RSS

Κατοχύρωση ευρωπαϊκού και διεθνούς σήματος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

            Για ορισμένες επιχειρήσεις, οι οποίες, αν και ξεκινούν ως εντόπιες, ενδιαφέρονται να μπουν στην αγορά του εξωτερικού, η κατοχύρωση του εθνικού σήματος δεν είναι επαρκής. Μια ελληνική επιχείρηση που έχει κατοχυρώσει το σήμα της μόνο στην Ελλάδα, με κανέναν τρόπο δεν προστατεύεται από ανταγωνιστές του εξωτερικού, που δύνανται να υφαρπάξουν ένα ακατοχύρωτο σήμα και να το παρουσιάσουν ως δικό τους – εν αγνοία πολλές φορές της επιχείρησης, θέτοντας έτσι σχεδόν ανυπέρβλητα εμπόδια στην είσοδο της επιχείρησης στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά στο μέλλον.

            Για το σκοπό αυτό έχει μεριμνήσει ήδη ο ευρωπαϊκός νομοθέτης, κατοχυρώνοντας το ευρωπαϊκό σήμα, αλλά, αναγνωρίζοντας τις αναγκαιότητες που προκύπτουν από το διεθνές εμπόριο και δη τον διεθνή ανταγωνισμό, και η διεθνής κοινότητα έδωσε τη δυνατότητα, μέσω των πρωτοκόλλων της Μαδρίτης, να επεκταθεί η προστασία προϋπάρχοντος σήματος (εθνικού ή ευρωπαϊκού) σε διεθνές επίπεδο.

            Ως προς το ευρωπαϊκό σήμα, αυτό κατοχυρώνεται κατ’ αρχήν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Από την κατάθεση του σήματος, πρέπει να παρέλθει χρονικό διάστημα 3 μηνών, εντός του οποίου δύνανται να υποβληθούν ενστάσεις (ανακοπές) από τρίτα μέρη, σε περίπτωση διαπίστωσης ομοιότητας με προϋφιστάμενο σήμα. Το ευρωπαϊκό σήμα έχει διάρκεια 10 ετών και ανανεώνεται ελεύθερα χωρίς χρονικό περιορισμό. Το κόστος της διαδικασίας διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος του σήματος, αλλά και τον αριθμό των κλάσεων στις οποίες υπάγεται το σήμα (Ταξινόμηση της Νίκαιας).

            Ως προς το διεθνές σήμα, εξ αρχής πρέπει να τονιστεί ότι τα πρωτόκολλα της Μαδρίτης δεν προσφέρουν κατά κυριολεξία «διεθνές σήμα», αλλά τη δυνατότητα, μέσω του WIPO (World Intellectual Property Organization) να επεκταθεί ένα προϋπάρχον σήμα (κατοχυρωμένο σε μία έννομη τάξη, π.χ. την ελληνική ή της ευρωπαϊκής ένωσης), στις έννομες τάξεις μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών εκ των 78 συμβαλλομένων. Επισημαίνεται ότι έχει προσχωρήσει στα πρωτόκολλα της Μαδρίτης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, κάποιος που έχει ήδη κατοχυρώσει ευρωπαϊκό σήμα, δύναται, μέσω των πρωτοκόλλων και διά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του WIPO να κατοχυρώσει το σήμα του σε χώρες όπως η Ρωσία, οι Η.Π.Α., η Κίνα κ.λπ. Κάθε χώρα που επιλέγεται προς επέκταση της προστασίας του σήματος έχει ένα ορισμένο πρόσθετο παράβολο, διαφορετικό έκαστη, το οποίο προστίθεται στο συνολικό παράβολο των υπηρεσιών της πλατφόρμας του WIPO. Επομένως, μολονότι είναι πρακτικά δυνατόν να επεκταθεί η προστασία του σήματος μίας επιχείρησης σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, το συνολικό κόστος για μία τέτοια ενέργεια μπορεί να αποδειχθεί απαγορευτικό για πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει επίσης διαφοροποίηση ως προς το κόστος της κατοχύρωσης ενός ασπρόμαυρου σήματος από αυτό του έγχρωμου, με το δεύτερο να είναι βεβαίως ακριβότερο.

Τέλος, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα, μολονότι υπάρχει η δυνατότητα απευθείας επέκτασης του ελληνικού σήματος μέσω των πρωτοκόλλων της Μαδρίτης, γεγονός είναι ότι ένα προϋπάρχον ευρωπαϊκό σήμα του οποίου η προστασία επεκτείνεται διά των πρωτοκόλλων, φέρει εν τοις πράγμασι την «εγγύηση» του EUIPO, του οποίου το εκτόπισμα υπερέχει προφανώς από αυτό μίας εθνικής απλώς νομοθετικής τάξης. Περισσότερο δε, το συγκεκριμένο εθνικό σήμα, καθώς δεν θα είναι κατοχυρωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει, έστω και σε αυτόν τον ύστερο χρόνο να κατοχυρωθεί μέσω των πρωτοκόλλων, όπου η ενδιαφερόμενη επιχείρηση όμως και θα επιβαρυνθεί με το σχετικό παράβολο και θα έχει απωλέσει την «εγγύηση» των υφιστάμενων υπερεθνικών θεσμών.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 20/10/2021 σε Αστικο, Εμπορικο

 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΘΕΤΑΙ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΩΝ

