RSS

Συμβιβασμό ή δικαστική αποζημίωση στα τροχαία;

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;

            Η καθημερινότητα της σύγχρονης Ελλάδας τακτικά συγκλονίζεται από ειδήσεις τροχαίων ατυχημάτων, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, πέρα από τις υλικές ζημίες, υπάρχουν σωματικές βλάβες, σοβαροί τραυματισμοί, ακόμη και θάνατοι. Η στατιστική πιθανότητα κάποιος οδηγός να μην εμπλακεί στη ζωή του σε κάποιο τροχαίο, είτε ως παθών είτε ως προκαλών το ατύχημα (ή, χειρότερα, το δυστύχημα), είναι δυστυχώς αμελητέα. Για τούτον ακριβώς το λόγο σκόπιμο είναι κανείς να γνωρίζει τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται μετά από ένα τέτοιο συμβάν.

            Αρχικά, είναι σαφές ότι δικαιούμενοι σε αποζημίωση, κατόπιν και λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος, είναι όχι μόνο ο παθών ιδιοκτήτης του οχήματος που ενεπλάκη στο ατύχημα, αλλά και οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να έπαθε κάποια βλάβη από το ατύχημα αυτό. Αυτός μπορεί να είναι π.χ. επιβάτης του οχήματος ή πεζός παρευρισκόμενος, μεταξύ άλλων. Από την άλλη, υπόχρεος προς αποζημίωση είναι ο ιδιοκτήτης και ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε τη ζημία, αλλά και η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία το όχημα αυτό είναι ασφαλισμένο. Η ευθύνη αυτών είναι εις ολόκληρον, δηλαδή μπορείς να ζητήσεις ολόκληρο το χρηματικό ποσό από οποιονδήποτε επιλέγεις.

            Υπάρχουν βασικά τρεις κατηγορίες «βλαβών» για τις οποίες οι παθόντες δύνανται να διεκδικήσουν αποζημίωση: 1. Υλική Ζημία, 2. Σωματική Βλάβη, 3. Χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ηθικής Βλάβης (όπου περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για Ψυχική Οδύνη).

1. Η πλέον αυτονόητη και πιο συνηθισμένη απαίτηση που προκύπτει από το τροχαίο ατύχημα είναι αυτή της αποζημίωσης για τις ζημίες που προκλήθηκαν στο όχημα του παθόντος. Αυτό το κονδύλι μπορεί να περιλαμβάνει είτε το κόστος της επισκευής της ζημίας του οχήματος (αν αυτή είναι δυνατή) είτε ολόκληρη την εμπορική αξία του οχήματος προ του ατυχήματος (αν η επισκευή κρίνεται ασύμφορη ή δεν είναι καν εφικτή). Βεβαίως, το τροχαίο για το όχημα αποτελεί μελανό στίγμα για το «ιστορικό» του, ήτοι η εμπορική του αξία μειώνεται εκ των πραγμάτων. Αυτή η διαφορά εμπορικής αξίας προ και κατόπιν ατυχήματος μπορεί επίσης να διεκδικηθεί. Μεταξύ των ζημιών, είναι πιθανό να περιλαμβάνονται όμως και υλικές ζημίες σε αντικείμενα που σχετίζονται ή και όχι με το όχημα. Μπορεί δηλαδή να πρόκειται για επιπρόσθετο εξοπλισμό του αυτοκινήτου (π.χ. συναγερμός, ραδιόφωνο) ή και προσωπικά αντικείμενα, από ρουχισμό και αξεσουάρ μέχρι και τεχνολογικά προϊόντα (π.χ. κινητό). Για κάθε τέτοιου είδους ζημία, δηλαδή, που προέκυψε από το ατύχημα, ο παθών μπορεί να αξιώσει την αποζημίωσή του.

2. Στο ενδεχόμενο που το ατύχημα είναι σοβαρότερο, είναι δυνατό να προκύψουν σωματικές βλάβες στους παθόντες, οι οποίες σημαίνουν κλονισμό της υγείας τους, παραμονή στο νοσοκομείο (νοσήλια), θεραπείες κι αγωγές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ακόμη (π.χ. φυσικοθεραπείες) και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι δαπάνες κι έξοδα για τον παθόντα, κι ως εκ τούτου, δικαιούται αυτός να αποζημιωθεί  πλήρως για αυτά. Δεν είναι απίθανο βέβαια, η προκληθείσα σωματική βλάβη να είναι τόσο εκτεταμένη που να απαιτείται δαπάνη για αποκλειστική νοσοκόμα ή οικιακή βοηθό· κι αυτή η δαπάνη μπορεί να αναζητηθεί από τον ζημιώσαντα. Τέλος, ένας τέτοιου είδους τραυματισμός είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανικανότητα εργασίας του παθόντος για ορισμένο χρονικό διάστημα – κι επομένως απώλεια εισοδημάτων. Κι αυτά τα απολεσθέντα εισοδήματα μπορούν να αναζητηθούν. Με το ίδιο σκεπτικό, εάν ο παθών έχει υποχρέωση να διατρέφει τρίτα πρόσωπα (π.χ. τέκνα, υπέργηρους γονείς κ.λπ.), και λόγω του τραυματισμού περιέρχεται σε αδυναμία, την υποχρέωση της διατροφής αναλαμβάνει ο ζημιώσας.

