστε, πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης είναι πως όλη η διαδικασία καλύπτεται από εχεμύθεια. Το απόρρητο καλύπτει και τη συμφωνία υπαγωγής στη διαμεσολάβηση. Συζητούνται και θέματα εκτός νομοθετικών πλαισίων και διασώζεται η περαιτέρω συνεργασία των μερών (πχ εμπορικές διαφορές, οικογενειακά θέματα).

 1. Πότε υπάγεται μία διαφορά στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης;

Η υπαγωγή στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης πραγματοποιείται με εκούσια πρωτοβουλία των μερών, κατόπιν συμφωνίας τους. Αυτή μπορεί να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαφοράς, ακόμη και μετά την προσφυγή σε δικαστήριο, με όριο πάντως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Σε πολλές περιπτώσεις και το ίδιο το δικαστήριο δύναται να προτείνει την υπαγωγή της υπόθεσης στη Διαμεσολάβηση, όχι όμως να παραπέμψει υποχρεωτικά. Επίσης δύναται να γίνει υποχρεωτική βάσει νόμου.

 1. Ποια είναι η διαδικασία της Διαμεσολάβησης;

Γενικώς, η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι ελαστική κι ευέλικτη και λαμβάνει χώρα υπό την καθοδήγηση του ειδικώς εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή ώστε να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες περιστάσεις, ανάγκες κι απαιτήσεις τις εκάστοτε υπόθεσης, με απώτερο στόχο κάθε φορά την επίτευξη της συμφωνίας. Με συναντήσεις μεταξύ των μερών και του Διαμεσολαβητή, οι οποίες καλύπτονται από απόλυτη εχεμύθεια (ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν τηρούνται πρακτικά), οι οποίες συναντήσεις αρχικά είναι κοινές, ώστε αφ’ ενός να εκτεθούν οι θέσεις των μερών κι αφ’ ετέρου να ενημερωθούν για τη διαδικασία αναλυτικά, κι έπειτα κατ’ ιδίαν, ο Διαμεσολαβητής αναλαμβάνει να βοηθήσει τα μέρη στη διενέργεια της διαπραγμάτευσης, επισημαίνοντας σε αυτά τα συμφέροντά τους, μεταφέροντας προτάσεις (με τη συναίνεσή τους πάντοτε) στο άλλο μέρος κι επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στη συμφωνία επίλυσης της διαφοράς. 

 1. Ποια είναι η διάρκεια της Διαμεσολάβησης;

Μολονότι δεν υπάρχει κάποιος νομοθετικός ορισμός που να προβλέπει ορισμένη διάρκεια για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, η πρακτική αποδεικνύει ότι η  συμφωνία μπορεί να επιτευχτεί εντός και της ίδιας ημέρας. Πριν από τη διεξαγωγή της προηγείται το στάδιο της προετοιμασίας, κατά το οποίο συντάσσεται, κατόπιν επικοινωνίας των μερών με το Διαμεσολαβητή, η συμφωνία υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση. 

 1. Ποια είναι η ισχύς της συμφωνίας;

Ο Διαμεσολαβητής δεν προτείνει, δεν εκδίδει και δεν επιβάλλει απόφαση, παρά καθοδηγεί τα μέρη σε μία αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία. Όταν αυτή επιτευχθεί, την αποτυπώνει εγγράφως και, αφού τα μέρη την υπογράψουν, την καταθέτει στο κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο, εάν απαιτηθεί από τα μέρη ή εάν απαιτείται για να γίνει εκτελεστή, ως δικαστική απόφαση. 

 1. Ποιο είναι το κόστος της Διαμεσολάβησης;

Το κάθε μέρος αναλαμβάνει να καταβάλει το ήμισυ της αμοιβής του Διαμεσολαβητή, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, καθώς και την αμοιβή του δικηγόρου που συνοδεύει το συγκεκριμένο μέρος. Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή συμφωνείται από τα μέρη και προκαταβάλλεται. Σύμφωνα με την εκδοθείσα σχετική Υπουργική Απόφαση 1460/2012, ορίζεται ωριαία αμοιβή 100 ευρώ για την προετοιμασία και τη διαδικασία. 

 1. Πώς μπορεί να γίνει κανείς Διαμεσολαβητής;

Οι Διαμεσολαβητές θα πρέπει να έχουν ανώτατο τίτλο σπουδών και να  έχουν εκπαιδευτεί σε έναν από τους  ειδικούς Φορείς Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατόπιν της κατάρτισης, αυτοί διαπιστεύονται μέσω εξετάσεων, ώστε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο που τηρείται στο Υπουργείο. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαίδευση αυτή τίθενται στο αρ. 6 του Π.Δ. 123/2011.