            Η παραδοσιακή διάκριση των εγκλημάτων στην ελληνική έννομη τάξη κατένεμε διαχρονικά αυτά, ανάλογα προς την ηθική και κοινωνική τους απαξία, σε πταίσματα, πλημμελήματα και κακουργήματα. Τα πταίσματα τιμωρούνταν με κράτηση, που αφορούσε χρονικό διάστημα από μία (1) έως τριάντα (30) ημέρες, τα πλημμελήματα με φυλάκιση, που αφορά χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως πέντε (5) έτη και τέλος τα κακουργήματα, που τιμωρούνται με κάθειρξη, κατ’ αρχήν πρόσκαιρη, που αφορά χρονικό διάστημα από πέντε (5) έτη έως δεκαπέντε (15) έτη και την ισόβια κάθειρξη, που θεωρητικά είναι ακριβώς «ισόβια», ώστε να μην τίθεται μέγιστος χρονικός ορίζοντας, αν και το μέγιστο της έκτισης ουσιαστικά ποσοτικοποιείται με τις διατάξεις περί απόλυσης υφ’ όρων (αρ. 105 Π.Κ.). Σημειώνεται πάντως ότι με τον Νέο Ποινικό Κώδικα (Ν. 4619/2019) ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στις άλλες μορφές ποινών πέρα από τις στερητικές της ελευθερίας που περιγράφονται πιο πάνω, και συγκεκριμένα στη χρηματική ποινή και στην προσφορά κοινωφελούς εργασίας.

            Συγκεκριμένα, πταίσματα χαρακτηρίζονταν εγκλήματα ήσσονος απαξίας, όπως η διατάραξη ησυχίας, η ρύπανση, η παράβαση οικοδομικών διατάξεων, η διατάραξη της κυκλοφορίας κ.α. Τα πλημμελήματα αποτελούν την ευρύτερη γκάμα εγκλημάτων, σχετικών με την τιμή (π.χ. εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση), τα υπομνήματα (π.χ. νοθεία εγγράφου, πλαστογραφία), την περιουσία (π.χ. απάτη, εκβίαση), την ιδιοκτησία (π.χ. κλοπή, υπεξαίρεση), τη ζωή και την υγεία (π.χ. σωματικές βλάβες, έκθεση), μεταξύ πολλών άλλων εγκλημάτων, προβλεπόμενων είτε στον Ποινικό Κώδικα είτε σε ειδικούς ποινικούς νόμους. Τέλος, τα κακουργήματα είναι τα βαρύτερα εγκλήματα που δύνανται να τελεστούν, και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανθρωποκτονία και οι θανατηφόρες μορφές εγκλημάτων όπως η σωματική βλάβη ή η ληστεία, ο βιασμός, μεγάλο μέρος των σχετικών με ναρκωτικά εγκλημάτων, η εσχάτη προδοσία ή οι τρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης κακουργηματικό χαρακτήρα αποκτούν και μη βίαια εγκλήματα όταν γίνονται σε μεγάλη κλίμακα (π.χ. διακεκριμένες μορφές κλοπής, απάτης).

            Τα κακουργήματα παραγράφονται μετά από είκοσι (20) έτη αν πρόκειται για ισόβια κάθειρξη ή μετά από δεκαπέντε έτη αν είναι πρόσκαιρη. Τα πλημμελήματα παραγράφονται μετά από πέντε (5) έτη. Η προθεσμία της παραγραφής δύναται να ανασταλεί για πέντε (5) επιπλέον έτη αν πρόκειται για κακούργημα και για τρία (3) έτη αν πρόκειται για πλημμέλημα. Έτσι, η ποινική δίωξη για τα κακουργήματα δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25) έτη και για τα πλημμελήματα τα οκτώ (8) έτη.

Με τον νέο Ποινικό Κώδικα που ισχύει από 1η Ιουλίου 2019, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ!!! Πλέον, τα χαρακτηριζόμενα μέχρι πρότινος πταίσματα τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο, κατ’ αρχήν κυμαινόμενο μεταξύ 100 έως 600 ευρώ.

Επιπλέον, ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ οι διατάξεις για την ΥΠΟΤΡΟΠΗ και τους ΚΑΘ’ ΕΞΗ παραβάτες! Αυτό σημαίνει, πως οι υπότροποι, θα δικάζονται κάθε φορά σαν ναν μην είχε υπάρξει προηγούμενη φορά σύλληψης κι έκτισης ποινής για το αδίκημα.   Το ίδιο ισχύει και για τους καθ’ έξιν παραβάτες, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν πλέον τις   κλιμακωτά αυξανόμενες ποινές που ίσχυαν κατά το παρελθόν.  

Πλέον, τιμωρούνται μόνον πλημμελήματα και κακουργήματα και μόνο από τα 3 χρόνια φυλάκισης και πάνω διατάσσεται η έκτιση της ποινής! Δηλαδή, οι καταδικασμένοι από 3 έως 5 έτη για πλημμελήματα, θα φυλακίζονται για τουλάχιστον το 1/10 της ποινής, ενώ μετά μπορεί αυτή να μετατραπεί σε κοινωφελή εργασία!! Με την θέσπιση των νέων διατάξεων για τα ελαφρυντικά, υπάρχουν μεγάλες δικονομικές δυνατότητες για περαιτέρω μείωση των ποινών,  οπότε οποιοσδήποτε απειλείται με ποινή από 3 ως 5 χρόνια, μπορεί να δει την ποινή του να ορίζεται στα 1 έως 3, με συνέπεια είτε την αναστολή αυτής, ή την μετατροπή της σε κοινωφελή εργασία, χωρίς να περάσει ούτε μια μέρα στη φυλακή!!!