3. Ηθική βλάβη είναι η θλίψη, η ταλαιπωρία, ο πόνος και η αναστάτωση που προκαλείται στον παθόντα λόγω της παράνομης ενέργειας του ζημιώσαντος. Εν προκειμένω, στην περίπτωση των τροχαίων ατυχημάτων, μπορεί να δημιουργηθεί υποχρέωση αποζημίωσης για πρόκληση ηθικής βλάβης για τους κάτωθι λόγους: α. λόγω του γεγονότος του τραυματισμού καθαυτού και της συνακόλουθης ταλαιπωρίας που αυτός συνεπάγεται. Την αποζημίωση αυτή είναι δυνατό να διεκδικήσει και οικείος του τραυματισθέντος (π.χ. γονέας τραυματισμένου τέκνου) για τη δική του θλίψη και αναστάτωση. β. λόγω της καταστροφής αντικειμένων με τα οποία ο παθών έχει ιδιαίτερα συναισθηματικό δέσιμο. Ακόμη και η ζημία ή η καταστροφή του οχήματος καθαυτού είναι ικανή να επιτρέψει την επιδίωξη τέτοιου είδους ικανοποίησης. γ. ιδιαίτερη περίπτωση ηθικής βλάβης εισάγει η διάταξη του άρθρου 931 του Αστικού Κώδικα, η οποία αναφέρεται σε αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα κι η οποία θεμελιώνει αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση. δ. ιδιαίτερη επίσης είναι η περίπτωση της ψυχικής οδύνης. Πρόκειται για την έντονη οδύνη που προκαλεί η απώλεια ζωής στους οικείους του θύματος, κι εν προκειμένω για τα οικεία πρόσωπα αυτού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα. Ο ψυχικός αυτός πόνος είναι ιδιάζουσας έντασης και διάρκειας κι ως εκ τούτου κατά κανόνα οι αποζημιώσεις που επιδικάζονται για την ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης είναι υψηλές.. Την αποζημίωση αυτή δικαιούται μόνον ο λεγόμενος «σκληρός πυρήνας» της οικογένειας του θύματος, ήτοι οι γονείς του, ο/η σύζυγος ή αρραβωνιαστικός/ά του, τα τέκνα του αλλά και τα αδέλφια του).

Ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα των συνεπειών του ατυχήματος, ο παθών και ζημιωθείς από το τροχαίο δύναται να διεκδικήσει ορισμένα κονδύλια, τα οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν όποιες δαπάνες έγιναν για τη μεταφορά του ζημιωθέντος με ταξί, ελλείψει οχήματος, τα έξοδα μεταφοράς του οχήματος μέσω γερανού στα οποία ενδεχομένως προέβη, καθώς και φύλαξής του σε γκαράζ. Έτσι, θα μπορέσει να καλύψει κάθε είδους βλάβη, ζημία και έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί συνεπεία ακριβώς του ατυχήματος.

Στην περίπτωση συμβιβασμού από τα παραπάνω που δικαιούται ο παθών και οι δικοί του ελάχιστα δίνονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες, δηλαδή μόνο κάποια από αυτά που με έγγραφα αποδεικνύονται! Επομένως εάν κάποιος θέλει να διεκδικήσει όλα όσα δικαιούται και τόκους επί αυτών ασκεί αγωγή και σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι παλιότερα αποζημιώνεται πολύ καλύτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Κούρεμα οφειλών ν Κατσέλη

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ!

          Όπως είναι γνωστό, ο νόμος Κατσέλη (ν. 3869/2010) μέχρι και τον Φεβρουάριο 2019 αποτελούσε το κύριο νομικό όπλο στα χέρια των δανειοληπτών για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 9 παρ. 2 του νόμου. Άλλωστε αμέσως μετά την παύση της ισχύος- κατάργηση της συγκεκριμένης μόνο διάταξης, ο Έλληνας νομοθέτης έδωσε μικρής διάρκειας προστασία στην κύρια κατοικία, φυσικά υπό αυστηρές προϋποθέσεις, θεσπίζοντας   τον ν. 4605/2019 με την γνωστή «πλατφόρμα», με ισχύ  μέχρι τα τέλη Απριλίου 2020.