Η εμπειρία από όλο το σύστημα δικαίου καθώς και η εξειδίκευση του Διαμεσολαβητή σε ορισμένους τομείς έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο-διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Επιχειρηματικά δάνεια-Εξωδικαστική επίλυση

Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

 

Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες με χρέη άνω των 20.000 ευρώ που στα τέλη του 2016 παρουσίαζαν τρίμηνη τουλάχιστον καθυστέρηση, αλλά και αυτές που έχουν κάνει ρύθμιση από τον Ιούνιο του 2016 και μετά, μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού για την αναδιάρθρωση των χρεών τους.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομίας και το οποίο αποτελεί αντικείμενο εξαντλητικών διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να βρεθεί ουσιαστική φόρμουλα για τη συνολική ρύθμιση των χρεών τόσο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και προς τις τράπεζες από επιχειρήσεις που κρίνονται βιώσιμες και μπορούν να διασωθούν.

Το νομοσχέδιο, τις λεπτομέρειες του οποίου φέρνει στη δημοσιότητα η «Κ», εισάγει τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης του συνόλου των οφειλών, με πρωτοβουλία του ίδιου του οφειλέτη, των τραπεζών, αλλά και του Δημοσίου. Εξαιρούνται οι οφειλές που είναι συγκεντρωμένες σε ποσοστό άνω του 85% σε έναν πιστωτή. Η ρύθμιση των χρεών βασίζεται στην πρόταση που θα κάνει ο οφειλέτης προς τους πιστωτές του ή στις αντιπροτάσεις που θα κάνουν οι πιστωτές, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή του ενδιαφερόμενου επαγγελματία. Αν και στη διαδικασία δεν αναφέρεται ρητά η έννοια της διαγραφής οφειλής, αυτό είναι το προφανές βήμα προκειμένου να βρεθεί μια κοινή λύση που θα διασώζει την επιχείρηση από τη χρεοκοπία και αντίστοιχα θα διασφαλίζει τους πιστωτές για τις απαιτήσεις τους, οι οποίες μέσα από την όλη ρύθμιση θα πρέπει να ικανοποιηθούν τουλάχιστον στο όριο του τιμήματος που θα εισέπρατταν εάν η επιχείρηση οδηγούνταν σε ρευστοποίηση.

 

Η ασυλία

Η προοπτική «κουρέματος» της οφειλής, που ανοίγεται μέσα από την εξωδικαστική διαδικασία είτε για οφειλές προς τις τράπεζες είτε για οφειλές προς το Δημόσιο, είναι και ο λόγος για τον οποίο το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την προστασία των εκπροσώπων του Δημοσίου και των τραπεζών. Πρόκειται για την αναμενόμενη περί ασυλίας διάταξη, η οποία ορίζει ότι «όσοι από τον νόμο ή από δικαιοπραξία έχουν την επιμέλεια ή τη διαχείριση δημόσιας ή πιστωτικού ιδρύματος περιουσίας δεν υπέχουν ποινική ή αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες τέλεσαν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής χρεών κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εφόσον αυτές ήταν σύμφωνες με τις προβλεπόμενες στον νόμο διαδικασίες και τα καταστατικά των νομικών προσώπων που εκπροσωπούσαν». Ειδικά για τα τραπεζικά στελέχη θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της μη παραβίασης των κανονιστικών πράξεων της ΤτΕ και να υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων της τράπεζας που κρίνουν αιτιολογημένα ότι προβλέπεται ανέφικτη η είσπραξη του συνόλου της απαίτησης.

Η αίτηση για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους (ΕΓΔΙΧ), ενώ μέχρι να δημιουργηθεί η εφαρμογή οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων. Επιλέξιμοι για να ενταχθούν στη διαδικασία είναι οι επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικό σύστημα και έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης ή εφόσον τηρούν διπλογραφικό σύστημα, έχουν τουλάχιστον σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση.

Τη διαδικασία –μετά την υποβολή της αίτησης– αναλαμβάνει να εκκινήσει ο συντονιστής, που ορίζεται από την ΕΓΔΙΧ και ο οποίος με τη συμφωνία του ενός πέμπτου των πιστωτών καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός πέντε ημερών να διορίσουν έναν εμπειρογνώμονα που θα εκπονήσει έκθεση βιωσιμότητας του οφειλέτη ή ανάλογο σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών, εφόσον συμφωνηθεί κάτι τέτοιο.