Το δε δικαστήριο, μπορεί να μην επιβάλει ποινή στον υπαίτιο πλημμελήματος αν: α) αυτός έχει πληγεί τόσο σοβαρά από το αποτέλεσμα της πράξης του, ώστε η επιβολή της ποινής να εμφανίζεται πλέον δυσανάλογα επαχθής, β) έχει αποκαταστήσει στο μέτρο του δυνατού την προσβολή που έχει προκαλέσει στον παθόντα, δείχνοντας ειλικρινή μετάνοια, ώστε η ποινή να μην κρίνεται πλέον αναγκαία, γ) η βλάβη ή ο κίνδυνος που προκλήθηκαν από την πράξη του ήταν ιδιαιτέρως μικρής βαρύτητας ή δ) έχει περάσει ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα από την τέλεση του εγκλήματος, ώστε η επιβολή της ποινής να μην εμφανίζεται πλέον αναγκαία, σε συνδυασμό και με τη μικρή βαρύτητα της πράξης, είτε εάν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αποκαταστατικής δικαιοσύνης μεταξύ αυτού και του παθόντος.

Εκείνοι, δε, που θα κριθούν ένοχοι από το δικαστήριο και τους αναγνωριστεί ότι πάσχουν από ψυχική διαταραχή ή ακόμα και διανοητική διαταραχή, αντιμετωπίζονται από νέο το πλαίσιο απονομής δικαιοσύνης ως εξής: Για αξιόποινες πράξεις που τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές άνω του ενός έτους, διατάσσεται από το δικαστήριο θεραπευτικό μέτρο, με μέγιστη διάρκεια έως δύο χρόνια για πλημμελήματα και έως πέντε χρόνια για κακουργήματα. Το θεραπευτικό μέτρο δύναται να είναι νοσηλεία σε ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου, νοσηλεία σε ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου, υποχρεωτική θεραπεία και ψυχιατρική παρακολούθηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε κατάλληλη εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή εξωτερικά ιατρεία δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου.

Όσον αφορά δε αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται από άτομα μειωμένου καταλογισμού και τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές άνω του ενός έτους, το δικαστήριο, εκτός από την επιβολή της μειωμένης ποινής, διατάσσει την εισαγωγή του σε ψυχιατρικό παράρτημα καταστήματος κράτησης ή, σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης της ποινής του, τα θεραπευτικά μέτρα που αναφέρονται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού μέτρου, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου εκτέλεσης του μέτρου μπορεί να διατάξει τη μη έκτιση της ποινής, αν το έγκλημα για το οποίο επιβλήθηκε είναι πλημμέλημα και η έκτιση δεν θεωρείται πλέον αναγκαία.

            Τέλος, μεγάλης σημασίας είναι το ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού ενός εγκλήματος ως κακουργήματος ή πλημμελήματος στην πορεία των ετών, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου εγκλήματα αλλάζουν χαρακτηρισμό. Για παράδειγμα, η δωροδοκία (άρθρ. 236 Π.Κ.) έγινε με τον Νέο Ποινικό Κώδικα από κακούργημα πλημμέλημα, ενώ αργότερα, με νέο νόμο (Ν. 4637/2019) προστέθηκε κακουργηματική περίπτωση δωροδοκίας. Άλλο παράδειγμα αποτελεί ο εμπρησμός, ο οποίος από κακούργημα κατέπεσε σε πλημμέλημα με τον Ν. 4619/2019, ενώ αναμένεται ότι θα επανακτηθεί η κακουργηματική διάστασή του σύντομα.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο επικοινωνήστε στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 20/10/2021 σε Ποινικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Βίντεο

Συνεπιμέλεια ανηλίκων. Αποκλεισμός από την επιμέλεια γονέα και αποφάσεις σχετικές…

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή  στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ- ΕΠΙΤΑΓΕΣ- ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΛΠ.

            Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής αποτελεί τον ιδανικότερο τρόπο, χάρη στην ταχύτητα των διαδικασιών, προκειμένου ο δανειστής να εξοπλιστεί με έναν εκτελεστό τίτλο και να διεκδικήσει την ικανοποίηση της χρηματικής του απαίτησης από ιδιωτικά χρέη και αξιόγραφα (δηλ. επιταγές, συναλλαγματικές κλπ), χωρίς να εμπλακεί στη βάσανο μιας τακτικής αγωγής (προφανώς η δυνατότητα άσκησης αγωγής παραμένει, αλλά προϋποθέτει μεγαλύτερο χρόνο και κόστος).

Η ταχύτητα της διαδικασίας έγκειται στο γεγονός ότι η διαταγή πληρωμής εκδίδεται ύστερα από αίτηση του δανειστή προς τον αρμόδιο δικαστή (η αρμοδιότητα κρίνεται από τον τόπο που έχουν συμφωνήσει τα μέρη στο ιδιωτικό συμφωνητικό τους ή από τον τόπο κατοικίας του οφειλέτη ή τον τόπο εκτέλεσης της παροχής κλπ.), χωρίς να ακουσθεί ο αντίδικος, δηλαδή με προσκόμιση από τον δανειστή των εγγράφων που αποδεικνύουν και δημιουργούν βεβαιότητα στον δικαστή για την ύπαρξη της απαίτησης και ότι αυτή δεν έχει παραγραφεί. Από την στιγμή δε που θα εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, ο δανειστής οφείλει -για να εξακολουθήσει να έχει στα χέρια του έναν εκτελεστό τίτλο- να προχωρήσει στην επίδοσής της στον οφειλέτη εντός διμήνου.

            Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα της παραγραφής, για απαίτηση από επιταγή η προθεσμία είναι 6 μήνες από την λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση της επιταγής για πληρωμή. Στην περίπτωση της απαίτησης από συναλλαγματική, η διαταγή πληρωμής του κομιστή κατά του αποδέκτη μπορεί να ασκηθεί εντός 3 ετών από την λήξη της, ενώ κατά του εκδότη της και των οπισθογράφων είναι ένα έτος, ενώ όταν ο οπισθογράφος θέλει να στραφεί κατά του εκδότη έχει προθεσμία 6 μηνών από την ημέρα που πλήρωσε την συναλλαγματική ή την ημέρα που ασκήθηκε αγωγή εναντίον του. Εάν υπάρχει παραγραφή ανοίγει ο δρόμος για δικαστική επιδίωξη μέσω αγωγής και μόνον. Στα χρέη δε από επιταγή υπάρχει η δυνατότητα άσκησης έγκλησης για ποινική διαδικασία παράλληλα.

Επίσης και με την ύπαρξη ιδιωτικού εγγράφου – συμφωνητικού αναγνώρισης χρέους δύναται να ζητηθεί διαταγή πληρωμής αφού επιδοθεί εξώδικη όχληση.

            Σε κάθε περίπτωση, η διαταγή πληρωμής μπορεί να εκτελεσθεί άμεσα, δηλαδή από την έκδοσή της, και μάλιστα, ο δανειστής μπορεί να ζητήσει την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο του οφειλέτη για το ποσό που ορίζεται με την διαταγή πληρωμής ότι πρέπει να καταβληθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κώλυμα στον οφειλέτη να προχωρήσει σε πώληση αυτού. Επίσης, δυνάμει της διαταγής πληρωμής, ο δανειστής μπορεί να ζητήσει σε βάρος του οφειλέτη -με ασφαλιστικά μέτρα- την συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων, εμπράγματων δικαιωμάτων επάνω σ’ αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου.

          Στις ανωτέρω ενέργειες του δανειστή, ο νόμος δεν αφήνει απροστάτευτο τον οφειλέτη, ο οποίος ως γνωστόν, μπορεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα της ανακοπής και της αίτησης αναστολής στις αντίστοιχες προθεσμίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Μητέρα χάνει την επιμέλεια λόγω τιμωριών…

              Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Με την υπ’ αριθμ. 8681/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πατέρας ανηλίκου τέκνου διεκδίκησε και πέτυχε να του ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου του!

            Ειδικότερα, ήδη από το έτος 2017 ο εντολέας μας τελούσε σε διάσταση από την πρώην σύζυγό του, αναγκαζόμενος να μετοικήσει ο ίδιος σε μικρό ακίνητο σε πολύ μικρή απόσταση από την πάλαι ποτέ οικογενειακή τους στέγη, για να βρίσκεται κοντά στα τέκνα του. Έκτοτε, ενεπλάκη σε έναν μακρόχρονο δικαστικό αγώνα με την εν διαστάσει ακόμη σύζυγό του, ο οποίος εντάθηκε όταν ο ίδιος διαπίστωσε ότι η πρώτη μετέρχεται οριακά κακοποιητικές συμπεριφορές ως μεθόδους διαπαιδαγώγησης του ανήλικου υιού τους, ο οποίος μάλιστα του ζήτησε επανειλημμένα να ζήσει μαζί του αντί της μητέρας του που διατηρούσε ακόμη την αποκλειστική του επιμέλεια.

            Υπομένοντας και προσπερνώντας τις τακτικές αποξένωσης, παρεμπόδισης επικοινωνίας και τις αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες που η εν διαστάσει (και πλέον πρώην) σύζυγός του χρησιμοποιούσε εναντίον του, ο εντολέας μας διατήρησε και καλλιέργησε μία φυσιολογική και στοργική σχέση με όλα τα τέκνα του, ιδίως δε με τον ανήλικο υιό του, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητά του την καλή ανατροφή και την υγιή του ανάπτυξη. Τα γεγονότα αυτά αναγνώρισε η υπ’ αριθμ. 8681/2021  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών· συγκεκριμένα, επιτύχαμε να αποδείξουμε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι η μητέρα του ανηλίκου εφάρμοζε συχνά τακτικές σωφρονισμού, οι οποίες, λόγω της αυστηρότητας, της τακτικότητας, αλλά και της τιμωρητικής διάθεσής τους γίνονται λόγος λεκτικών αντιπαραθέσεων με τον διανύοντα πλέον την εφηβική ηλικία ανήλικο υιό της. Την πικρία του για τα γεγονότα αυτά, αλλά και την αδυναμία του να αναπτύξει ουσιαστική επικοινωνία μαζί της, λόγω του ευέξαπτου, εριστικού και τιμωρητικού χαρακτήρα της, επιβεβαίωσε και το ίδιο το ανήλικο τέκνο.

            Πολύ περισσότερο, όμως, αποδείξαμε ότι ο πατέρας του τέκνου είναι ένας στοργικός άνθρωπος που αγαπάει τον υιό του, που μεριμνά για τις ανάγκες του, τηρεί απαρεγκλίτως το πρόγραμμα επικοινωνίας και έχει επιτύχει να οικοδομήσει μία ιδιαίτερη σχέση με τον υιό του που παρέχει στον τελευταίο συναισθηματική ασφάλεια, ενώ ο ιδιαίτερος συναισθηματικός και ψυχικός δεσμός μεταξύ τους έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα εκ μέρους του ανηλίκου.