          Ωστόσο, τα καλά νέα και οι ευνοϊκές συνέπειες του νόμου Κατσέλη, εξακολουθούν για όσους δεν έχουν το άγχος διάσωσης κύριας κατοικίας, καθώς δεν έχουν στην κυριότητά τους κάποιο ακίνητο, όμως «παλεύουν» με οφειλές που προέρχονται από καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες!

          Σαφέστατα, οι οφειλέτες μπορούν πάντα να μπουν στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών και «κουρέματος» έχοντας απευθείας επικοινωνία με την ή τις τράπεζες με τη βοήθεια ενός διαπιστευμένου διαμεσολαβητή- δικηγόρου. Παρόλα αυτά, προκειμένου να γλιτώσουν την οποιαδήποτε καθυστέρηση μεταξύ των αρμόδιων υπαλλήλων της τράπεζας, μπορούν εξίσου εύκολα να αιτηθούν μέσω του δικαστηρίου- όπως παλιά!- ακόμα και την πλήρη απαλλαγή τους από τις οφειλές  αυτές και μάλιστα με μια δεσμευτική προς όλους απόφαση!!

          Αυτό είναι σωτήριο, ακόμα και για τις περιπτώσεις εκείνες των δανειοληπτών, που δεν έχουν μεν προς το παρόν ακίνητη περιουσία, όμως προσβλέπουν στην απόκτηση ακινήτου, πιθανώς δυνάμει κάποιας κληρονομιάς, οπότε είναι σκόπιμο να έχουν απαλλαγεί από τα περιττά χρέη, ώστε να αναλάβουν την ακίνητη περιουσία χωρίς τον φόβο ότι οι πιστωτές θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν από αυτήν!! 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

YOYTUBE και αναρτήσεις στα media. Πνευματικά δικαιώματα και Απόρρητα δεδομένα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ YOUTUBE. ΑΠΟΡΡΗΤΑ και αποζημιώσεις. Ποινικές ευθύνες.

            Το YouTube είναι ίσως η πιο δημοφιλής πλατφόρμα αποθήκευσης και αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, με τον μηνιαίο αριθμό επισκέψεων να ανέρχεται σε δεκαψήφιο νούμερο (πάνω από ένα δις). Εκτιμάται ότι κάθε λεπτό ανεβαίνουν 100 ώρες οπτικοακουστικού υλικού, ενώ στην εποχή μας, το τακτικό ανέβασμα υλικού περιεχομένου από άτομα ή ομάδες αποτελεί ένα αρκετά προσοδοφόρο για αρκετούς επάγγελμα και τούτο λόγω της δυνατότητας απόκτησης εσόδων από διαφημίσεις.

            Παρά ταύτα, είναι ακριβώς αυτός ο τεράστιος όγκος υλικού που ανεβαίνει διαρκώς στο YouTube που καθιστά εκ των πραγμάτων αδύνατη την πλήρη εποπτεία όλου του περιεχομένου της πλατφόρμας από την ίδια την εταιρεία, ώστε να προστατεύει η ίδια τα πνευματικά δικαιώματα που μπορεί να προσβάλλονται, ευθύνη που άλλωστε η ίδια η εταιρεία έχει πολλάκις ενώπιον δικαστικών εδρών αποποιηθεί. Η μόνη περίπτωση που επεμβαίνει το YouTube είναι όταν λαμβάνει ειδοποίηση κατάργησης περιεχομένου, οπότε πράγματι καταργεί το περιεχόμενο που κρίνεται ότι παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν ληφθεί αντίθετη ειδοποίηση, τότε ανοίγεται δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των μερών, ώστε να λυθεί η υπόθεση δικαστικά.

Γενικώς είναι εξαιρετικά εύκολο να θιγούν πνευματικά δικαιώματα από περιεχόμενο που ανεβαίνει στο YouTube. Από το ανέβασμα π.χ. ολόκληρων ταινιών ή δίσκων μουσικής δίχως την άδεια των δημιουργών, που είναι οι πλέον κατάφωρες, προφανείς κι έκδηλες περιπτώσεις έως τη χρήση αποσπασμάτων τραγουδιών ή αποσπασμάτων αυτών των ταινιών από χρήστες κατά την παραγωγή των δικών τους βίντεο, που είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί.