 

Πρόταση του οφειλέτη

Σε περίπτωση που δεν συμφωνηθεί ο διορισμός εμπειρογνώμονα, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται μέσα σε ένα μήνα να πάρουν θέση επί της πρότασης που κάνει ο ίδιος ο οφειλέτης για τη ρύθμιση της οφειλής του. Οι πιστωτές που συμμετέχουν στη διαδικασία καλούνται να αντιπροτείνουν εναλλακτική πρόταση ρύθμισης των οφειλών, ενώ, σε περίπτωση που η υπόθεση έχει ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα, η όλη διαδικασία για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του σχεδίου. Η απόφαση για τη ρύθμιση των οφειλών υποβάλλεται προς έγκριση στο πολυμελές πρωτοδικείο και από την ημερομηνία αυτή αναστέλλονται όλα τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για απαιτήσεις που έχουν υπάρξει πριν από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην εξωδικαστική διαδικασία.

Η απόφαση επικύρωσης από το δικαστήριο θα αφορά το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή στη σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών, καθώς αποτελεί «τίτλο εκτελεστό».

 

Τι ισχύει για χρέη προς το Δημόσιο, πότε ακυρώνεται η συμφωνία

 

Η ρύθμιση προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη, καθώς και πλειοψηφία τριών πέμπτων των συμμετεχόντων οφειλετών, αλλά των δύο πέμπτων αυτών που έχουν ειδικό προνόμιο. Οποιοσδήποτε από τους πιστωτές έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας, εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει να πληρώσει το ποσό που αντιστοιχεί σε δόσεις τριών μηνών. Με την ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης αναβιώνουν και οι απαιτήσεις.

Πιο αυστηρό είναι το Δημόσιο σε ό,τι αφορά τη μη τήρηση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, που μπορεί να ακυρωθεί εάν ο φορολογούμενος παραλείψει να υποβάλει επί τριμήνου τις δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή να εξοφλήσει, να τακτοποιήσει ή να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τη φορολογική διοίκηση ή αυτές που εισπράττονται υπέρ τρίτων και βεβαιώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

Ρητά πάντως στο νομοσχέδιο προβλέπεται –θέμα που είναι ακόμη αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς– ότι δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής από ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Το νομοσχέδιο ορίζει σαφώς ότι η αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης δεν μπορεί να γίνει σε περισσότερες από 120 δόσεις, με εξαίρεση τις οφειλές που είναι άνω των 2 εκατ. ευρώ και οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν έως 180 δόσεις και υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τη συνολική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και δεν ξεπερνά τη διάρκεια αποπληρωμής οφειλών προς τους άλλους πιστωτές με μεγαλύτερη απαίτηση από αυτή του Δημοσίου. Η ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο θα γίνεται επίσης υποχρεωτικά με τμηματικές μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 50 ευρώ. Το νομοσχέδιο δίνει επίσης τη δυνατότητα να ενταχθούν στην εξωδικαστική διαδικασία και οι οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν ρυθμιστεί στο πλαίσιο του νόμου 4305/2014 και 4321/2015. Προϋπόθεση είναι να διαπιστωθεί ότι η τήρησή τους καθίσταται αδύνατη, από τη συνολική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και την αναδιάρθρωση των οφειλών των υπολοίπων πιστωτών, χωρίς αυτοί να περιέρχονται σε χειρότερη θέση από αυτή που θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο μέχρι 20.000 ευρώ ισχύει το εξής:

 • Για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή θα γίνεται σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής.
 • Για βασικές οφειλές άνω των 3.001 ευρώ, η αποπληρωμή θα γίνεται σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής.

Επίσης η διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο θα γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, δηλαδή από την παλαιότερη προς τη νεότερη οφειλή. Με δεδομένους πάντως όλους αυτούς τους περιορισμούς, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι εφόσον τηρούνται οι παραπάνω κανόνες, το Δημόσιο δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και οι οφειλές προς αυτό προσμετρώνται στις θετικές ψήφους των συμμετεχόντων πιστωτών. Οι παραπάνω περιορισμοί εφαρμόζονται και για τις οφειλές υπέρ τρίτων, που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.

Οι περιορισμοί σε σχέση με τους παρακρατούμενους φόρους ισχύουν και για τις εισφορές των εργαζομένων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η διαγραφή των οποίων δεν επιτρέπεται. Ειδική διάταξη δίνει πάντως τη δυνατότητα εφαρμογής αυτών των ρυθμίσεων και σε άλλες περιπτώσεις οφειλετών προς το Δημόσιο. Συγκεκριμένα ορίζει ότι το ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από αίτηση οφειλετών, μπορούν να προτείνουν ανάλογες ρυθμίσεις οφειλών με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, ακόμα και για τους οφειλέτες που δεν υπάγονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

 

Ευγενία Τζωρτζη – kathimerini.gr

Πηγή: oenet.gr https://www.oenet.gr/%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/item/49412-eksodikastiki-rithmisi-xreon-epixeiriseon-pros-tameia-eforia-trapezes

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,