Ως εκ τούτου, ο πατέρας κρίθηκε κατάλληλος για την ανάληψη της αποκλειστικής επιμέλειας του τέκνου του, αφού διαθέτει τα εχέγγυα για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους και των ψυχολογικών αναγκών του τέκνου για συναισθηματικές σταθερές, που επιτυγχάνονται με εκδηλώσεις αγάπης, στοργής και αφοσίωσης, που θα επιτρέψουν στον ανήλικο την ακώλυτη ψυχοσωματική ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητάς του υπό καθεστώς ελευθερίας, σεβασμού των επιλογών του ανηλίκου και αποδοχής – τα οποία στερούνταν δυστυχώς από την μητέρα του, η οποία, πέραν τούτου, δεν έπασχε από λοιπές παθολογίες (ψυχική ασθένεια, εθισμός), που αποτελούσαν για τη νομολογία, μέχρι πολύ πρόσφατα, κατ’ αρχήν τους αποκλειστικούς λόγους για τον αποκλεισμό της μητέρας από την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της.

            Η εν λόγω απόφαση αποδεικνύει έμπρακτα την κάμψη της ελληνικής νομολογίας ως προς τα ζητήματα της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων και υποδεικνύει ότι πλέον πρώτο και κύριο μέλημα της δικαιοσύνης δεν θα πρέπει να είναι η εφαρμογή στερεότυπων και παρωχημένων παραδοχών ούτε η χρήση νομικά ανέρειστων τεκμηρίων, αλλά, τουναντίον, ότι αποκλειστικός γνώμονας της δικανικής κρίσης θα πρέπει να είναι το συμφέρον του ανηλίκου.

Αποτελεί δε παράλληλα μία νίκη που οφείλεται, πέρα από το νομοτεχνικό χειρισμό της υπόθεσης, στην επιμονή κι υπομονή ενός πατέρα που έθεσε προ πάντων ως προτεραιότητα το τέκνο του, που παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια κατάφερε να οικοδομήσει μία ουσιαστική, φυσιολογική και στοργική σχέση με τον υιό του και πέτυχε να αναλάβει την αποκλειστική του επιμέλεια όχι επειδή επιδόθηκε σε έναν ατέρμονο και δικομανή δικαστικό αγώνα, αλλά επειδή έδωσε έμφαση στην ουσία του ζητήματος, η οποία, κατά την ώρα της δικανικής κρίσης, έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή  στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Εμπορικό Σήμα και προϋποθέσεις

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναλύσαμε την σπουδαιότητα της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες σε καθ’ αυτά τα εμπορικά σήματα και τις προϋποθέσεις κατοχύρωσής τους.

Εμπορικό σήμα μπορεί να κατοχυρώσει κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που παράγει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες.Η διαδικασία επιλογής σήματος είναι σύνθετη και λεπτή δουλειά, και πρέπει να γίνει με την βοήθεια έμπειρου δικηγόρου σημάτων. Δεν αρκεί, δηλαδή, μια επιχείρηση να απευθυνθεί σε έναν γραφίστα ώστε να αποκτήσει ένα σήμα που να προσελκύει το καταναλωτικό κοινό, αλλά θα πρέπει πρώτα – πρώτα να απευθυνθεί σε δικηγόρο, ώστε να ελέγξει αν πληροί τα κριτήρια κατοχύρωσης.

Αρχικά, δεν θα πρέπει να υπάρχει όμοιο σήμα ή σήμα το οποίο ηχητικά να προσομοιάζει και διακρίνει όμοια ή παρεμφερή προϊόντα ή υπηρεσίες με αυτά για τα οποία επιδιώκουμε την κατοχύρωση σήματος, το οποίο έχει κατατεθεί και κατοχυρωθεί προγενέστερα στο εθνικό μητρώο σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αυτός ο κίνδυνος μειώνεται με έναν νομικό προέλεγχο στον οποίο προβαίνει ο πληρεξούσιος δικηγόρος, στο αρχείο σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Έπειτα, ένα εμπορικό σήμα θα πρέπει να έχει διακριτική δύναμη, τουτέστιν να είναι πρωτότυπο, να μην αποτελείται από κοινόχρηστες λέξεις ή κοινόχρηστα σύμβολα, και να εντυπώνεται στο νου του καταναλωτή με μια και μόνο ματιά. Ένα τέτοιο σήμα καταφέρνει να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες χωρίς να δημιουργείται σύγχυση.

Ακόμη, είναι σημαντικό το σήμα να μην αποτελείται από λέξεις ή σύμβολα που έχουν καθαρά περιγραφικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ένα σήμα το οποίο απλά περιγράφει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ή απλά δηλώνει την ποιότητα, την ποσότητα ή την προέλευση, δεν θα λάβει την έγκριση από τον αρμόδιο εξεταστή της υπηρεσίας σημάτων.

Τέλος, το σήμα μιας επιχείρησης δεν θα πρέπει να αποτελείται από λέξεις ή σύμβολα που αντίκεινται στην δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, ενώ σημαντικό είναι το να μην παραπλανεί τον καταναλωτή ως προς το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, και τον τόπο προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διακρίνει.

Κατόπιν υπάρχουν οι κλάσεις, οι οποίες είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών στις οποίες καταχωρείται το κάθε σήμα. Κάθε κλάση έχει υποκατηγορίες, ενώ ένα σήμα μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μία κλάσεις. Για παράδειγμα, ένας σχεδιαστής μόδας ο όποιος κατασκευάζει και πωλεί ο ίδιος τα ρούχα του, θα πρέπει να καταχωρήσει το εμπορικό του σήμα στην κλάση σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων, στην κλάση των ενδυμάτων (κλάση προϊόντος) και την κλάση εμπορίας αυτών (κλάση υπηρεσίας).