            Αν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αναρτήσει περιεχόμενο που περιλαμβάνει πράγματι απόσπασμα έργου ή ολόκληρο έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και θέλει να αποφύγει να θίξει τα δικαιώματα αυτά, θα πρέπει να κάνει την ανάρτηση του περιεχομένου του με έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

1. Να λάβει άδεια χρήσης απευθείας από τον δημιουργό. Άλλωστε, ένας δημιουργός μπορεί να βρίσκει ούτως ή άλλως επικερδή μία περαιτέρω προώθηση του περιεχομένου του, για λόγους π.χ. διαφημιστικούς,

2. Να κάνει την λεγόμενη ορθή χρήση, σύμφωνα με την οποία, υπό προϋποθέσεις είναι επιτρεπτή η χρήση του περιεχομένου, μολονότι προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Τέτοια είναι π.χ. η χρήση για μη κερδοσκοπικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς, εν αντιθέσει με την εμπορική χρήση.

            Πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση που αναρτηθεί περιεχόμενο που προσβάλει πνευματικά δικαιώματα, η απλή αναγραφή ότι ο αναρτών χρήστης δεν είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων αυτών ή ότι δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό ή ότι δεν έχει πρόθεση να προσβάλει τα ως άνω δικαιώματα δεν καλύπτεται νομικά, αν δεν έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια. Αντίθετα, η άδεια (ή άδειας) που λήφθηκε θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς και να αφορά σε κάθε στοιχείο του περιεχομένου του οποίου δημιουργός δεν είναι ο αναρτών χρήστης.

            Η παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία μπορεί διαφορετικά να συντελεστεί, συνεπάγεται αστικές, αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον χρήστη που θίγει το δικαίωμα του δημιουργού. Το γεγονός ότι οι χρήστες του YouTube έρχονται πολύ συχνά ενώπιοι με περιεχόμενο που άνευ άδειας κατάφωρα θίγει πνευματικά δικαιώματα τρίτου δεν αποτελεί επιχείρημα υπέρ μίας ακόμη παραβίασης (αρχή «ουκ ισότης εν τη παρανομία»). Οι δε ποινές και οι αποζημιώσεις είναι μεγάλες.

            Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση της άδειας Creative Commons, την οποία παραχωρούν δημιουργοί πρωτότυπου περιεχομένου όταν αναρτούν υλικό τους στο YouTube, η οποία εκ προοιμίου επιτρέπει τη χρήση αυτού του περιεχομένου σε καινούργιο υλικό και περιεχόμενο άλλων χρηστών. Αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στις πλείστες των περιπτώσεων, ελεύθερα. Από την άλλη, οι δημιουργοί έχουν δυνατότητα να προστρέξουν στη Μουσική Βιβλιοθήκη και να αναζητήσουν τραγούδια ελεύθερα προς χρήση, δίχως προηγούμενη άδεια των δημιουργών τους (π.χ. κλασική μουσική).

            Σημειωτέον ότι είναι διαφορετικό πράγμα η προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και διαφορετικό η λεγόμενη παραβίαση απορρήτου. Εάν πχ κάποιος χρήστης αναρτήσει υλικό που αφορά σε προσωπικές πτυχές τρίτου προσώπου (φωτογραφίες, ηχογραφημένες συνομιλίες κοκ) δίχως τη γνώση ή τη συγκατάθεσή του, τότε πρόκειται για περίπτωση παραβίασης απορρήτου, οπότε και γίνεται καταγγελία στον ιστότοπο, ενώ παράλληλα μπορεί να διεκδικηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης αποζημίωση για προσβολή της προσωπικότητας (της «εικόνας» του προσώπου) και για την συνεπαγόμενη ηθική βλάβη κατά τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: ,

Πτώχευση για όλους η νέα λύση!!!

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Φλέγον θέμα των τελευταίων ημερών αποτελεί η διαμόρφωση του «νέου πτωχευτικού» συστήματος, δηλαδή του τι θα εφαρμοστεί μετά την κατάργηση των παντός είδους δυνατοτήτων για την προστασία της κύριας κατοικίας, χωρίς όμως ακόμα να έχει νομοθετηθεί επακριβώς το νομικό πλαίσιο.

Χρονικά αυτή η μετάβαση τοποθετείται από την 1η Μαΐου 2020, καθώς μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι σήμερα ισχύουσες νομικές μορφές προστασίας της κύριας κατοικίας, δηλαδή η γνωστή «πλατφόρμα» του ν. 4605/2019, που -υπό προϋποθέσεις- επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση διέξοδο προς τον ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.

Ως γνωστόν, ο ν. 3869/2010 έχει παύσει να ισχύει για την προστασία της κύριας κατοικίας από τον Μάρτιο 2019. Ως εκ τούτου, όλο αυτό το διάστημα, από τον Μάρτιο 2019 μέχρι και τον Απρίλιο 2020, οι οφειλέτες  μπορούν να υπαχθούν   για την προστασία της κύριας κατοικίας στην πλατφόρμα του ν. 4605/2019, που ήρθε στο προσκήνιο ως «διάδοχος» του Ν. 3869/2010.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αυτή η πλατφόρμα, παρά τις περί του αντιθέτου προσδοκίες, δεν επέφερε τα αντίστοιχα αποτελέσματα, πράγμα που προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία: Από 1/7/2019 μέχρι και τις 10/1/2020 στην εν λόγω πλατφόρμα εισήχθησαν 59.802 χρήστες, εκ των οποίων οι 39.689 προχώρησαν στην προαπαιτούμενη άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου τους. Περαιτέρω, από τους χρήστες αυτούς, υπέβαλαν οριστικά αιτήσεις μόνον οι 1.548!! Προτάσεις ρύθμισης δέχθηκαν οι 491 και από αυτές αποδεκτές έγιναν μόνον 172 αιτήσεις. Σημειώνεται απλώς ότι η κρατική επιδότηση εγκρίθηκε μόνο για 88 αιτήσεις.

Σε αντιδιαστολή του παρόντος καθεστώτος, έρχεται το νέο σύστημα που στοχεύει τόσο στα νοικοκυριά- φυσικά πρόσωπα, όσο και στις επιχειρήσεις. Τα στάδια είναι τέσσερα και αφορούν: α) στην προληπτική αναδιάρθρωση, β) την πτώχευση με ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας, γ) απαλλαγή από το σύνολο των χρεών και δ) την χορήγηση επιδόματος στέγασης σε ευάλωτα νοικοκυριά.  

Ως προς τα φυσικά πρόσωπα που έχουν φθάσει στο σημείο να εκπλειστηριασθεί η περιουσία τους, εφόσον το τίμημα από τον πλειστηριασμό δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των οφειλών, αυτό μόνον τότε μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο και να καταθέσουν αίτηση πτώχευσης. Προϋπόθεση για αυτό είναι ο δανειολήπτης να μην τελούσε σε δόλο κατά τη δημιουργία των χρεών του, στοιχείο που μας θυμίζει το παλαιό καθεστώς του ν. 3869/2010. Από το σημείο εκείνο, δηλαδή εφόσον έχει ήδη εκπλειστηριασθεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, το τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων «διαγράφεται» κι ως εκ τούτου, επέρχεται η απαλλαγή από την υποχρέωση αποπληρωμής τους.

Αυτό είναι και το μεγάλο προτέρημα του νέου καθεστώτος, αυτή η «δεύτερη ευκαιρία» που παρέχεται στους οφειλέτες, με ταυτόχρονο όμως μειονέκτημα την απώλεια του συνόλου της ακίνητης περιουσίας.

Αναφορικά με το πού θα μένει μετά από αυτή τη διαδικασία ο «πτωχευμένος» οφειλέτης, υπάρχει η πρόβλεψη, εφόσον συμφωνεί και ο πιστωτής, να μπορέσει ο ίδιος ο δανειολήπτης να παραμείνει στο -πάλαι ποτέ- σπίτι του, καταβάλλοντας στον πιστωτή ενοίκιο, εφόσον φυσικά αυτό βρίσκεται εντός των οικονομικών δυνατοτήτων του. δηλαδή το «βαλάντιό» του μπορεί να το υποστηρίξει. Ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά, υπάρχει η πρόβλεψη για την χορήγηση επιδόματος στέγασης, υπό προϋποθέσεις και με κριτήρια που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Ως προς τις επιχειρήσεις, προβλέπεται ένας προληπτικός μηχανισμός στήριξης, προκειμένου να γίνει έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων της επιχείρησης, ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση.

Φυσικά, όλα αυτά μένει να αποδειχθούν, αφού πρώτα διαμορφωθεί το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΝΟΜΙΜΗ ΑΜΥΝΑ- ΥΠΕΡΒΑΣΗ-ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ

            Με την αύξηση της εγκληματικότητας, πληθαίνουν τα κρούσματα διαρρήξεων στα σπίτια ή στα καταστήματα, καθώς και τα κρούσματα ληστειών. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποιες είναι τελικά οι νόμιμες εκ μέρους των θυμάτων ενέργειες, δηλαδή μέχρι σε ποιο σημείο έχουν δικαίωμα να ενεργήσουν και σε ποιες περιπτώσεις το θύμα μπορεί εν τέλει να κριθεί «κατηγορούμενος» και «ένοχος»!