Προσοχή όμως! Μετά την κατάθεση της αίτησης κατοχύρωσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσετε περαιτέρω κλάσεις παρά μόνον με εκ νέου κατάθεση αίτησης και πληρωμή παραβόλων. Για την αποφυγή, λοιπόν, περιττών εξόδων αλλά κυρίως για την κατοχύρωση προγενέστερης ημερομηνίας θα πρέπει να φροντίσετε να δηλώσετε όλες τις κλάσεις που αφορούν το σήμα. Διότι ο κάτοχος του σήματος έχει δικαίωμα για αποκλειστική χρήση από την στιγμή της καταχώρησης του σήματος στο μητρώο σημάτων, η οποία αναδρομικά ανατρέχει πίσω στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την κατοχύρωσή του. Είναι κρίσιμο, λοιπόν, η κατάθεση της αίτησης να γίνεται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και σωστά από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του για δέκα χρόνια με κάθε τρόπο. Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιεί το σήμα για τα  προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του, να το εναποθέτει σε συσκευασίες, σε τιμολόγια, διαφημίσεις, επιστολόχαρτα κτλ. Η κατοχύρωση μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία και για απεριόριστες δεκαετίες.

Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία αφορά στην κατοχύρωση εμπορικού σήματος απευθυνθείτε σε έμπειρο δικηγόρο σημάτων. Το γραφείο μας έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε εμπορικές υποθέσεις και κατοχυρώσεις σήματος και μπορεί να σας καθοδηγήσει ώστε να επιλέξετε, να αιτηθείτε και να κατοχυρώσετε ένα δυνατό εμπορικό σήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 08/10/2021 σε Αστικο, Εμπορικο

 
Βίντεο

Για εμπόρους, εταιρίες, επιχειρήσεις

Προστασία προϊόντων και υπηρεσιών, κατοχύρωση σήματος και ιδεών, εμπορικές συμφωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 08/10/2021 σε Εμπορικο

 

Εμπορικό σήμα. Αξία και σπουδαιότητα

Το εμπορικό σήμα αποτελεί το Α και το Ω για την εικόνα μιαςεπιχείρησης, καθώς είναι αυτό που την βοηθάει να διαφημιστεί και να καθιερωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών.

Ένα αναγνωρίσιμο, δυνατό εμπορικό σήμα από μόνο του, όμως, δεν αρκεί. Η πιο σημαντική κίνηση που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση για την προστασία του ονόματος και της φήμης της είναι να προχωρήσει σε κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που λειτουργούν έχοντας κάνει απλά εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο, χρησιμοποιώντας επί ολόκληρες δεκαετίες ένα σήμα που δεν έχουν κατοχυρώσει. Στην περίπτωση, ωστόσο, που κάποια ανταγωνιστική επιχείρηση αντιγράψει το εμπορικό τους σήμα, θα βρεθούν στην δύσκολη θέση να πρέπει να αποδείξουν ενώπιον του δικαστηρίου ότι εκείνοι χρησιμοποίησαν πρώτοι το σήμα καθώς και πολλά άλλα στοιχεία, όπως δημιουργία φήμης και πελατείας ανάλογης κλπ. Για την απόδειξη θα πρέπει να συγκεντρωθούν έγγραφα, τιμολόγια, τυχόν διαφημίσεις κτλ, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά αν η επιχείρηση έχει συσταθεί πριν πολλά χρόνια. Μάλιστα, ο όγκος των αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλος, ώστε να προκύπτει ότι η επιχείρηση καθιερώθηκε στις συναλλαγές με το συγκεκριμένο όνομα και εμπορικό σήμα.

Επομένως, για να μην μπαίνει μια επιχείρηση σε αυτή την διαδικασία, η οποία μάλιστα είναι αμφίβολο αν θα έχει θετικά αποτελέσματα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της θα πρέπει, από την σύστασή της ακόμα, να προχωρήσει σε άμεση κατοχύρωση σήματος στο Μητρώο Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η συνδρομή ενός έμπειρου δικηγόρου σημάτων είναι απαραίτητη. Κατ’ αρχάς, είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει κατάλληλα ώστε να επιλέξετε ένα σήμα με την απαραίτητη διακριτική δύναμη, το οποίο θα είναι πρωτότυπο, θα συγκρατείται εύκολα στη μνήμη του καταναλωτή, δεν θα έχει περιγραφικό χαρακτήρα κτλ.

Έπειτα, ένας δικηγόρος σημάτων γνωρίζει την εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία των δικαστηρίων και είναι σε θέση να προβλέψει την τύχη της αίτησης κατοχύρωσης σήματος. Αυτή η γνώση είναι πολύτιμη καθώς στην περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει σωστά και απορριφθεί, υπάρχει μεγάλη αναμονή, κατά την οποία η επιχείρηση θα αναγκαστεί να λειτουργεί χωρίς κατοχυρωμένο σήμα, με τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Επίσης, ο δικηγόρος σημάτων γνωρίζει σε ποια κλάση ή σε ποιες κλάσεις εμπίπτει το σήμα και αιτούμενος την κατοχύρωση του σήματος στις σωστές κλάσεις διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Η κατοχύρωση σήματος εφοδιάζει τον δικαιούχο με νομικά όπλα, τα οποία σε άλλη περίπτωση δεν θα είχε, όπως η δυνατότητα άσκησης αγωγής άρσης παράνομης χρήσης σήματος και παράλειψης αυτής για το μέλλον, αγωγής αποζημίωσης, κατάθεσης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κλπ. εναντίον ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που παρανόμως οικειοποιούνται ένα ξένο σήμα. 

Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία αφορά στην κατοχύρωση εμπορικού σήματος απευθυνθείτε σε έμπειρο δικηγόρο σημάτων. Το γραφείο μας έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε εμπορικές υποθέσεις και κατοχυρώσεις σήματος και μπορεί να σας καθοδηγήσει ώστε να επιλέξετε, να αιτηθείτε και να κατοχυρώσετε ένα δυνατό εμπορικό σήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 30/09/2021 σε Αστικο, Εμπορικο

 

Κόκκινα δάνεια, διαταγή πληρωμής, ανακοπή, κούρεμα, ρύθμιση κι αποτροπή πλειστηριασμού

Από την είσοδο της Χώρας μας στην (παγκόσμια) οικονομική κρίση, το έτος 2010, μέχρι σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας ταλανίζονται από το μείζον για την ελληνική οικονομία πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Μάλιστα, στην πορεία των ετών, το ζήτημα αυτό, στο οποίο επικράτησε να αναφερόμαστε με τον όρο «κόκκινα δάνεια», έλαβε τόσο μεγάλες διαστάσεις ώστε αποτέλεσε την απόλυτη προτεραιότητα των διαδοχικών κυβερνήσεων, οι οποίες νομοθέτησαν σειρά νόμων – εργαλείων για την αναχαίτιση του φαινομένου: ο Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (γνωστός ευρέως κι ως Νόμος Κατσέλη), ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων του Ν. 4469/2017, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας της Κύριας Κατοικίας του Ν. 4605/2019, αλλά και ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος (Ν. 4738/2020), μεταξύ άλλων, εντάσσονται ανάμεσα σε αυτά τα εργαλεία.

            Δυστυχώς, τα περισσότερα νομικά εργαλεία που προσφέρθηκαν σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις ελάχιστα άλλαξαν την εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Περίπου μία δεκαετία αργότερα, το ιδιωτικό χρέος υπερβαίνει τα 242,6 δις ευρώ! Δεν πρέπει βέβαια να παροράται το γεγονός ότι την οικονομική κρίση διαδέχτηκε πολύ σύντομα η πανδημική κρίση του Covid – 19 που επιδείνωσε σημαντικά την (παγκόσμια οικονομία). Έτσι, ακόμη και σήμερα, ολοένα και περισσότεροι συνάνθρωποί μας καταλήγουν να αφήνουν απλήρωτες τις δόσεις του δανείου τους. Η οικονομική αδυναμία που οδηγεί στη μη πληρωμή του δανείου, επιφέρει συνέπειες που μπορούν να αποδειχθούν δριμύτατες για τον οφειλέτη, ιδίως σήμερα που το νομικό σύστημα προσφέρει ελάχιστες εγγυήσεις προστασίας για τον οφειλέτη.

            Συγκεκριμένα, η πρώτη κίνηση του πιστωτή, εν όψει μίας καθυστέρησης αποπληρωμής του δανείου, τουλάχιστον τρίμηνης, θα είναι να προχωρήσει στην καταγγελία του δανείου. Η καταγγελία της σύμβασης δανείου, κοινοποιούμενη υπό μορφή εξωδίκου από την τράπεζα (Πειραιώς, Εθνική, Eurobank ή Alpha Bank) ή το fund (Intrum, QQuant, doValue, Cepal) στον οφειλέτη, με δικαστικό επιμελητή, ουσιαστικά αποτελεί ένα έγγραφο που πρώτον ενημερώνει τον οφειλέτη για την καταγγελία της σύμβασης και δεύτερον του θέτει ένα χρονικό περιθώριο, ολίγων ημερών συνήθως, στο οποίο θα πρέπει – δήθεν – ο οφειλέτης να αποπληρώσει το σύνολο των οφειλομένων. Η άπρακτη παρέλευση δε του χρονικού αυτού περιθωρίου συνεπάγεται τη σοβαρότερη συνέπεια της καταγγελίας, ήτοι τη δυνατότητα του πιστωτή να προχωρήσει στην έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του οφειλέτη.

            Εδώ θα πρέπει να τονιστεί και το εξής σημαντικό: ο χρόνος της καταγγελίας σηματοδοτεί το χρονικό σημείο έναρξης της αντίστροφης μέτρησης για την έκδοση, πράγματι, της διαταγής πληρωμής, ώστε, το μεσοδιάστημα, να αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του οφειλέτη να επιδιώξει την εξωδικαστική ρύθμιση της οφειλής του προτού εμπλακεί σε δικαστικούς αγώνες. Επομένως, ο οφειλέτης θα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση ήδη από το «κοκκίνισμα» του δανείου του, ήτοι την παρέλευση τουλάχιστον τριών μηνών μη εξυπηρέτησής του, για την αναζήτηση μίας εξωδικαστικής, βιώσιμης λύσης για τη διευθέτηση της οφειλής του.

            Επιπλέον, ο χρόνος έως την έκδοση της διαταγής πληρωμής αποτελεί και το όριο για την άσκηση της λεγόμενης αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής. Πρόκειται για ένα σπουδαίο ένδικο βοήθημα για τον δανειολήπτη, διά του οποίου ο οφειλέτης δύναται να αποδείξει, με βάση μία οικονομοτεχνική ανάλυση του δανείου του από εγκεκριμένους και εξειδικευμένους οικονομολόγους, ότι η οφειλή του βρίσκεται σε σημαντικά κατώτερα επίπεδα από αυτά που επικαλείται η πιστώτριά του. Το κέρδος της αγωγής αυτής είναι πολλαπλό: όχι μόνον ο οφειλέτης δύναται να αποδείξει ότι η οφειλή του είναι σημαντικά χαμηλότερη από την απαιτούμενη, αλλά εμποδίζει νομικά και την έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του από την πιστώτριά του, η οποία, ακόμη κι αν εκδοθεί, εντελώς καταχρηστικά βέβαια, θα είναι άκυρη· διότι, ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, το οφειλόμενο ποσό θα θεωρείται αμφισβητούμενο, κι επομένως όχι βέβαιο, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Έτσι, η αρνητική αναγνωριστική αγωγή αποτελεί μία σημαντική προσθήκη στο οπλοστάσιο του οφειλέτη, αφού είναι ένα εξαιρετικά ανεπιθύμητο δικαστήριο για τις τράπεζες.