            Το ισχύον νομικό πλαίσιο καλύπτει τις περιπτώσεις της «νόμιμης άμυνας», της «υπέρβασης άμυνας» αλλά και της  «αυτοδικίας» Όπως όμως εύκολα γίνεται αντιληπτό, τα όρια ανάμεσα στις έννοιες είναι ιδιαίτερα λεπτά ιδίως όταν δεν μιλάμε πια θεωρητικά αλλά όταν τυγχάνουν εφαρμογής και ειδικότερα όταν απειλούμαστε εμείς ή τα κινητά μας πράγματα από κλέφτες, διαρρήκτες, ληστές και όσους αυθαίρετα καταλαμβάνουν αυτά που μας ανήκουν.

Κλοπή έχουμε όταν μιλάμε μόνο για αφαίρεση αντικειμένου, πχ πορτοφόλι, τσάντα. Όταν η αφαίρεση γίνεται με την εισβολή στο σπίτι μας έχουμε διάρρηξη και όταν η αφαίρεση γίνεται με την απειλή βίας ή τη χρήση όπλου ή με τον εξαναγκασμό του θύματος να παραδώσει το πράγμα έχουμε ληστεία. Δηλαδή, στην περίπτωση της διάρρηξης, από τη μια πλευρά ο κλέφτης προσβάλλει την ιδιοκτησία μας και την περιουσία μας με σκοπό την κλοπή, αλλά το θύμα της διάρρηξης μπορεί να προσπαθήσει να εμποδίσει την κλοπή πχ φωνάζοντας ή επιτιθέμενο στον δράστη.  Στην προσπάθεια αυτή και εάν προκαλέσει μεγάλη σωματική βλάβη σε δράστη άοπλο και σωματικά πιο αδύναμο θα έχει υπερβεί τα  νόμιμα όρια της άμυνας. Αλλά και στην περίπτωση που δέχεται επίθεση ο ιδιοκτήτης-θύμα ληστείας εάν  αμυνόμενος  προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη στον δράστη-ληστή, όπως μια βαριά σωματική κάκωση ή μέχρι και τον θάνατό του), χρησιμοποιώντας για την άμυνά του ένα όπλο ή λ.χ. ένα βαρύ αντικείμενο, μπορεί ο αμυνόμενος να κατηγορηθεί για υπέρβαση των ορίων της άμυνας και βαριά ή θανατηφόρο σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία, όπου θα επικαλεστεί ως ελαφρυντικό και την ανάγκη του να αμυνθεί καθώς και αρκετά άλλα κατά περίπτωση, όπως τον πρότερο έντιμο βίο κλπ.

  Ως προαναφέρθηκε τα όρια είναι ιδιαίτερα λεπτά, συνήθως δε όταν φθάνουν τέτοιες υποθέσεις ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, το έργο του συνηγόρου υπεράσπισης είναι να αποδείξει ότι πράγματι το θύμα τελούσε σε μεγάλη ταραχή και φόβο εξαιτίας της επίθεσης που εξαρχής είχε δεχθεί ή θεώρησε ότι θα δεχόταν ή ότι η επίθεση ήταν σφοδρή και η απειλή σπουδαία, ώστε να δικαιολογηθεί η πράξη άμυνας που θεωρητικά υπερβαίνει το μέτρο στάθμισης των προσβαλλόμενων από κάθε πλευρά αγαθών, δηλαδή ακόμα κι αν το αρχικώς προσβαλλόμενο αγαθό  (πχ το αντικείμενο ιδιοκτησίας) είναι υποδεέστερο του αγαθού που επλήγη με τις αμυντικές   ενέργειες (πχ η σωματική ακεραιότητα ή η ζωή).

            Αυτοδικία: σημαίνει παίρνω το νόμο στα χέρια μου. Επιτρέπεται; Είναι νόμιμη κάθε μορφή αυτοδικίας; Και στις δύο περιπτώσεις, η απάντηση είναι αρνητική με εξαίρεση την περίπτωση της προστασίας της νομής. Δηλαδή, όταν παράνομα αφαιρείται κινητό πράγμα που μου ανήκει, μπορώ ακόμα και με την άσκηση βίας να το επαναποκτήσω, όσο ακόμα καταδιώκεται ο δράστης ή όταν συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω. Ακόμα, αν ο δράστης κάνει κατάληψη σε ακίνητο πχ  στο σπίτι μου, μπορώ να τον εξωθήσω και να τον βγάλω έξω από αυτό. Και πάλι όμως εάν υπάρξει υπέρβαση των ορίων, ως προς τη βλάβη των προσβαλλόμενων αγαθών, τότε θα πρέπει να βρεθούν λόγοι που να δικαιολογούν τις υπερβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ποινή ψευδομαρτυρίας κι αποζημίωση

ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

            Είναι ένα δυστυχές φαινόμενο, και, δυστυχέστερα, συχνό, συμπολίτες μας να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης, εγκαλούμενοι ή εναγόμενοι ψευδώς από τρίτους, γνωστούς κι άγνωστους, είτε λόγω κάποιας προϋφιστάμενης, άσχετης, προσωπικής διαφοράς είτε λόγω κακοτροπίας είτε επειδή αυτοί προσδοκούν να αποκομίσουν κάποιο όφελος, συνήθως οικονομικό, είτε επειδή απλώς θέλουν να διασύρουν τον αντίδικό τους. Φτάνουν πολλές φορές να υποστηρίζουν τα ψεύδη αυτά ενώπιον των δικαστηρίων, καταθέτοντας είτε ως διάδικοι ή μάρτυρες (στα αστικά δικαστήρια) είτε ως μάρτυρες κατηγορίας (στα ποινικά δικαστήρια).

            Είναι όμως πολύ πιθανό, τα ψεύδη αυτά σε κάποιο σημείο της διαδικασίας να αποκαλυφθούν, είτε επειδή οι καταθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων, που τηρούνται πάντοτε στα πρακτικά, αποδεικνύονται αντιφατικές, αντικρουόμενες κι αντιφάσκουσες με την πραγματικότητα είτε από δικαστική ομολογία είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Τότε ο παθών, δηλαδή ο ψευδώς καταμηνυόμενος,   έχει την δυνατότητα να ανατρέψει την κατάσταση υπέρ του και να διεκδικήσει όχι μόνο την ανατροπή μίας προηγούμενης εις βάρος του απόφασης αλλά και την αποζημίωσή του.

            Άλλωστε, η ψευδής καταμήνυση, η ψευδής καταγγελία και η ψευδής κατάθεση συνιστούν αδικήματα, ποινικώς κολάσιμα, τα οποία τυποποιούνται στα άρθρα 229, 230 και 224 του (νέου) Ποινικού Κώδικα, αντιστοίχως. Οπότε, σε πρώτη φάση, μπορεί να κινηθεί ποινική διαδικασία κατά αυτού που καταμηνύει, καταγγέλλει ή καταθέτει ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής ψευδώς εις βάρος συμπολίτη του, ώστε να κινηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του και να τιμωρηθεί από την ποινική δικαιοσύνη για τα ως άνω εγκλήματα. Όμως, τα ποινικά αδικήματα     συνεπάγονται δικαιώματος αποζημίωσης από τον (φερόμενο ως) παθόντα και για ηθική βλάβη (άρθρα 914 & 932 Αστικού Κώδικα). Το οποίο σημαίνει ότι ο παθών εν προκειμένω μπορεί να διεκδικήσει και την αποζημίωσή του από την αστική δικαιοσύνη, ώστε να ικανοποιηθεί και χρηματικά  αυτός που ζημιώθηκε από τα ψεύδη του αντιδίκου του.

            Επίσης κι εξίσου σημαντικό είναι ότι οι δικαστικές αποφάσεις, τελεσίδικες ή αμετάκλητες, οι οποίες εκδόθηκαν συνεπεία της ψευδούς καταθέσεως, ψευδομαρτυρίας, ψευδορκίας κοκ. είναι δυνατό να ανατραπούν ακόμα και μετά τη διαδικασία αναίρεσης στον τον Άρειο Πάγο. Τούτο προβλέπει η διάταξη του άρθρου 544 Κ.Πολ.Δ. για τα δικαστήρια της αστικής δικαιοσύνης: «Αναψηλάφηση επιτρέπεται μόνο… 6) αν η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση μάρτυρα ή διαδίκου, σε ψευδή έκθεση ή κατάθεση πραγματογνώμονα, σε ψευδή όρκο διαδίκου ή ενόρκως βεβαιώσαντος ή σε πλαστά έγγραφα, εφόσον το ψεύδος ή η πλαστότητα αναγνωρίστηκαν με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου και, αν πρόκειται για κατάθεση διαδίκου, και με δικαστική ομολογία του. Αν η άσκηση της ποινικής αγωγής ή η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας είναι αδύνατη, η αναγνώριση γίνεται με απόφαση που εκδίδεται σε κύρια αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε έξι μήνες από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης και, αν η αδυναμία επήλθε κατόπιν, μέσα σε έξι μήνες από αυτήν.»