            Όλα τα ανωτέρω είναι κρίσιμα και υψίστης σημασίας για την οχύρωση του οφειλέτη και την προετοιμασία του για τη διαπραγμάτευση της οφειλής του. Η διαπραγμάτευση αυτή διεξάγεται (και οφείλει να διεξάγεται) κατά κανόνα εγγράφως, για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του οφειλέτη. Εκκινεί, για αυτό το λόγο, με μία εξώδικη επιστολή, που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή. Με αυτό το εξώδικο, μπορεί να ζητηθεί η ρύθμιση οφειλών από πιστωτικές κάρτες, από στεγαστικά, επιχειρηματικά ή στεγαστικά δάνεια και εν γένει η ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών, αλλά και να απαιτηθεί η προσκόμιση από την πιστώτρια όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον δανεισμό (συμβάσεις, λογαριασμοί, κινήσεις κ.ο.κ.), αφήνοντας να επικρέμαται η «απειλή» μίας αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής. Η διαπραγμάτευση μπορεί να εκκινήσει σε οποιοδήποτε σημείο, βέβαια, αλλά ο οφειλέτης πρέπει να έχει υπ’ όψιν ότι η διαδικασία βασίζεται στην αναλογία αβαντάζ και ντισαντβαντάζ μεταξύ των διαπραγματευομένων, οπότε είναι σκόπιμο να ξεκινήσει την προσπάθειά του όχι στριμωγμένος (νομικά), αλλά όσο διατηρεί ακόμη ο ίδιος την πρωτοβουλία των κινήσεων.

            Μερικές φορές, όμως, η έκδοση διαταγής πληρωμής από την τράπεζα είναι αναπόφευκτη, οπότε ο οφειλέτης, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του, θα κληθεί να καταθέσει τη λεγόμενη Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, με την οποία θα επιδιώξει να ακυρώσει την εν λόγω διαταγή πληρωμής, στη βάση των καταχρηστικών όρων της σύμβασης δανείου ή κάρτας καθώς και της ανακρίβειας των ποσών. Κι εν προκειμένω, επί τη ευκαιρία της Ανακοπής, ο οφειλέτης έχει την τελευταία ευκαιρία του να αμφισβητήσει το ύψος της οφειλής του με βάση οικονομοτεχνική έκθεση εξειδικευμένου οικονομολόγου, ώστε να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας της Ανακοπής του και ακύρωσης της διαταγής πληρωμής. Διότι, η αλήθεια είναι ότι μία αδύναμη και πιο γενική Ανακοπή είναι πιθανό να απορριφθεί και να επικυρωθεί η διαταγή πληρωμής και τότε, ο οφειλέτης δεν θα έχει άλλη ευκαιρία να αμφισβητήσει το ύψος της οφειλής, ακόμη κι αν μεταγενέστερα έχει στα χέρια του όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν το εσφαλμένο ύψος.

            Η διαταγή πληρωμής συνοδεύεται συνήθως από επιταγή προς πληρωμή, που αποτελεί και την πρώτη πράξη εκτέλεσης, ήτοι της διαδικασίας που δύναται να οδηγήσει σε εκπλειστηρίαση της ιδιοκτησίας του οφειλέτη προς ικανοποίηση του πιστωτή. Έτσι, η διαταγή πληρωμής με επιταγή συνιστά το πρώτο βήμα της εκτέλεσης και ουσιαστικά προπαρασκευάζει το τοπίο για έναν πλειστηριασμό. Άλλωστε, βάσει της διαταγής μπορεί να εγγραφεί αναγκαστική προσημείωση ακινήτου από την τράπεζα (ή το fund). Γι’ αυτό, μέχρι την εκδίκαση της Ανακοπής, η οποία πολύ συχνά καθυστερεί αρκετά, σκόπιμη είναι η άσκηση των ασφαλιστικών μέτρων, Αίτησης Αναστολής, ώστε, στο μεσοδιάστημα, η τράπεζα να μην μπορεί να προχωρήσει με ενέργειες εκτέλεσης -κατάσχεση και πλειστηριασμό-  κατά του οφειλέτη.

            Τέλος, πολύ συχνή είναι η ερώτηση που αφορά το κόστος της Ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Η απλή απάντηση είναι ότι αυτό εξαρτάται, καθώς τα δικαστικά έξοδα της Ανακοπής εξαρτώνται με τη σειρά τους από το ύψος του απαιτούμενου ποσού, αλλά και από το Δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται η Ανακοπή.

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

Η Άνθια Κορέλα είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δικηγόρος Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, με Εμπειρία άνω των 30 Ετών, Εξειδικευμένη σε Υποθέσεις Διαμεσολάβησης, Διαπραγμάτευσης και Διαχείρισης Οικονομικής Φύσης Θεμάτων, ιδίως στη Διευθέτηση του Ιδιωτικού Χρέους, μέσω Εξωδικαστικών, αλλά και Δικαστικών Διαδικασιών.

 
Βίντεο

Έξυπνη αναχαίτιση τραπεζών και μεγάλα «κουρέματα» στα κόκκινα δάνεια