            Κατά των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων, προβλέπει το άρθρο 525 του (νέου) Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: «1. Η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται, προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, μόνο στις εξής περιπτώσεις: … 3) αν βεβαιωθεί ότι άσκησαν ουσιώδη επιρροή στην καταδίκη του κατηγορουμένου ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων ή γνωμοδοτήσεις πραγματογνωμόνων ή πλαστά αποδεικτικά έγγραφα ή πειστήρια, τα οποία είχαν προσαχθεί ή ληφθεί υπόψη στη διαδικασία του ακροατηρίου… 2. Οι κατά την παρ. 1 αριθ. 3 αξιόποινες πράξεις της ψευδούς κατάθεσης της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της δωροληψίας ή της παράβασης καθήκοντος πρέπει να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση εκτός αν δεν εκδόθηκε τέτοια απόφαση επειδή υπήρχαν νόμιμοι λόγοι που εμπόδιζαν την εκδίκαση της υπόθεσης στην ουσία της ή ανέστειλαν την ποινική δίωξη.»

            Συμπερασματικά, ο παθών από ψευδή καταμήνυση ή κατάθεση όχι μόνον μπορεί να ανατρέψει όποια απόφαση εκδόθηκε σε βάρος του, εφόσον αποδείξει ακριβώς τον ψευδή αυτό χαρακτήρα, αλλά και να επιδιώξει την αποζημίωσή του, καθώς, εφ’ όσον η ψευδής καταμήνυση και κατάθεση συνιστούν αδικοπραξίες κατά το αστικό δίκαιο, συνεπάγονται δικαίωμα αποζημίωσης για τον παθόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση κατοικίας κι αποφυγή πλειστηριασμού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Υποχρέωση καταβολής διατροφής

Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής και συνέπειες

Είναι αρκετά σύνηθες, με την λύση ενός γάμου και εφόσον από τον γάμο αυτό έχουν αποκτηθεί τέκνα, μαζί με το διαζύγιο να διευθετείται και το ζήτημα της διατροφής προς τα τέκνα, αλλά και προς τον/την σύζυγο. Η οριστική επίλυση του φλέγοντος αυτού ζητήματος γίνεται είτε με δικαστική απόφαση (επί αγωγής ή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων) είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό, που μπορεί να περιλαμβάνεται σε δικαστική απόφαση ή εάν το ζευγάρι χωρίσει με συναινετικό διαζύγιο, συμφωνεί για τα θέματα αυτά ομοίως με ιδιωτικό συμφωνητικό ενώπιον του Συμβολαιογράφου, χωρίς να απαιτείται να επικυρωθεί από το δικαστήριο για να αποκτήσει ισχύ εκτελεστού τίτλου.

Διατροφή οφείλεται και για τέκνα εκτός γάμου καθώς και για γονείς ή ενήλικα παιδιά υπό προϋποθέσεις.

Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που ο υπόχρεος προς διατροφή δεν τηρεί την υποχρέωσή του ή δεν καταβάλει προσηκόντως την μηνιαία διατροφή, καθυστερώντας την καταβολή επί μακρό διάστημα και κυρίως ενώ έχει τη δυνατότητα προς τούτο;

Σύμφωνα με το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα «όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που την επιβάλει σε αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστό τίτλο, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχθεί την βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.»

Δηλαδή, ο δικαιούχος διατροφής μπορεί να ασκήσει μήνυση (έγκληση) και να επιδιώξει την ποινική δίωξη κατά εκείνου που έχει την υποχρέωση παροχής διατροφής. Αυτή η κίνηση είναι αποτελεσματική διότι εξαιτίας των επαπειλούμενων συνεπειών του νόμου, που είναι είτε η φυλάκιση έως ένα έτος είτε η χρηματική ποινή, ο διωκόμενος και δολίως ασυνεπής υπόχρεος προς καταβολή διατροφής θα προσπαθήσει να έρθει σε μια συμφωνία ή συμβιβασμό με τον δικαιούχο της διατροφής και τελικά θα πληρώσει τα οφειλόμενα!!

Για να μην τιμωρηθεί, ή για να τιμωρηθεί «ελαφρά» ο υπόχρεος θα πρέπει ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου να αποδείξει ότι δεν είναι δόλια η αδυναμία του, αλλά πραγματική.

Σε κάθε περίπτωση όμως, και προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιες εμπλοκές, από τις οποίες ζημιωμένο συνήθως βγαίνει το τέκνο, ο εκάστοτε υπόχρεος που αντιλαμβάνεται ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί είτε στην σχετική απόφαση περί διατροφής είτε στα αρχικώς συμφωνηθέντα, θα πρέπει να κινεί νομικές διαδικασίες προκειμένου να αιτηθεί την μεταρρύθμιση των σχετικών αποφάσεων και την μείωση του ποσού της διατροφής κατά το μέτρο του εφικτού!  

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.